نورستانی

ننگرهارولایت سته ینیڅ ګلں یو(کانال) سنه سته به

ننګرهارولایت سته  سرخرودولسوالے تں چےایکی ولایت سته کانال سته حوزه  پارستعں کودیوم اوکښاسته بیسی اتکی امکی ګلں یوں لسته که شته کتی سنه سته کودیوم تورں ستعں اوش کعا.باخترسته اطلاعاتی اژانس سته ښوپعله تں ګجیکو: ایکی کودیوم کی !امکی ګلں یوں لسته که سنه سته کودیوم تں بټه اونګله دی کچی بوتت امکی کودیوم کعسته کں ګوم پعسته پروګرام پکاعو کودیوم تں تتی کودیوم کعسته کں ګوم پعسته بوله کی که وری وله یا. غلام جیلانی حق پرست دیګعں ایکی کودیوم مښ ننګرهارولایت سته سکال بګعیں منچاں کں کودیوم کوسته پوت دی ښټاں اته ایکی کودیو م ایموسته منچاں کں ورں دی سکال اسان یسته سبب بولا کی که پتیان پوعوانه کعا. ایکی کودیوم ننګرهاسته سکال ولسوالی تں غنی خیل،پچیراګام، کوټ ولسوالیں تں کودیوم اوکښاسته بیسه چےایکی کودیوم مښ ایموسته ګول تں اچاک دی پولسه تی ننګرهارسته منچاں کں سکال اره وارسته سبب بولا کی که دی پتیان پوعوانه کعا.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button