سیاست

ملی امنیت شوراسی امنیتی کوچلراورته سیده همآهنگ لیک بولیشنی ایسته دی

ملی امنیت شوراجلسه سی افغانستان اسلامی جمهوریتی نینگ جمهور رئیسی دوکتورمحمداشرف غنی احمدزی باشلیغیده ارگ ده دایربولدی.جمهوری ریاست مطبوعاتی دفترنی باخترآژانس گه بیرگن خبرنی یوزیدن بوجلسه نینگ اجنداسیگه مطابق که میزان آینینگ 24 لمچی تاریخی دایربولدی. ... ادامه

خلق اراتجربه کورسته دی که بیرقیزباله سرمای قویلیش لیگی بیش نسل نی اوزگرتیره دی

افغانستان اسلامی جمهوریت جمهوررئیسی دوکتورمحمد اشرف غنی احمدزی میزان 23 لمچی تاریخی ایرته لب اوقوتوچی لرکونینی تجلیل قیلیش لیگ جلسه ده که امانی لیسه سیده دایربولگن ایدی اشتراک قیلدی. ... ادامه

موندن کیین نظامی کوچلرده ایشگه قویشلیک شایسته لیگی یوزیدن بجریله دی

افغانستان جمهوررئیسی دوکتورمحمداشرف غنی احمدزی ویراقلیک کوچلر اعلی باش قوماندانی دوکتور محمد اشرف غنی احمدزی ملی اردو، ملی پولیس ، وملی قوماندان لرنینگ قوشمه کنفرانسی نی اداغگی کونی نظامی کوچلر نی قهرمان لیگ لری ، باتورلیگی وقربان لیگ لریدن قدرقیلدی. ... ادامه

بیزهیچ وخت افغانستانی نی تروریست لریشینه دیگان یربولیشگه اجازه بیرمیمیز

پاکستان باش وزیری نینگ ملی امنیت مشاوری سرتاج عزیزمیزان 27 لمچی تاریخی کابل گه کیلدی.کابل گه پاکستان باش وزیری نینگ ملی امنیت مشاور سفری شوندی بیرحال ده بولدی که اولکه نینگ ملی امنیتی کوچلری بیرسابقه سیزایش ده پاکستان ده کی حقانی نی دهشت تشلاوچی شبکه سی نینگ اساس چیسی جلال الدین حقانی نی اوغلی انس حقانی ، نی توتدی. ... ادامه

امریکاافغان کوچلریگه اون یتتی ته اوچاقلرنینگ ساتیب آله دی

جمهوررئیس کندزوکندهار یاش اولوغلری بیلن ویدیویی کنفرانس یولی بیلن گپیردی افغانستان اسلامی جمهوریت جمهوررئیسی دوکتورمحمد اشرف غنی احمدزی میزان آینینگ 23 لمچی تاریخی توشدن آلدین کندزولایت یاش اولوغ لری بیلن ویدیویی کنفرانس یولیدن گپیردی. وتورلیگ بولم لرده اولرقین چیلیک لری و ایستک لرنی ایشتتی، کندز ولایت یاش اولوغ لری شو ولایت ده امنیت ، معارف ، ویول لربولم لرده گی بارقین چیلیک لرنی جمهوررئیس احمدزی گه ایتتی لر. ... ادامه

هملندنینگ اونلرچه ایسکی تاریخی قلعه لری یقیلیش لیگ تهدیدلربیلن دوچ بولیب قالگن دیر

