ګزارش

حاجی احمد ولی:بانک جهانی باید واقعیت‌های افغانستان را بیشتر منتشر نماید     

اخیراً بانک جهانی در اعلامیه  ای از رشد اقتصادی در افغانستان استقبال نموده و گزارش خویش را دراین باره منتشر نموده است. در اعلامیه از خوشبینی های رشد اقتصادی در افغانستان پرده برداشته است،  و گفته شده که رشدی اقتصادی در افغانستان نویدی است

اخیراً بانک جهانی در اعلامیه  ای از رشد اقتصادی در افغانستان استقبال نموده و گزارش خویش را دراین باره منتشر نموده است. در اعلامیه از خوشبینی های رشد اقتصادی در افغانستان پرده برداشته است،  و گفته شده که رشدی اقتصادی در افغانستان نویدی است که برای هرچه بیشتر ترقی و رفاه جامعه ممد واقع می شود، در گزارش آمده که قیمت مواد خوراکه و نفتی کاهش یافته،  ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی ثابت نگهداشته شده است ودر کنار آن سطح صادرات و عواید ملی افزایش یافته،  معاش کارمندان دولت به وقت و زمانش پرداخت می شود و همچنان تولیدات موادخوراکی  در داخل کشور افزایش را نشان می دهد و در بخش برداشت پول از بانک ها نیز تسهیلات فراهم شده است .در اعلامیه آمده که امارت اسلامی افغانستان به این باور است، اگر جامعه جهانی به جای تحمیل و محدودیت ها بر تعامل مثبت توجه نماید که بدون شک افغانستان در عرصه اقتصادی،  بیشتر از پیش تر قی خواهد کرد پیرامون موضوع گزارشگر روز نامه ملی  انیس گفت وشنودی  را با چند تن از هموطنان ما انجام داده که جهت آگاهی تقدیم می گردد.

حاجی احمد ولی سابق استاد رشته اقتصاد گفت : با وجود اینکه جهان در راس امریکا برای ملت افغانستان جفاهای بزرگ اقتصادی را انجام دادند و از دوسال به این سو تمام دارایی های افغانستان را بلاک نموده ولی مسئولین امارت اسلامی افغانستان تمام تلاش های خویش را پیرامون وضعیت اقتصادی و نگهداشتن نرخ پول افغانی در برابر اسعار خارجی حفظ نموده است که این موضوع افغانستان را از پرتگاه نابودی اقتصادی نجات داده و  تلاش بی حد امارت اسلامی افغانستان در جهت حفظ ثبات اقتصادی متمرکز گردیده است، از همین رو امروز ما شاهد دست‌آورد های مثبت آن در جامعه می باشیم، از جمله این دست‌آورد ها راه اندازی پروژه های عمرانی، ساخت و ساز جاده های عمومی و تطبیق پلان های شهری می باشد که این خود به خود رشد اقتصادی را در کشور نشان می دهد؛ چون: تطبیق پروژه های عمرانی سرمایه های اعظمی را می خواهد،  روی هم رفته برعلاوه اینکه امارت اسلامی افغانستان تلاش برای حفظ امنیت نموده به همان اندازه توجه مسئولان درارتباط به  رشد اقتصادی بیشتر بوده است .

وی افزود: ما شاهد آن استیم که همه روز در تمام ساحات کشور راه اندازی پروژه های عمرانی که برای جامعه ضروری و حیاتی می باشد جریان دارد که این موضوع خود به خود رشد اقتصادی را نشان میدهد، اگر جامعه جهانی و امریکا رفتار خشونت آمیز را در برابر حکومت و مردم افغانستان انجام نمی داد به یقین که طی دوسال گذشته،  امروز ما شاهد ترقی و رشد بیشتر اقتصادی و راه اندازی بی شماری از پروژه های عمرانی در سطح کشور می بودیم،  امریکا و جهان باید طی دو سال به واقعیت های عینی جامعه افغانستان پی برده باشد که بر علاوه اینکه مردم از امارت و دولت خود حمایت نموده اند بل روز تا روز رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور بیشتر می شود. همین اکنون، ده ها تاجر کشورآمادگی خویش را برای باز سازی و رشد اقتصادی کشور اعلام نموده اند، براساس تصمیم دولت، معادن کشور به صورت شفاف به داوطلبی داده می شود،  معاش مامورین دولت هیچ گاه منتظر نبوده به وقت معینه معاش و سایر امتیازات کارکنان دولت پرداخت می شود،  امنیت صد درصد تأمین شده هیچ نوع تشویشی در رابطه به سرمایه گذاری وجود ندارد بناءً ما از جهان به خصوص ملل متحد می خواهیم تا به کار گیری از خشونت با دولت افغانستان از در دوستی و تعامل کار گرفته تا افغانستان و مردم آن بیشتر از پیش آرام و کشور ما مترقی شود. محمد ظاهر که پیشه تجارت  دارد گفت :  از روز پیروزی امارت اسلامی افغانستان ما درک کردیم که بعد از این جان و مال مردم محفوظ اند، در زمان سابق از هر بار کاروان تجارتی در ده ها محل از ما پول گرفته می شد و تجار بزرگ و کوچک مجبور بود تا پول هایی که توسط پاتک ها گرفته می شد  آن رابالای فروش مواد اضافه نمایند، از همین سبب بود که نرخ به آسمان ها رسیده بود و مردم را وادار به اعمال جنایی می ساخت، اکنون به فضل خداوند طی دوسال می شود که هیچ نوع پاتکی وجود ندارد و نرخ های فروش هم ثابت است دیگرجهان از این کار بهتر چه می خواهد، امارت اسلامی افغانستان در گوشه،  گوشه کشور حاکمیت دارد  جان و مال مردم در امن قرار دارد نرخ ها پایین آمده، پروژه های عمرانی راه اندازی شده که مردم همه روزه از جریان نوسازی و بازسازی دیدن می نمایند، اگر پول های کشور آزاد شود به یقین که کشور ما به زودترین فرصت مکمن در سطح منتطقه مقام خوبی را درصنعت و تجارت به دست  خواهد گرفت،  اما این امریکا و جهان غرب است که نمی خواهد افغانستان آرام و آباد شود از این رو ما از دولت خود حمایت می نماییم؛ چون: به چشم سر مشاهده می نماییم که شب،  و روز مسئولان و رهبری امارت اسلامی افغانستان تلاش دارند تا یک ملت واحد شویم،  سرمایه هایی که خارج شده دو باره به وطن سرمایه گزاری گردد. چنانچه که تعدادی از تجاران و سرمایه داران کشور دوباره به وطن عودت نموده و عملاً در کار و باز سازی کشور مصروف خدمت گزاری شده اند .

