نورستانی

شاه جے عروس سته اډمل(ډیم) سته کودیوم پلکه اوکښاسته بوته

آسته ګعم وری چےاینه بګانه جدی ماس سته وڅاښوبولی واس تں کابل ښآرتں ایپاسته بیسی اتکی شاه عروس سته اډمل چے کابل شکردره بدنشیں اسه کودیوم کی کتی کوسته بولا کی که وری وله یه. باخترسته ښوپعله تں ګجیکو: آسته ګعم وری تں کابل ولایت سته والی سوره کابل دریاسته حوزه سته ریاسته جیښټ انجینیر حبیب الرحمان حقپال سوره کابل دریاحوزه سته فرعی جے پمیج په سته بټه تں سته کودیوم ساټ سوره امکیاں مښ په تتی ملی دفاع وزارت سته ساختمانی تاسیسات سته جیښټ اپارں ایکی  شاه جےعروس سته اډمل سته کودیوم پلکه دی اوکښاسته بګانه وری وله تی  چوک دی نوښټاں ایکی بند سته کودیوم بګانه وری وله تی ایموسته ګول وعیں تں پتیان پوعوانه کعا کی اینه بګانه بلیوک نوښټاں کودیوم پمیوک ګاسته بولا کی که چے ایکی کودیوم ایموسته ګول وعیں کں سکال آسانی پمیوک اوسته بولا کی که.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button