سنجر هلمندولایتی نینگ مدنی جامعه سی ایته دی که بوییرده کی اونلرچه تاریخی ایسکی قلعه لریکه بیش مینگ ییل لیک ایسکی تاریخی باردیر ندرب یقلیش لیگ تهدیدلری بیلن دوچ بولیب قالگن دیر دیدیلر.وبوقلعه لردن مهمی هلمند ولایتی نینگ اوبست قلعه سی دورسلطان محمودغزنوی نینگ زمانیدن قالگن کوپ بیرارزش لیگ ایسکی قلعه دیروشوپلله اونگه توجه بولمگن لیگ سبب لری اوچین ندرب یقلیب اورته دن کیتیش لیگ حال ده دیراونی اوچین هلمندولایتی نینگ مدنی جامعه سی اوزتشویش لرنی بیلدیریب ایتگن دیرلرکه بوتاریخی ایسکی ابادات لرگه توجه بولمسه،اولکه نینگ بوکتته قولگه کیلگن یوتیق لیگ لریگه زیان یتوشه دی دیگن دیرلربولرهلمندنینگ بست قلعه سی اوچین ایته دیلرکه بوقلعه هلمندولایتی نینگ دریاسی نی بوییده کی موندن بیش مینگ ییل آلدین توزه لیب وشوپلله اونی کوپراغ بولم لری ندرب خرابه گه اوزگرگن دورواونی اسرشیولیگه توجه بولمسه وکیله جک نیچه ییل ده ندرب یقیلیب اورته دن کیتیش لیگی امکان د ن اوزاق ایمس دیردیگن دورلر.واوییره کی یشاوچی لری ایته دیلرکه بوقلعه نینگ کوپراغ دیوال لری ندرب وقالگن ییرلری هم یقیلیش لیگ تهدیدلری بیلن دوچ بولیب قالگن دیردیگن دورلر. ... ادامه

کابینه جلسه سی جمهوررئیس باشلیغیده دایربولدی

ملی بیرلیک حکومت کابینه سینی جلسه سی افغانستان اسلامی جمهوریت جمهوررئیسی دوکتور محمداشرف غنی احمدزی باشلیغیده ملی بیرلیک حکومت اجرائیه باشلیغی داکترعبدالله عبدالله نی بارلیگیده میزان 22 لمچی تاریخی جمهوری ریاست ارگی ده دایربولدی. ... ادامه

معلم لرنی توصیف اورنیگه اولرنی اساسی قین چیلیک لری حل بولیشگه یول تاپیلسه

افغانستان اسلامی جمهوریت جمهوررئیسی دوکتور محمداشرف غنی احمدزی میزان آینینگ 22 لمچی تاریخی توشدن کیین اونلب معلم لرواوقوتوچی لربیلن ارگ ده اوچره شیشدی. جمهوری ریاست مطبوعاتی دفتری باخترآژانس گه بیرگن خبرنی یوزیدن شوجلسه ده که معارف وزارت سرپرستی فاروق وردگ هم بارایدی. اوقوتوچی لرجمهوررئیس گه سیلاوده کامیاب بولگنی اوچین قوتلیغ بولسین دیدیلر.اولر اوزآلدلریده یاتکن قین چیلیک لرنی بیان قیلدیلر. ... ادامه

جمهوررئیس اشرف غنی احمدزی اولکه فرهنگی حالتیگه توجه قیله من دیب وعده بیردی

افغانستان جمهوررئیسی دوکتوراشرف غنی احمدزی میزان آینینگ 19 لمچی تاریخی شام اولکه نی بیرقنچه فرهنگی لری بیلن اوچره شیشدی.شواوچره شیش ده اولکه نینگ تانیلگن یازوچی سی استادسعدالدین شپون واستاداسدالله غضنفر باشقه لردن نماینده لیگ ده گپیردی لر.افغان خلق لری تمانیدن افغانستان جمهوررئیسی حیثیده دوکتورمحمداشرف غنی احمدزی سیلنگن لیگی نی بیربجا ویخشی اقدام دوردیدیلر. ... ادامه

سرپرست وزیرلرینگی کابینه گچه ایشلرنی توغری لیک بیلن بجرسه لر

وزیرلرشوراسینی بیرینچی جلسه سی میزان آینینگ 21لمچی تاریخی توشدن آلدین افغانستان اسلامی جمهوریت اجرائیه باشلیغی داکترعبدالله عبدالله باشلیغیده دایربولدی. وزیرلرشورادالانشاعمومی ریاستی نی باخترآژانسگه بیرگن خبرنی یوزیدن شوجلسه نی باشیده کلام الله مجیددن نیچه مبارک آیتلراوقیلدی. ... ادامه

back 1 2 3 4 5 6 7 next مجموعه نتایج: 65 | نمایش: 51 - 60