خانم زرغونه  که سابق پیشه تجارت کوچک را داشت و برای در یافت پول های امانت خود در بانک آمده بود به گزارشکر روزنامه ملی انیس گفت : مدت هفت سال تجارت کوچک داشتم برای چهل تن از زنان کشور زمینه کاررا فراهم ساخته بودم و سرمایه اندکی که داشتم در بانک بود، زمانی که بانک توسط دزدان به سقوط مواجه شد، تجارت من هم ورشکسته شد، پولی که برای تجارت داشتم  از دستم رفت و مردم در کل اعتماد خویش را نسبت به تمام بانک های کشوراز دست دادند،  خداوند دزدان کابل بانک را بیشتراز این رسوا و تباه نماید به هزاران خانواده فقیر و ناداررا بی نان و بیکار ساخت و سرمایه های مردم را نابود کرد از امارت اسلامی افغانستان می خواهیم که دزدان کابل بانک را دستگیرومجازات نماید؛ چون: این ها باعث تباهی  کاروبار مردم شدند.

موصوف گفت :تلاش زیاد دارم تا دو باره بتوانم برای جامعه و کشور خویش خدمت نمایم و برنامه تجارت کوچک را آغاز نمایم.

وی افزود: اکنون می خواهم مقدار پولی که دارم آن را به کار بیاندازم .

جاوید احمد که در سرای شهزاده پیشه صرافی دارد گفت :  درابتدای  پیروزی امارت اسلامی افغانستان نرخ اسعاردر کشور بی حد بالا رفت سرمایه های مردم از بین رفت در آن زمان مردم منتظر بودند تا امنیت در کل کشور تامین شود دوباره همه نرخ ها آهسته،  آهسته به حالت اولیه خود خواهد آمد، حالا به فضل خداوند نرخ اسعار از اثر سعی و تلاش شبانه روزی رهبری امارت اسلامی افغانستان ثابت ساخته شده است که این موضوع مردم و جهان را قادر می سازد  تا در افغانستان علاقمند سرمایه گزاری شوند  چون که در کشورما ثبات پولی و ثبات امنیتی برقرار شده است از همین رو گزارش آخیر بانک جهانی پیرامون رشد اقتصادی در افغانستان و ثبات نرخ اسعار خارجی را تمجید نموده است که با اعلام این موضوع خود به خود برای ثبات هر چه بیشتر و پایین امدن اسعار خارجی در مقابل پول افغانی  در راه پیشرفت و ترقی گام های دیگری خواهند بر داشت،  مردم و همچنان سرمایه داران را تشویق به عودت دوباره آنها  در کشور و انتقال سرمایه های آنها خواهند نمود از این سبب باید مردم و سرمایه داران برای ترقی و پیشرفت به کشور بیایند .

وی گفت : شکر خداوند است آرام استیم، پول خویش را آزادانه با خود انتقال می دهیم و دست ما پیش کسی و یا کمک های ملل متحد دراز نیست، همه روزه مردم برای تبادله پول شان رفت و آمد دارند و پول خرچه خویش را پیدا می نماییم . از دولت امریکا و جامعه جهانی یک بار دیگر خواهان به رسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان از جانب آنها استیم تا پول های بلاک شده مردم افغانستان را آزاد نمایند .

شبیر احمد

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button