نورستانی

نورستان ولايت تں اينه سه تں سكال كتي مشوم اله ګوسته ای

نورستان ولایت سته اطلاعات جے فرهنګ ریاست سته جیښټ  ګجیکو:  شترک پسں اچاک دی پولسه تی پاچترنیلو(عید) تں نورستان تں سکال بګعیں مشوم اله اتکی ګوسته ای کی که.

نورستان ولایت سته اطلاعات جے فرهنګ ریاست سته جیښټ  ګجیکو:  شترک پسں اچاک دی پولسه تی پاچترنیلو(عید) تں نورستان تں سکال بګعیں مشوم اله اتکی ګوسته ای کی که.

باخترسته ښوپعله تں ګجیکو: نورستان ولایت سته اطلاعات جے فرهنګ ریاسته جیښټ مولوی سمیع الحق حقبیان باخترسته ښوپعله مښ وری وله تں تں ګجیکو: نورستان ولایت تں اینه دره یی ولتں اوښآم وارسته اوبجیک تعں کودیوم اونګں تی ایموسته نورستان ولایت تں اچاک دی پولسه تی نورستان ولایت سته پارون ښآرتں مشوم اله سکال بیسته ای اچاک دی پولسه تی پاچترسته نیلو واس تں نورستان ولایت تں کښعں که وڅاپوچ(۲۵) هزارتں ویک مشوم اله منچی اتکی ګوسته ای کی که.

ایکے مښ په تتی نورستان ولایت سته ګول ګعں تی مشوم الاں کں لسته که پوت ښټاں ګه یی سه نورستان ولایت سته اموسته ښنګریک مښ چے ال ننوعیں پارستعں پعسته بیسه بتت  ایموسته ګول وعیں اینه وام تں لسته که ښم لات جے اوښآم و استه اوبجیک تعں کودیوم اونګں تی نورستان ولتں مشوم اڅله چےایکی کودیوم مښ ایموسته ګول تں دی اوتا وارسته پوت لسته که ښټاں الے.

 ډګرښګینوبوله وری اینه اسه کی نورستان ولات تں شترک ویک لسته که پوت نه واییپی ستاتں تتی منچاں کں اتکی مشوم استه تں سکال پوت ګیټ بوں دی پمیوک آیسته ای چےدولت اینه بګانه منچاں سته اوتا واربګانه ابل کولا.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button