مقالې او تبصرې

اهداف وانگیزه ازدواج از نظردین مقدس اسلام

مقدمه: ازآن جایکه ازدواج نیازفطری انسان است وازسوی هم درایجاد آرامش وسکون درونی رول مهم دارد ومیل انگیززندگی راتقویت می بخشد.آيات واضح قرآن کریم مبين اين است كه سرشت و طبيعت مخلوقات در اين جهان ازدواج است نه تنهايى و تنها زندگی کردن. منشأ هستى انسان اين است كه خداوند ج آدم و سپس از همان جنس بی بی حوا را آفريد، تا ازدواج همراه با وجود يافتن و هستى انسان شروع شود. خداوند متعال فرموده است: «خداوند شما را از يك نفس آفريد و از آن همسر او را خلق كرد»  دراین مقاله راجع به اهداف وانگیزه ازدواج ازنظر اسلام برای خوانندگان عزیزمعلومات لازم در روشنی قرآن عظیم الشان واحادیث رسول کریم (ص) ارایه خواهیم کرد .

مفهوم واصطلاحات

هدف: هدف ازلحاظ لغوی کلیمه عربی بوده که به معنی غرض،نشانه،شتافتن بسوی چیزی میباشد

ودراصطلاح ایده ای ازآینده یانتیجه مطلوب است که شخص یاگروهی ازمردم تصور،وبرای آن برنامه ریزی میکند ومتعهد میشوندآنرابدست آورد.داشتن هدف درزندگی مارابا انگیزه نگاه میدارد ودایما مارا باعمل کردن وامی دارد.هنگامی که هدف در زندگی درست انتخاب ودنبال شود می تواند بما کمک کند تا ازفرصت های زندگی به نحوه احسن بهره ببریم. مانند آموزش ،تشکیل خانواده و…

تعریف انگیزه: شوق ، ذوق ، تحریک ویا احساسات درونی شخص است که به اساس عوامل مختلف درذهن شخصایجاد گردیده و فرد را به طرف اجرای یک کار سوق میدهد.تعریف ازدواج:مطابق نظریه های فقهای اسلامی ازدواج که به نامهای زواج ونکاح نیزیادمیگردد معانی مختلف را افاده می نمایدودراصطلاح عبارت ازعقدی است،که به صورت قصدی بربالای ملک متعه وارد میشود.ویا به عباره دیگر ازدواج عقدی است که معاشرت بین زن ومرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گرانیده حقوق وواجبات راطرفین رابه وجود می آورد.ازدواج بدين طريق جارى و همه عناصر هستى از انسان و حيوان تا گياه و ديگر چيزهايى كه نمى‏دانيم در برگرفت. خداوند بزرگ مى‏فرمايد: «واز هر چيزى جفت آفريديم ،شاید متذکرشوید !» ذاریات ایه 49. (2) و «منزه است کسی كه تمام جفتها راآفرید،از آنچه زمين مى‏ روياند ،و از خودشان ،و از آنچه نمى‏دانند، » (یاسین ایه 36) . هنگامى كه قوم نوح نسبت به دعوت پيامبرشان نافرمانى كردند، سنت و فرمان الهى بر آن قرار گرفت كه طوفان آنان را در خود فرو برد، نوح از پروردگار خود دستور يافت كه در كشتى از هر چيز، جفتى را برگيرد خداوند متعال  درقسمتى ازآیه27 سوره المومنون‏فرمايد: ترجمه «ازهریک حیوانات یک جفت در كشتى سوار کن» .

اهداف ازدواج

-1 نیاز وتکمیل همدیگر:هدفهاى ازدواج با اين سرشت هماهنگ بوده و اين هدفها در مورد مرد، نياز او را به زن و در مورد زن، نياز او را به مرد تكميل مى‏سازد، تا همان ازدواج كه بدان اشاره نموديم انجام گيرد. و اين مؤيد اين نظر آيه كريمه‏اى است كه بطور دقيق و روشن موضوع را توضيح مى‏دهد. خداوند بزرگ مى‏فرمايد: «و از نشانه‏هاى خداوند اين است كه براى شما از جنس خودتان همسرانى بيافريد تا بدانها آرامش گيريد و بين شما دوستى و شفقت قرارداد» (ایه 21 سوره روم) . اين آيه روشن مى‏كند كه هر يك از زن و شوهر، آرامش و قرار را در وجود ديگرى يافته، و ازدواج به دوستى و مهربانى و گذشت از يكديگر منجر مى‏شود. اگر آنچه روان‏شناسان مى‏گويند درست باشد، دختر بيشتر به پدر و پسر بيشتر به مادر علاقه‏مند است، زيرا به طور طبيعى تمايل جنس نر به ماده و جنس ماده به نر بيشتر است و ازدواج مشروع اين تمايل را با پيوندهاى قوى و عميق تحقق مى‏بخشد، پيوندى درقسمتی ایه كريمه به توضيح آن پرداخته و مى‏فرمايد:

