سرلیکنې

نشست های منطقوی دربرگیرنده همکاری منطقوی

نشست مشورتی (فارمت مسکو) به تاریخ ۲۹ سپتمبر درشهرکازان روسیه درباره مسایل مختلف افغانستان به ویژه مسایل سیاسی واقتصادی این کشور با حضور وزیران خارجه کشورهای عضو فارمت وسرپرست وزیرامورخارجه امارت اسلامی افغانستان برگزار شد.

نشست مشورتی (فارمت مسکو) به تاریخ ۲۹ سپتمبر درشهرکازان روسیه درباره مسایل مختلف افغانستان به ویژه مسایل سیاسی واقتصادی این کشور با حضور وزیران خارجه کشورهای عضو فارمت وسرپرست وزیرامورخارجه امارت اسلامی افغانستان برگزار شد.

وزیرخارجه افغانستان دراین نشست تاکید کرد که در ۴۵ سال ګذشته هیچ نسخه ی خارجی بنام حکومت همه شمول ،نتوانسته است ،بحران افغانستان را حل کند وی خطاب به نمایندگان کشور های عضوفارمت گفت که بحران افغانستان وراه حل های آنرا مورد بحث قراردهند.

 برگزاری نشست های منطقوی وفرا منطقوی پیرامون اوضاع افغانستان آن هم با اشتراک وزیرامورخارجه امارت اسلامی ،تعامل جامعه جهانی به ویژه کشورهای منطقه با امارت اسلامی را نشان میدهد.

 وزیرخارجه امارت اسلامی افغانستان درحالی در نشست فارمت مسکو شرکت می کند که همکاری منطقوی با افغانستان بسیار مهم  وحایز اهمیت است، زیرا امروز شماری ازکشورهای منطقه پیرامون اوضاع سیاسی وامنیتی  افغانستان ملاحظاتی دارند که می شود نماینده دولت این کشور با صراحت لحجه و ارایه مستندهای واقعی به نگرانی  این شکور ها ، نقطه پایان گذارد.

 هرچند درمدت دوسال پسین ،نشست های متعددی پیرامون اوضاع سیاسی واقتصادی افغانستان درعدم حضور نماینده امارت اسلامی برگزار شد که قطعاً دستآورد قابل لمسی درقبال نداشته وصرف به روی کاغذ باقی مانده است اماخوشبختانه امروز کشورهای منطقه به این معضل پی برده که بررسی مسایل افغانستان درحضور هئیت دیپلوماتیک این کشور ،منطقی وکارا است.

 بنابرین شرکت وزیرخارجه امارت اسلامی درنشست فارمت ،خود بزرگترین دستآوردیست که نمی شود آنرا دست کم گرفت ،درست است برخی ازمسایل وفرمایشات کشورهای منطقه وفرامنطقه بستگی به مسایل داخلی دارد، اما نیاز است که با منطق واستدلال کامل ،این کشورها راقناعت داد وروی همکاری منطقوی واهمیت آن برمنطقه بحث وتبادل نظر کرد.

 همگرایی جهانی به ویژه منطقوی یکی ازمؤلفه های اساسی سیاست دیپلوماسی است که امروز درجهان معاصر کاربرد مثبت وقابل لمس  را ازخود به جاگذاشته است که می شود به گونه مثال ازاتحادیه اروپا ومناسبات نیک ودوستانه ،همچنان همگرایی وتعامل کشورهای عضو این اتحادیه درمسایل نظامی،سیاسی،امنیتی وفرهنگی یاکرد.

 روی این اساس دولت های منطقه سعی کنند با افزایش نقش ملت های منطقه (فارمت مسکو) و سازمان های دیگر منطقوی رامؤثروکارا بسازند به گونه یی که درآینده بتواند زمینه های همزیستی وبهزیستی پایدار ملت های منطقه راتأمین کند تااین سنگ بنای همکاری ونزدیکی منطقوی ،گام های جدید ومفیدتری را درجهت سیاست خارجی مشترک ودفاع مشترک منطقه نیز بردارد ،زیرا مشکل منطقه مانه تنها مشکلات اقتصادی وتجاری است، بل استقلال، ثبات سیاسی وامنیت مشترک کشورهای منطقه یکی ازویژه گی دیگری است که بایدبه آن پرداخته شود.مسلماً رسیدن به آن بدون ایجاد یک نیروی امنیتی منطقوی مشترک غیر ممکن است سفرهای هئیت بلند پایه امارت اسلامی درنشست های بین المللی به خصوص منطقه ،گواه این حقیقت است که افغانستان هنوز هم درمحراق توجه جامعه جهانی به ویژه کشورهای منطقه قرار دارد وامارت اسلامی افغانستان هم با تکمیل نمودن معیارهای قبول شده بین المللی بخاطر به رسمیت شناخته شدنش تمام روند را طی ودرتعامل سریع با کشورهای جهان ومنطقه قرارگرفته که بایست کشوربه این مسأله تمکین کند.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button