نورستانی

مولوی عبدالکبیر: افغانستان اوکښه تی ایپاسته تں اویج اسه څنګں ګول وعیں بتت بټه اونګں له

افغانستان اسلامی امارت ریاست الوزراء سته سیاسی بټه تں کودیوم ساټ مولوی عبدالکبیر حمل ماس سته ښوبولی واس تں آب جے برق وزارت سته وری ساټ وزیر ډاکټر فاروق اعظم مښ وعیک وعیک ګتی وری وله یا.

باخترسته ښوپعله تں ګجیکو: آسته وعیک وعیک تں چے اینه بګانه می اسی ډاکټر فاورق اعظم آب جے برق وزارته سته کی کودیوم ای باسته بګانه کی ابل کوسته تں ایکی وزارت تں سته کودیوم بګانه عوچ اشی تی امکی اوریاسته کودیوم کی بیسته ای باسته بګانه معلومات پمیوک تعا.

ایکے مښ په تتی آړه ورں دی کی اینه وزارت تں اتیوع کوسته اسیه باسته بګانه دی وری وله تی امکیاں بګانه اچاک دی لسته که کودیوم پمیوک ګاسته بګانه وری وله یا.

ایکے پټیاره مولوی عبدالکبیر وری وله تی اموسته وری وله تں تں ګجیکو: ایموسته له یی زعیں ګول افغانستان اینه وام تں اوکښه تی ایپاسته بټه تں لسته که کودیوم تں اویج وای اسه اینه بګانه ایموسته ګول وعیں بتت کی امشیں سته کودیوم جےکی ابل کوں بټه تں دمتال وار وا ای با بتت ایموسته ګول اوکښه تی ایپاسته بټه تں امشیں سته کودیوم پمیوک ګاله.

ایکی وعیک وعیک تں مولوی عبدالکبیر پارستعں آړه کودیوم لسته که پمیوک اله بګانه داکټر فاروق اعظم تں توصیه جه پوت وعاں دی پمیوک تعه چے کودیوم لسته بوله بګانه امکیاں تں کودیوم اونګں له کی که.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button