ترجمه: «زنان براى شما همچون لباس و شما براى آنان اين چنين‏ايد» (187سوره بقره) .

 2- حب بقاء، عاليترين هدفى است كه ازدواج موجب تحقق آن مى‏شود، چه اين كه انسان با علاقه‏اش به زندگى هر چه طولانيتر، مى‏داند كه به طور طبيعى در معرض فنا و نابودى است لذا مى‏كوشد بقاى خود را از طريق فرزندان و نوادگانش كه در حقيقت ادامه وجود او محسوب مى‏شوند، تأمين كند. و با تحقق بخشيدن به اين هدف، هستى، هميشه در آبادانى و عمران خواهد بود، خداوند تعالى  درقسمتی ازایه مى‏فرمايد: «خداوند براى شما از جنس خودتان همسرانى قرارداد و از همسران‏تان، پسران و نواه های به وجود آورد» (سوره النحل ایه 72) .

3- بقای نسل ومسولیت تربیت :يكى از هدفهاى ازدواج به جاى گذاشتن فرزندان است، فرزندان بهره‏اى از زندگى‏اند كه قرآن كريم آن را با دقيق‏ترين شكل به تصوير كشيده و مى‏فرمايد: «مال و فرزندان، زينت زندگى دنياست» . (ایه 46سوره کهف)  در جايى ديگر مى‏فرمايد: «پروردگارا از همسران و فرزندان مان، مایه روشنی چشم ما قرارده » (ایه 74سوره الفرقان) .

از پيغمبر (ص) فرزندان صالح را از بهترين چيزهايى كه پدر بجاى مى‏گذارد محسوب كرده، مى‏فرمايد : «آن گاه كه آدمى مى‏ميرد، عمل و كردار او در دنيا به جز از سه چيز قطع مى‏شود، علمى كه از آن سود برده شود، صدقه جاريه (انفاق هميشه پايدار) و فرزند صالحى كه براى او دعا كند.» تشكيل خانواده با ازدواج آغاز مى‏شود و با تشكيل خانواده، مرد مسئوليتهاى وسيعتر و دقيقترى را مى‏پذيرد. محققان معتقدند ازدواج و فرزندان، تمرين تحمل مسؤوليتها و گامى براى پذيرفتن پيامدهاى وسيعتر آن در مقابل كشور و بلكه انسانيت است، بنابراين، مرد داراى خانواده نسبت به حفظ كشورش علاقه‏مندتر است، زيرا ريشه‏هاى عميقى در وطنش دارد. بر عكس، مردى كه خانواده و فرزندى ندارد داراى احساس عميقى در پذيرش مسؤوليت نسبت به كشور خود و انسانيت نمى‏باشد.

