ګزارش

شهریان کابل:دست به دست هم داده در پاکی شهر خود سهم فعال گیریم

شفیق

   با ورود  سرمای زمستان كه بسا مشكلات را به همراه دارد، اکثریت هموطنان ما با آن که توان خرید مواد تسخین را ندارند در مقابل  فشار طبیعت و روا داری ظلم وتعدی همنوعان خود با قیمت جان به مقابله برخواسته اند. ازطرفی آلودگی هوا درشهر، امکان تنفس راکه  یگانه منبع حیات است ازمردم درحال ربودن است، تأثیرناگوار سردی و ازدیاد هوای آلوده انواع بیماری را درمیان مردم به وجود آورده است. درین مورد خبرنگار روزنامه ملی انیس گفت وشنودی داردباچندتن همشهریان عزیز که فشرده آن حضورمطالعه کنندگان روزنامه تقدیم می‌‌گردد:

استاد محمدرفیع قاطع، یکتن ازباشندگان کابل درمورد آلودگی هوای شهرچنین ابرازنظرنموده است:

   آلودگی هوا عبارت ازحضورگرد وخاک، دود ویا بخار  با خواص های مشخص و متداوم که می تواند حیات نبات و زنده جان را به خطراندازد، می باشد. کمبود ساحه سبز، گشت وگذار وسایط نقلیه درجاده هایی که خامه اند، موترهایی که دوره استهلاک شان به سررسیده است اینها همه درآلایندگی هوا نقش دارند. تراکم زباله‌ها در گوشه وکنارجاده های فرعی، اطراف نهرها، بدرفت های غیر معیاری ودرنظرنگرفتن کانالیزاسیون فنی دراعمار بلند منزلها همه در آلوده ساختن آب وهوای شهر تأثیر منفی دارند.

محتكرين که رشتۀ اقتصادی ونبض بازار را درگروخوددارند، تاتوانستند بهای مواد محروقاتی را یکی پی دیگر به اوجش بلند کردند. هموطنانی که توانایی اقتصادی دارند ازاستعمال زغال سنگ درمنازل خود به هیچ عنوانی دریغ نمی‌کنند. اما بیشترین افرادی که توان خرید زغال سنگ، چوب ویازغال را ندارند مجبوراند ازلباس های کهنه، پلاستیک، رابر ویا کارتن و… که برای گرم ساختن کلبه های خود استفاده می نمایند. این معضلی است که جلوگیری آن غیرممکن به نظرمی رسدو درآلوده ساختن هوای گوارای شهر نقش تأثیرگذاری دارند.

 انرژی برق كه يگانه وسيله تسخين، پخت وپز، خانواده هارا تشكيل مي داد درین اواخر کمیاب گردیده است. اما بل صرفیه اش را که ببینید نسبت به جریان دوام‌داربرق در روزهای بی برقی، دوبرابرمحاسبه گردیده است. این معماییست که هیچ کس به حل آن پرداخته نتوانسته است.

درنبودبرف و باران فضای شهرآهسته آهسته به كام طوفان گردو غبارفرومی رود. اين طوفان گرد و غبار به اندازه فضاي محيط زيست را متأثر می سازد  كه گويا در هيچ نقطه‌ای از شهر ساحه ويا جاده یی پخته نباشد. ديده مي‌شود كه از هرگوشه و كنار جاده ها فوران هايي از خاك، دود و غبار بلند گرديده، هواي پاک را آلوده مي‌گرداند.

عدم توجه همشهریان درقبال محیط زیست این مشکلات رابه میان آورده است. زیرا هرکدام از هموطنان مادرساختن یک خانه حداقل از 500 هزارافغانی تاده ها ملیون افغانی مصرف می‌کنند، اما ازخریدپنج اصله نهال طفره می روند که غرس نمایند. اگرهرکدام ماپنج اصله نهال درحویلی وکوچه خود غرس ودرنگهداری وآبیاری آن توجه نماییم حساب آن از میلیون ها اصله نهال درسال بیشتر می‌شود.

