سرلیکنې

حقیقت هیچگاهی پنهان نمی ماند

تامين امنيت مطمئن ومصئون توسط نيروهاي امنيتي امارت اسلامي درافغانستان ،موضوعي است که هيچ وجدان بيدار ازآن انکار نمي کند، مسلماً اين حقيقت رابرخي ها کتمان ميکنند ، اما روزي بخاطر عذاب وجدان مکلف اند تا واقعيت ها رابرملا واقرار بدارند که افغانستان امروز سرزمين عاري از خشونت ،جنگ وبربريت، همچنان عاري از گروه هاي مسلح خارجي است.

تامين امنيت مطمئن ومصئون توسط نيروهاي امنيتي امارت اسلامي درافغانستان ،موضوعي است که هيچ وجدان بيدار ازآن انکار نمي کند، مسلماً اين حقيقت رابرخي ها کتمان ميکنند ، اما روزي بخاطر عذاب وجدان مکلف اند تا واقعيت ها رابرملا واقرار بدارند که افغانستان امروز سرزمين عاري از خشونت ،جنگ وبربريت، همچنان عاري از گروه هاي مسلح خارجي است.

بعد از حاکم شدن دوباره امارت اسلامي درافغانستان ،مردم اين کشور به آرزوي ديرينه شان که همانا امنيت وصلح سراسري درکشور بود، رسيدند وامروز به ياري خداوند عزوجل درفضاي صلح وآرامش به سرميبرند ، هرچند دربرخي از موارد شماري ازنهادها،گروه ها،سازمان ها وکشورهاي مغرض با پرداختن به تيوري توطيه ،اوضاع قناعت بخش امنيتي افغانستان را وارونه و گروه هاي مسلح خارجي را دراين کشور درحال افزايش مي دانند ،اما اوضاع امنيتي کشور حقيقتي است که هيچ چشم بصيرت ازآن چشم پوشي کرده نمي تواند.

 گرچه اداره سيگار اخيراً درگزارش خود نگاشته بود که امارت اسلامي افغانستان بامشکلات امنيتي مواجه است ،گروه هاي مسلح خارجي وتهديدات داخلي درافغانستان افزايش يافته است وبرخي ازکشور هاي به خطر مواجه هستند و…، اما حقيقت هيچگاهي مسيرخود را عوض نمي کند،بل حق راه خود  را مي پيمايد و واقعيت ها سرانجام برملامي شود.

 به تازگي جوبايدن رئيس جمهور امريکا دريک کنفرانس خبري درپاسخ به سوالي که افراد مسلح خارجي درافغانستان درحال افزايش است، علاوه برديگرموضوعات گفت : گروه هاي مسلح خارجي درافغانستان حضور ندارند که اين اظهارات ازسوي مردم افغانستان وامارت اسلامي به گرمي استقبال شد.

سخنگوي وزارت امورخارجه کشور درصفحه تويتر خودنگاشت که ما اظهارات جوبايدن رئيس جمهورايالات متحده امريکا،مبني براينکه درحال حاضر گروه هاي خارجي درافغانستان حضور ندارند را درک حقيقت مي دانيم اين اظهارات جوبايدن ،گزارش گروه نظارت برتحريم هاي سازمان ملل متحد راتکذيب مي کند که گويا درافغانستان بيش از 20 گروه جنگي حضور وفعاليت دارند.

روي اين اساس بايدگفت که واقعيت ها هرچه باشد باگذشت زمان برملا مي شود واکنون پرسشي مطرح ميگردد که اين اظهارات مهرتائيد براوضاع مطمئن امنيتي درافغانستان نمي گذارد ؟ بدون شک ،اين اظهارات نه تنها امنيت سراسري درافغانستان را تائيدمي کند،بل پرده ازآن اظهاراتي اغواکننده برخي از دستگاه هاي استخباراتي که گويا امارت اسلامي به توافقنامه دوحه پابند نيست رانيز برمي دارد، که بايد سازمان ملل متحد وايالات متحده امريکا، عملي کردن تعهدات توافقنامه دوحه ازسوي امارت اسلامي افغانستان را ناديده نگيرند وبا مردم افغانستان ازدر تعامل پيش آيند، نظام کنوني رانه تنها که به رسميت بشناسند،بل دارايي هاي مردم افغانستان را نيز آزاد وچوکي افغانستان درملل متحد را نيز به نمايندگان اصلي آن واگذار کنند تاتمامي بندهاي توافقنامه دوحه ازسوي دوجانب جنبه عملي به خود گيرد.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button