نورستانی

 مولوی عبدالسلام حنفی:اوریاسته بټه تں انصاف مښ کودیوم پمیوک ګاتمیش

افغانستان اسلامی امارت ریاست الوزراء اداری کودیوم ساټ مولوی عبدالسلام حنفی ګجیکو: افغانستان اسلامی امارت اینه بګانه سنا وښټی سه کی! ګول تں اوریاسته بټه تں عادلانه شکل تں کودیوم پمیوک ګاسته بګانه بتات کوسته بولا کی که. ریاست الوزراء سته  اداری دفتر سته مطبوعاتی دفتر باختر سته ښوپعله تں ګجیکو:

افغانستان اسلامی امارت ریاست الوزراء اداری کودیوم ساټ مولوی عبدالسلام حنفی ګجیکو: افغانستان اسلامی امارت اینه بګانه سنا وښټی سه کی! ګول تں اوریاسته بټه تں عادلانه شکل تں کودیوم پمیوک ګاسته بګانه بتات کوسته بولا کی که. ریاست الوزراء سته  اداری دفتر سته مطبوعاتی دفتر باختر سته ښوپعله تں ګجیکو:

 مولوی عبدالسلام حنفی ګول سته آړه بدنشیں سته ښه یی واستوک مښ وعیک وعیک استه تں وری وله تں تں امنی وری وری بګانه برولسه تی پتیان پوعوانه کعا کی! ګول تں لسته که اوریاسته کودیوم لسته که پمیوک ګاں بټه تں افغانستان  اسلامی امارت ابل کوته کی لسته که منچاں کں کی اویج بوله ای با امکیاں لسته که ښنګیراکتی پمیوک ګاسته کں کودیوم کولا.

عبدالسلام حنفی اموسته وری وله تں تں اوتا کعا! اسلامی امارت اموسته اتباع کں لسته که له یی وارسته بټه تں لسته که کودیوم کوسته تں اچاک دی پولسه تی ګولسته اوریاسته بټه تں کی کودیوم کوں اسه باسته تں څنګں ګول وعیں کں ارنګں ایار عادلانه شکل تں لسته که انصاف پمیوک ته تتی کودیوم پمیوک ګاسته بګانه زره او کتی بتات پمیوک ګاسته بګانه ابل کوته کی که. ایکی وعیک وعیک تں آړه امکی ښه یی واستوک چے فاریاب ولایت سته آړه ولسوالیں سته میوک واستوکه دی امشیں سته وریک بوں افغانستان اسلامی امارت مښ اوتی سته بګانه پتیان پوعوانه کعا.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button