نورستانی

نورستان ولایت تں سه تں (چراګاه) جے بن(جنګل) اته دمسته بګانه بتات کوسته بوته

نورستان ولایت سته آو پعواسته جےکعوجی ګښ ښآں ریاسته سته ښےواستوک ګجیکوتت کی! ایکی ولایت تں ملل متحدسازمان سته بدشره اداره سته دویی سناں مښ نورستان ولایت سته مرکز(پارون ښآر) واماولسوالے تں کودیوم ښےتں پعواسته بوله سوره ایکی کودیوم کښعں کتی تره سه تں اتیوعں اوجوپچوعه پوړاسته بوله کی که.

نورستان ولایت سته آوپعواسته جےکعوجی ګښ ښاں ریاست سته جیښټ مولوی سلیمان ایمن باخترسته ښوپعله تں ګجیکو: نورستان ولایت سته بن جےطبیعی اره ړواراته دمسته سوره ګو لسته  ښنګریک چوک دی لسته که اته دمسته بګانه کودیوم ایموسته کودیوم تں څنګں تعں پنویی وی ڃمه تی اینه بګانه بتات کوسته وته.

ایمن اموسته وری وله تں تں ګجیکو: ایکی اڅلی ولتں ګول سته سوره ولسوالے تں دی پمیوک ګاسته بوله ایکی کودیوم مښ ګول سته ښنګریک اته دمسته بولا. ایکی اموسته وری وله تں تں ګجیکو: نورستان ولایت اوجوپچوعه ۳۰۰هزار هیکتار بن سوره ۲۰۰هزارهیکتاراونډور ګول سته اونډورتعں ۲۵ ٪ تشکیل پعته چےاوجوپچوعه ګول سته ښنګریک اته دمست بګانه بدشره سته موسسه  سته دویی سناں مښ ګول سته ښنګریک اته دمسته بولا کی که پتیان پوعوانه کعا.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button