اگر کمی به سلامتی خود وهمشهریان خود توجه داریم باید  در قبال محیط زیست  مسئولیت خود را انجام دهیم. درحالی که طبیعت به خاطر احیای حیات دوباره خود یک اراده قوی دارد، هماهنگ با آن باید حرکت کردو بایک عزم متین درشکوفایی وطن، محل ومنطقه خود اقدام عملی نمود. بيشتر از 70 درصد محل مسكوني در شهرکابل خارج از ماستر پلان  اعمار گرديده است. دربعضی ازین قسمت  شهر نه تنها دولت بلكه خود مردم محل هم به حفاظت محيط زيست آن توجه چنداني ندارند. ازيك طرف عدم پروگرام نهالشاني وعدم توجه به سرسبزي و از جانب ديگر به پاك كاري زباله ها درين مناطق از طرف شاروالی ویا از طرف برخی مسکونین محل اهميتی داده نمي شود.  اين معضل خود به آلود گي محيط زيست مي افزايد. بناءً‌ درين قسمت توجه مسئولين محيط زيست، شاروالي كابل و باشند گان عزيز محل را خواهانيم، اميدواريم كه دست به دست هم داده درپاك كاري شهر، محل و منطقه خود سهم فعال بگیرند.

عزت الله نافع یکتن ازشهریان عزیز درمورد آلودگی هوا وجلوگیری از آن توسط اعمار ساحۀ سبز ویاغرس نهال درمحیط زیست نظرخودرا چنین ابراز نمود:

آلودگی هوا درمناطق شهری به وسيلۀ وسایل دود زا و فعالیت كارخانه ها، حمام ها، گچ پزی ها ومرکزگرمی های بلند منزلها که به وسیله زغال سنگ تسخین می‌گردد(درصورتی که   فلترتصفیه کن نصب نگردد)   منابع آلوده كننده به وجود می‌آید.

موجودیت  درخت ونهال درمحیط زیست، در جلو گيری و كاهش آلودگی هوا نقش اساسی دارند. برای ایجاد محيط سبز،  غرس ويا نگهداري درخت ویافضای سبز تنها کاروتلاش دولت ویامسئولین محیط زیست کافی نیست بلکه در کنار دولت هرفردوظیفۀ ایمانی ووجدانی دارد تا  فضاي سبزي  كه در اطرف وماحولش وجوددارد ويا باغرس ، نهال درآنجا   وحفاظت ازآن به خود،  فامیل و نسل آینده مصدر خدمت گردد.

تا باشد که ازیک طرف ازمیوه خوشگوارآن به طراوت وزیبایی وجودخود افزوده وازجانب دیگر ازسایۀ پرفیض آن حظ برده، از آکسیجن زندگی بخش آن برطول حیات شیرین خود بیافزاییم .اگر فردفردی ازین شهر در هرگوشه وکنار محل زیست خود نهالی را غرس نماید بدون شک در مجموع شهر ما بیشتر از چند ملیون نهال به درختان فعلی آن افزوده خواهدشد. به شرط آن که همزمان بااین اقدام در آبیاری وحفاظت از آن نیز دریغ ننمایند.

افرادی که دچار بیماری های قلبی ،گلو دردی و یا نفس تنگی هستند، به آلودگی هوا حساسیت بیشتری دارند.  اما، برخی از افراد حساسیت بیشتری نسبت به تاثیرات آلودگی هوا دارند.کودکان ممکن است حتا  تاثیر سطح پایینتر آلودگی هوا را هم حس کنند. همچنین ممکن است دچار بیماری های بیشتری مثل برونشیت و گوش درد  شوند. افراد مبتلا به بیماری های قلبی و ریوی هم واکنش شدیدتری به آلودگی هوا دارند. در زمان هایی که آلودگی هوا شدید است، بیماری افراد آسیب پذیر تا جایی بدتر می شود که ممکن فعالیت های خود را محدود کرده به داكتر مراجعه کنند.

