افغان اعلانات

تا قرارداد «امور تهیه و تدارک خدمات حفظ و مراقبت و ترمیم وسطی 87 عراده (116-29=87) وسایط مختلف النوع، استیشن های

بدینوسیله به تاسی ازفقره 2 ماده چهل سوم قانون تدارکات، به اطلاع عموم رسانیده می شود، که وزارت دفاع ملی درنظردارد تا قرارداد «امور تهیه و تدارک خدمات حفظ و مراقبت و ترمیم وسطی 87 عراده (116-29=87) وسایط مختلف النوع، استیشن های اطفایه قطعات مرکزی و ساحوی اردوی ملی، مورد ضرورت ریاست اوپراسیون وزارت دفاع ملی- واقع 8 زون (47 استیشن اطفایه)»، دارای نمبرتشخصیه « MOD-1401-NC-K0072-22410»  که از روش داوطلبی باز داخلی طی مراحل گردیده و ذریعه حکم شماره 5793 مورخ 1444/6/14 مقام محترم وزارت دفاع ملی با « شرکت خدمات لوژستیکی میلاد نور» دارنده جوازنمبر« D-71148» و آدرس «چهار راهی شهید، مقابل پوهنتون غالب، ناحیه 15 – مرکز کابل»، به قیمت مجموعی مبلغ 34,999,400 سی و چهار ملیون و نه صدو نود و نه هزار و چهار صد افغانی تائید گردیده است، اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی، درصورتیکه هرگونه  اعتراض درزمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراین اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طورکتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی واقع خواجه بغرا بروفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقدقرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button