روغتیا

فشار بلند خون یا (کشنده خاموش)

فرط فشار خون عبارت از قوه بیش از حد نارمل است که توسط جریان خون بالای جدار شریان بدن انسان وارد میشود.

فرط فشار خون عبارت از قوه بیش از حد نارمل است که توسط جریان خون بالای جدار شریان بدن انسان وارد میشود.

فرط فشار خون وقتی تشخیص میگردد که اندازه گیری آن از نظر زمان در دو اوقات مختلف اجرا گردد وحد اقل اندازه آن (140/90mmHg) تعین گردد که در صورت ادامه آن سبب (End-organ.damage)  یعنی متضرر شدن اعضای حیاتی (قلب، دماغ، کلیه، چشم و سکلروزس بستر وعایی) وجود انسان میشود.

تقسیم بندی:

 یک:نارمل(Normal): وقتی که فشار خون فرد (120/80mmHg) تعین گردد یعنی فشار سیستولیک آن (120) و دیاستولیک (80) باشد.

 دو:Pre-hypertension : فشار سیستولیک (139-120) و فشار دیاستولیک (89 – 80) باشد. به شخص مصاب باید تغییر نحوه زندگی یا life style modification  توصیه شود. مگر در صورتی که  (Target. Organ. Damage)وجود داشته باشد لازم است تا تداوی دوایی گرفته شود.

سوم: Stage- 1-hypertension : فشار سیستولیک مریض (159 -140) و فشار دیاستولیک از (99 – 90) باشد به مریض برعلاوه تغییر نحوه زندگی باید که تداوی دوایی توصیه شود.

چهارم: Stage-2-hypertension : وقتی فشار سیستولیک بلند تر از (160) و فشار دیاستولیک بلند تر از (100) باشد به مریض در پهلوی تداوی دوایی تغییر نحوه زندگی هم توصیه میشود.

از نظر اسباب فرط فشار خون به دو دسته تقسیم بندی شده است که عبارت اند از:

 فرط فشار ابتدایی (primary hypertension): که 95%  مریضان فشار بلند را تشکیل میدهد. از تعامل مغلق محیطی و جنتیک بوجود میآید که از نظر سن بین سنین (50 –25) واقعات آن معمول میباشد.

فکتور های تشدید کننده آن عبارت اند از: وزن زیاد، استعمال نمک زیاد، استفاده زیاد الکول، سگرت، اخذ مقدار کم پوتاشیم وعدم فعالیت فزیکی.

فرط فشار ثانوی (secondary hypertension): 5% مریضان را تشکیل میدهد افرادی  که در اوایل زندگی و بعد از 50 سالگی فشار بلند نزد شان بوجود میآید، مشکوک فشار ثانوی میباشند و علت های عمده آن معلوم می باشد که عبارت اند از: امراض کلیوی، امراض اوعیه کلیه، Cushing syndrome, pheochromocytoma, Coartition aorta hyperaldosteronism,

اختلاطات:

در صورتیکه فرط  فشار خون کنترول نگردد سبب تغییرات ساختمانی و وظیفوی بستر وعایی اعضای وجود انسان میشود که عبارت اند از:

 -اختلاطات قلبی وعایی فرط فشار خون: اختلاطات قلبی وعایی سبب عمده مرگ و میر از سبب فرط فشار خون میگردد که سبب ضخامه بطین چپ، بی نظمی قلبی حمله قلبی و عدم کفایه قلب میگردد.

-اختلاطات دماغی وعایی و ضعف حافظه.

فرط فشار خون بزرگ ترین عامل سکته های مغزی و ضعف حافظه میباشد.

 -اختلاطات کلیوی فرط فشار خون: فرط فشار خون سبب تخریب اوعیه، گلومیرول و طبقه بین الخلالی تیوبول میگردد و بلاخره در 25%  واقعات سبب عدم کفایه مزمن کلیوی میشود.

-Aortic-dissection:  فرط فشار خون سبب جدا شدن طبقه انتما ی شریان ابهر میگردد.

مدثر

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button