گجری

اسرائیل کو جنایات فلسطین که مظلوم لوک که مقابل مه تقبیح کرچیوں

کوجاں سیاسی لوک بړاں دیس که نیں اسرائیل کو جنایت فلسطین که لوک که مقابل مه تقبیح کیو، ایس بیسڼ مه کوج سیاسی لوک هوڼ که تی اګلاں نیں پیل مه فلسطین که لوک تی اپڼي حمایت اعلان کئ تی اوس که وه منده کم جی بی دفاع لوک غیر نظامی لوک این حملاتاں مه شهید هویه اے یو جنایت اسرائیل کو غیر بخسڼو جنایت اے.

کوجاں سیاسی لوک بړاں دیس که نیں اسرائیل کو جنایت فلسطین که لوک که مقابل مه تقبیح کیو، ایس بیسڼ مه کوج سیاسی لوک هوڼ که تی اګلاں نیں پیل مه فلسطین که لوک تی اپڼي حمایت اعلان کئ تی اوس که وه منده کم جی بی دفاع لوک غیر نظامی لوک این حملاتاں مه شهید هویه اے یو جنایت اسرائیل کو غیر بخسڼو جنایت اے.

دوجه ډهاتی مهاره دیس که مهاجراں پو مهاره ګوانډے دیساں که ډهاتی ظلم روان اے هر دیں پاکستان تی ایران که پولیساں که ډهاتی مجاهر لوک مهارو آزار تی ازیت هوے.

کیړه کم نه جی مهاره ګوانډی دیس مهاجراں که مقابل مه کرے خلاف هباں بین المللی قانوناں کو اے، ګواندے دیس مهاره مهاجراں که مرهون هوں جی اون که دیس افغانستان که مهاجراں نیں آباد کیاے، جی اج تمام شرکتاں مه موچ تهوړه حقوق که مقابل مه وے کم کرے.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button