نورستانی

مولوی عبدالکبیر: ګول تں منچاں سته دمتال واراوش کتی څنګں کودیوم سته پوت ښټاتمیش

افغانستان اسلامی امارت سته ریاسته الوزراء سته تره بولی کودیوم ساټ مولوی عبدالکبیرجدی ماس سته ستیڅ بولی واس تں شیعه سه سیں سته اوګعام جے امکیاں مښ ګټں ګوسته آړه خصوصی پوهنتون سته جیښټکاعں مښ وعیک وعیک ګتی وری وله یا.

افغانستان اسلامی امارت سته ریاسته الوزراء سته تره بولی کودیوم ساټ مولوی عبدالکبیرجدی ماس سته ستیڅ بولی واس تں شیعه سه سیں سته اوګعام جے امکیاں مښ ګټں ګوسته آړه خصوصی پوهنتون سته جیښټکاعں مښ وعیک وعیک ګتی وری وله یا.

 ایکی وعیک وعیک تں نصرت الله مصباح سوراں پارستعں وری وله تی ګجیکو: اوکام وارایموسته ګول وعیں تں پمیوک ایسه کی کویں سته په سسیں سته کات لات سته کودیوم تعں منچی لسی سته ای ګول تں اوجوپچوعه عدالت چمتں بیسه، ایکی مښ په تتی اینه بګانه شتان کعا کی ګو لسته کیوع کیوع بټه تں کودیم پمیوک اله بګانه سوراں مښ ایار ایموسته شیعه سه سیں تں بتات سته پوت ښټاسته بولےکی که چے ایکی کودیوم مښ ګول تں اچاک دی لسته که کودیوم پمیوک ګاسته بګانه ابل کعسته بولا.

 امکیاں سته ورے کارتسته پټیاره ریاست الوزراء سته تره بولی کودیوم ساټ مولوی عبدالکبیر وری وله تی اینه بګانه پتیان پوعوانه کعا کی! ګول تں لسته که منچاں سته دمتال واراوش کتی کودیوم زعں لاں امشیں سته کودیوم لسته که په دماسته بګانه اینه ایکی (تبعیض) نه ییں منچاں تں کودیوم پلوشاسته بوله کی که  پتیان پوعوانه کعا.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button