اهداف ازدواج درکشورهای غیراسلامی

هنگامى كه فرانسه در جنگ دوم جهانى، مغلوب آلمان شد، «پتيان» در ميان مردم كشورش فرياد زد: «آيا شما فرزند نمى‏خواهيد؟ آيا زندگى خانوادگى را ترك كرده و به دنبال شهوت رفته‏ايد، و آن را در هر جايى جستجو مى‏كنيد، توجه كنيد كه شهوت به چه سرنوشتى شما را سوق داده است؟!» . با اين وصف پاره‏اى از مردم ازدواج را وسيله ارضاى تمايلات جنسى مى‏دانند و چه بسا ديگر هدفهاى ازدواج را به فراموشى سپرده‏اند و گاهى مردم را به اين كه كارهايشان حيوانى است وصف مى‏كنند، ولى ما مى‏گوييم اين وصف براى آنها رسا و بجا نيست، زيرا حيوانات هم در بيشتر موارد براى تكثير نسل و نه صرفا لذت‏جويى به اين امر مبادرت مى‏ورزند. بنابراين كسانى كه ازدواج را فقط براى اجابت ميل جنسى مى‏دانند، به درجه‏اى پايينتر از حيوان سقوط كرده‏اند عده‏اى ديگر كه آن را يك هدف مى‏دانند، گمراه‏ترند. آنانیکه به تمايل جنسى به عنوان تنها هدف اصلى توجه مى‏نمايند و براى به دست آوردن آن به طريقى كه آن را آسانتر و سهلتر از ازدواج مى‏دانند اقدام مى‏كنند، آنها نمى‏دانند ره به كجا مى‏برند، در اين جا و آن جا لذت مورد نظر خود را مى‏جويند، و پس از برآوردن خواست شهوانى‏شان بار نوميدى و تباهى را به دوش مى‏كشند. آنان نمونه‏هايى هستند كه سزاوار است به نفع خود فرد و جامعه از بين روند. لذا شايسته است انسان براى رسيدن به مقاصد زيادى كه به آنها اشاره كرديم ازدواج كند تا از لذت مداومتر و طولانيترى برخوردار گردد، نه لذتى كه به لحظات رابطه جنسى محدود مى‏شود. پرسش ما از اين گروه اين است: وقتى كه نيروى جنسى ضعيف شده يا از بين برود چه حالى خواهند داشت؟ آنها جوابى ندارند جز اين كه بگويند: تنهايى و تباهى …

ضمن آن كه غريزه جنسى را نمى‏توان ناديده گرفت اين غريزه در انسان و حيوان موجود است حيوان به صورت نامنظم خواست آن را بر مى‏آورد بشر نخستين نيز اين خواست را به همين شكل اجابت مى‏كرد، ملت عرب و ديگر ملتها با عمل اشتراك در زن و يا تعدد شوهران ـ اگر بشود آنها را شوهران بناميم ـ آشنا بوده‏اند. در اين روزگار هر نوع روابط جنسى را مجاز و آزاد مى‏دانست و پرواضح است كه اين كار نابسامانيهاى بسيارى را در جامعه ايجاد مى‏كرد و در نهايت، زن، كه جاذبيت خود را از دست داده، تباه و معطل به سبب اين زندگى احمقانه باقى مى‏ماند، بچه‏اى كه نتيجه اين روابط بود نيز به همين وضع رها مى‏شد و پدرى نداشت تا مسؤوليت او را به دوش گيرد. و همه اديان موضوع ازدواج را براى نظم بخشيدن به اين غريزه به صورت قانونى، و رساندن انسان به درجه و مرتبه‏اى كه شايسته اوست، مطرح كرده‏اند، خداوند تعالى مى‏فرمايد:

ترجمه: «براستى كه ما بنى‏آدم را عزت و كرامت بخشيديم» (ایه 70 سوره الاسرا) بى‏شك جزئى از كرامت انسان اين است كه خداوند او را از درجه حيوانى و از حدود زندگى بدوى و ابتدايى كه به زندگى حيوانات نزديكتر است ارتقاء بخشد، ما در كتاب «اسلام» از مجموعه «مقايسه اديان» يادآور شده‏ايم كه دورى جستن از ازدواج در غرب و بسنده كردن به روابط جنسى بدون ازدواج رجعتى به زندگى بدوى و به وجود آورنده مصيبتى است كه خانواده و نسل بعد را مورد تهديد قرار مى‏دهد. از روابط نامشروع و آنچه آن را (مادر دوشيزه) يا شوهر نكرده مى‏نامند، هزاران فرزند به وجود آمده كه پدرى براى خود نمى‏شناسند. آمارهاى رسمى بيانگر اين نكته‏اند كه در ميان هر نه كودك متولد شده در لندن، در 1960 يك كودك متعلق به مادرى است كه ازدواج نكرده است و اين امار درقرن 21  به سرعت درحال رشد است. اين آمارها نشان مى‏دهند تعداد اين گونه متولدين در لندن و در همان سال 57368 كودك است. از اين جا روشن مى‏شود ازدواج همان گونه كه براى فرد لازم است براى جامعه نيز يك ضرورت است. اين موضوع ما را وا مى‏دارد، مدعى شويم: اگر انسان به ازدواج نيازمند و قادر به تشكيل خانواده باشد، اين امر يك تكليف واجب است. خداوند متعال مى‏فرمايد: «افراد بى‏همسر و بندگان و كنيزان صالح خود را تزويج كنيد» (ایه32 سوره نور) . قرطبى اين آيه را اينچنين تفسير كرده، مى‏گويد: «كسانیکه از خود همسرى ندارند همسر دهيد زيرا اين راه حفظ پاكدامنى است.»

