نورستانی

نورستان ولایت اطلاعات جے فرهنګ ریاست مښ سکال  بګعیں کتاب دویی سناں سته بسته ای

نورستان سته اطلاعات جے فرهنګ ریاست مښ عامه کتابخانه پارستع کښعں که ۵۲۵جلد کتاب دویی سناسته بیسته ای. باخترسته ښوپعله تں ګجیکو:  امکی کتاب چے اوجوپچوعه علمی، فرهنګی، تاریخی جے وښوارسته بټه تں سته کتاب ای چے چوک دی لسته که امکیاں تعں کودیوم اونګں سته بولا کی که نورستان ولایت سته اطلاعات سته  فرهنګ سته ریاسته پعسته بیسته ای چےایکی کتابخانه واس ګعں تی کښعں کتی ۵۰ ماچ تں ویک محصلین جےمعلمین اتکی مطالعه کوسته بګانه اڅتت کی که. نورستان ولایت سته کتابخانه سته جیښټ مولوی محمدعزیزقریشی باخترسته ښوپعله تں ګجیکو: ایکی کتابخانه اموسته تعه اموں نه وای بوسته تںتتی سکال اونګته وتعه وامښ میوکں اسه اینه بګانه لسته اینه بوال چےایکیابګانه چیره تی په ګه تی تعه  اموں ایپاسته بولا کی که شتان کعا. مولوی سمیع الحق حقبیان دی موضوع بګانه وری وله تی امکی دویی سناں بګانه اوکام وارپوعوانه کعا ایکی کتابخانه اچاک دی لست که کیوع کیوع بټه تں سکال کتاب مښ اره واروی کوسته کں شتان کعا.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button