بلوچی

اسلامیین امارت داعشئ ریشگه شه بُنا سستگیت

بلوچی وطنداران: رئیس الوزرای سیاسیین کمککار گون میان استمانی خاصین باسک اوگانستانی باروا، گند و نند کرت. مولوی عبدالکریم په آیی گشتگیت اوگانستانی هکومت مچین درستی کنگی شرطانا بریبر کرتگیت و باید په رسمین ډول شه میان استمانی سازمانئ نیمگا درستی بیت.

رئیس الوزرای سیاسیین کمککار یکوار دگه سوگه کنت که اسلامیین امارت لوټیت گون جهانئ مچین وطنان جوانین سیالیئ داشتگ بیت و شه آوان هم لوټت گون اسلامیین امارت جوانین سیالی داشتگ بینت و وتی زار گرگ و امارتئ مزنانی تحریم کنگا دور بکننت.

بریبر گون مولوی عبدالکریم هبران، داعش مان اوگانستانا گار و زیان بوتگنت و اسلامیین امارت آوانی ریشگا شه بُنا سستگیت. همی ډول رئیس الوزرای سیاسیین کمککار په بانوک روزا اوتونبایوا میان استمانی خاصین باسک اوگانستانئ باروا، گشت که اسلامیین امارت مان گپ و هبری راها و همیراز مچین بوگی نظاما باورمند انت و لوټیت که مچین کارکنوکانی په کارگرگ نظر به تخصص بیت.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button