اما اگر مرد مسلمانى قادر به هزينه‏هاى ازدواج نبوده و تمايلات جنسى او شعله‏ور گردد، پيامبر (ص) علاج او را براى متوقف ساختن اين ميل و سركوب نكردن آن، چنين بيان مى‏فرمايند : «اى جوانان هر يك از شما كه توانايى تهيه خانه و زندگى دارد بايد ازدواج نمايد و هر كسى اين توانايى را ندارد، پس بر اوست كه روزه بگيرد، زيرا روزه درمان و جلوگير اوست» ولى شخصى كه قادر به ازدواج و بدان نيازمند بوده و ازدواج نكند گناهكار و عاصى است، آن حضرت مى‏فرمايد: «هر كه را تمكن ازدواج باشد و ازدواج نكند از من نيست» همچنين مى‏فرمايند اگر مسلمانى از خود، نسبت به تحمل مشقت و سختى مطمئن باشد، ازدواج بر او واجب نيست، بلكه بنا به مقتضاى حال، نظير ميل يا عدم آن و فقر و غنايش ازدواج براى او مستحب يا مباح است .

در اسلام روى گرداندن از ازدواج به عنوان جلوه‏اى از جلوه‏هاى تقرب به خدا و پرهيزكارى محسوب نشده است، چه اين كه پيامبر (ص) فرموده‏اند: «در دين من ترك زنان و نخوردن گوشت و گوشه‏نشينى (زندگى در صومعه) وجود ندارد» .

نتیجه گیری:دراین حقیقت شکی نیست که بعد ازایمان وعمل صالحه زندگی بشری به اصل کرامت وسعادت حقه خویش نایل میگردد و هر فرد جامعه اسلامی در موافقیت وعدم موافقیت همانا اعطاعت احکام امر نهی خداوند ج منوط میباشد .در عصر تکنالوژی امروز که روابط بشری را به هم خیلی قریب گردانیده از احوال زنده گی بشری در هر نقاط از جهان به واسطه رسانه های جمعی در اختیار احد اکثر افراد قرار دارد باخبرمیشویم.درقسمت نظام خانواده و نقشه فامیلی جهانی سال 2019منتشر شده است امار تولد های خارج از ازدواج در اورپا وامریکا در حال افزازش است وکشور های خاور میانه  غیر از کشور اسرائیل وترکیه در این مورد امار صفر دارد به گزارش خبر گزاری اجتماعی باشگاه خبر نگاران پویا نسخه 2019امار بین المللی یا نقشه خانواده جهان ، آخیرین وضعیت وخیم زنا زاده گی  درکشور های جهان را نشان میدهد. که این نتیجه تمدن غربی رواج آزادی های جنسی واز بین رفتن بنیاد خانواده است. که این پدیده در ادامه منجر به آسیب ها ومفاسد دیگر نیز میشود. به اساس شبکه خبر رسانی مشرق نیوز سالیانه حدود یک میلیون نفر در نقاط مختلف جهان به دلیل بیماری های ایدز جان خود را از دست میدهد . در حالیکه در شرع مقدس اسلام که حامی سعادت جامعه وفرد با قوانین سماوی میباشد همواره توصیه به ازدواج شده و خانواده در اسلام یک مفهوم مقدس وتمدن ساز است . وبه اساس امار بین المللی امار فرزندان نامشروع در کشور های مسلمان صفر است.

منابع:

1 ـ قرآن کریم.

2-مسلم شریف (1)

3 ـ به منهاج الاسلام فى الزواج و الطلاق تأليف استاد البهى الخولى، ص 10 مراجعه نماييد .

4 ـ فيليپ پتيان (1856 ـ 1951) از برجسته‏ترين فرماندهان فرانسه در جنگ جهانى دوم بويژه نبرد فردون مى‏باشد.

5 ـ كتاب اسلام (چاپ چهارم)، ص .220

6 ـ تفسير قرطبى ذيل همين آيه مباركه.

7 ـ ابن رشد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج 2، ص .3

8 ـ كورنئوس الاول 177: 2 و 8 ـ .9

9 ـ مؤلف همين كتاب، المسيحية (چاپ چهارم)، ص .126

10-سایت خبری مشرق نیوز

11سایت خبرگذاری تسنیم.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button