خواجه احمد صدیقی یکتن ازهموطنان ما درمورد محیط زیست وتراکم نفوس درشهرکابل چنین ابرازنظر نموده است:

تعددنفوس به مرورزمان دراثر بيكاري وعوامل جنگ در ولايات مختلف كشور بيشترازحدتصوردرشهركابل متراكم شده است. افزايش نفوس درشهر سبب گرديده است كه كاركنان شهرداري كابل باتشكيل فعلي نتوانندبه پاكي وصفايي شهر وارسي نمايند.

 در شهر کابل تراکم جمعیت بیش از حد است و این کار نه تنها شهر را مزدحم ساخته بلکه براى خدمات شهری نیزمشکلاتی را به ببار آورده است. همانطور که احصائیه ها نشان می دهد در شهر کابل بيشتراز 5 ملیون انسان زندگی می کنند که این شهر به هیچ وجه گنجایش و ظرفیت مناسب زیست به این رقم بزرگ را ندارد. ازهمه مهم تراين كه برخي از آنان بر حفظ وپاكي محیط زیست توجه نكرده و با فرهنگ شهر نشینی آشنایی ندارند.

ازجانب ديگر كم توجهي دكانداران ودست فروشان درگوشه وكنارجاده هاي عمومي باعث شده است كه در امتداد سرک، درکنار دکانها و غرفه ها، زباله های انباشته شده نیز به چشم بخورد و باشندگان محل از بوى بد آن به ستوه مي آيند.

ازجانب ديگر اکثر تیل هایی که در وسایط نقلیه و جنراتورها از آن استفاده به عمل میآید بی کیفیت است. هر گاه در موتر های جدید و فعال از چنین تیل ها استفاده گردد ماشین موتر به صورت درست فعالیت نمی تواند و در نتیجه باعث پراکندگی ذرات سرب به محیط زیست می شود که سبب به وجود آمدن امراض گونه گون می‌گردد.

درحکومت های فاسد گذشته گاه گاهي آوازهايي از وزارت شهر سازی و مسکن بلند مي شد  که قصد دارد با تأسیس شهرک های جدید در اطراف پایتخت از تراکم جمعیت در کابل جلوگیری کند.  بنام كابل جدید شهركي زير پلان نوسازي بود، تا ازدحام از شهر كابل برطرف شده ومردم بتوانند چند صباحي نفس راحت بكشند. اما ديده شد كه تنها نقشه وديزاين اين شهرجدید تقريباً يك ونيم دهه رادربرگرفت، اما اثری ازآبادی درآن دیده نشد.

قراري كه اكثر هموطنان مادر جريان اند بيشتر ازيك ونيم دهه  مي شود كه درساحه ده سبز كابل به تعدادهزاران نمره زمين توسط شهرك هاي مختلف خصوصي مانند شركت خاور بالاي هموطنان ما از300 الي 2000 دالر امريكايي في نمره (سه بسوه يي )آن به فروش رسانيده شد. مردم بي بضاعت ما خوش بودند كه با اين پول پاره زميني بدست آوردند تاسرپناهي براي امرارزندگي خود بسازند. اما درساختن اماكن شان(به خاطراحیای کابل جدید)  از طرف دولت ممانعت صورت گرفت كه تا امروز پول شان به جيب مافياي زمين؛ وزمين شان به قبض سردمداران وقت باقی ماند.  مردم تافعلاً درحالت بلاتكليفي به سرمي برند، نمي‎دانند كه به كجامراجعه كنند وازكدام مرجع عنواني كجا عرض دادخواهي كنند. به هرحال اميدواريم امارت اسلامی درصورت امکان درساختن شهرك‌ها اقدام نموده تامشكلاتي كه امروز دامن گير مردم شهر ماست، مرفوع گردد.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button