دینی لیکنې

شمه یی از اهداف وحکمت های از دواج ازدیدگاه اسلام

غرايز طبيعی ایی كه بشر دارد اگر محل تخليه و ارضای مجاز نداشته باشد،بشر ناچارميشودبه هرطريقی كه برايش ميسر ومقدر گردد خودش را ارضا كند و به اين صورت درگرداب و منجلاب هرزه گی وبی عـفتی غرق می شود وبه همين جهت است كه دين مقدس اسلام برای اين غريزه طبيعی بشر نكاح و مسئله ازدواج رامجاز اعلام كـرده است وانسانها رابه ازدواج ترغيب نموده وآنرا برای تأمين حيات باكرامت وادامه نسل بشريت لازم شمرده ووسيله حفظ عفت و حرمت و تأمين غريزه طبيعی گردانيده وآنرا راهی برای كسب سعادت و رسيدن به آرامش و استـقرار و ايجاد ارتباط ميان افراد خانواده و تقويـت پايه های محبت ميان مردم برشمرده است و درايـن زمينه الله تبارك وتعالی درقرآنكريم میفرمايد،

محمد قاسم سیفورغرايز طبيعی ایی كه بشر دارد اگر محل تخليه و ارضای مجاز نداشته باشد،بشر ناچارميشودبه هرطريقی كه برايش ميسر ومقدر گردد خودش را ارضا كند و به اين صورت درگرداب و منجلاب هرزه گی وبی عـفتی غرق می شود وبه همين جهت است كه دين مقدس اسلام برای اين غريزه طبيعی بشر نكاح و مسئله ازدواج رامجاز اعلام كـرده است وانسانها رابه ازدواج ترغيب نموده وآنرا برای تأمين حيات باكرامت وادامه نسل بشريت لازم شمرده ووسيله حفظ عفت و حرمت و تأمين غريزه طبيعی گردانيده وآنرا راهی برای كسب سعادت و رسيدن به آرامش و استـقرار و ايجاد ارتباط ميان افراد خانواده و تقويـت پايه های محبت ميان مردم برشمرده است و درايـن زمينه الله تبارك وتعالی درقرآنكريم میفرمايد،

زنان و مردان مجرد و غلامان و كنيزان شايسته خـويش را به ازدواج يكديگر درآوريد، اگر فقير و تنگدست باشندخدای تعالی آنهــا را در پرتو فضل خود دارا و بی نـياز مي نمايد ، بيگمان كه [ فضـل وبخشش ] او بسيار وسيع و او [ از هر چيزی ] آگاه است. {سوره مباركه نور} آيه{32} و در اين مورد قرآنكريم می فرمايد: آفريد برای تان همسرانی ازجنس خودتان تا با آنها آرامش بيابيد وقرارداد بين شمامهر ومحبت را{سوره مباركه روم} آيه{21} و درآيه ديگری اوتعالی مي فرمايد: زنان تان [به منزله] مزرعه تان اند :زن برای تسكين قلب و آرامش دادن مردان خلق شده است،زن از ابتدای خلقت لطيف ،جـسماً ناتـوان تر مسئول توليد نسل،تربيت اولاد ، نظم و اداره خانه و بازوی محكم برای همسر است، زن محـافظ توانا برای آبرو وحيثيت مال و فرزندان شوهر است مخصوصاً در غياب شوهرش گرايش قلبی بين زن و مرد امری فطريست و ايـن گرايـش را توسط ازدواج تسكين بخشيدن عامل ايــجاد محبت راستين و پاكی افكار می گردد آدمی پس از ازدواج احساس مسئوليت ميكند وبرای امرار معاش تلاش پيشه ميكند آدمی از كار های بيهوده می پرهيزد،در اومحيت ، حياء وهم فكری رشد می يابد وازدواج عامل سلامت جسمــی ايجاد آرامش و آسايش ، ازدياد نشاط و ارتـقاء زندگی هر دوجهان مي باشد و مــهــمترين اهداف از ازدواج به صحنه زندگی آمدن نسل پاك وخدمت گزار و جلوگيری از آميخــته شـدن نسل وفرزنـــدان به عـمل زشت زنا  احترام به زنان وپيشگيری از آلت دست شدن توسط مردان فاسد و هرزه و رويا رويی بابی بند وباری است كه نشانه توحش و بـی تمدنی و زمينه ساز بسياری از ناهنجاری ها، مشكلات وعداوت ها وشيوع انواع بيماری ها ونابودی نسل بشری می گردد می باشد و در حديثی پيامبر بزرگوار اسلام ﷺ ارشادفرمودند : با زنانی ازدواج كنيد كه زياد بچه بزايند وبا شما عشق بورزند چون كثرت وزيادت شما موجب افتخار من است در جمع اُمت ها در روزقيامت . خلاصه اينكه ازدواج رفع نياز است بنابراين ترك ازدواج فتنه های زيادی را درپی دارد، افكار ووسـاوس غالـب و آرامش و سكون عبادت را از بين می برد و حتی عده یی از وســاوس مغلوب شده و به گــناه مبتلا شده اند وبرخی در عمل زشت و شنيع زنا و غيره گـرفتار می شوند.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button