اقتصاد

جمهورباشلیغ آچون تجارت هیئتی بیلن اوچره شیشدی

افغانستان اسلامی جمهوریت جمهورباشلیغی محمداشرف غنی یکشنبه کونی آچون تجارتی سازمانی نینگ هیئتی بیلن ارگ ده اوچره شیشدی. ... ادامه

افغانستان وترکمنستان اورته سیده کی قوشمه همکارلیگ قیلیش نينك بیش نچی جلسه سی دایر بولدی

مالیه وزیری اکلیل حکیمی بیریوقاری رتبه لی هیئت باشلیغیده شوییل عقرب آینینگ 15 نچی تاریخی ترکمنستان گه سفرقیلدی وایکله اولکه لراورته سیده کی قوشمه اقتصادی کمیسیونی بیش لمچی جلسه سیده اشتراک قیلدی بوجلسه دن هدف بودورکی ایکله اولکه لر اورته سیده کی تجارتی و اقتصادی همکارلیک قیلیش لیگ اوستیگه گپیریلدی ... ادامه

عینک مس کانی نینگ امنیتی تیرلیگ ده تامین بولسین

عینک مس کانی نینگ امنیتی تیرلیگ ده تامین بولسین ... ادامه

کابل تاپی پروژه سی جلسه سیگه مهمانداربوله دی

بوقلله کابل تاپی پروژه سی نینگ ییگریمه بېرلمچی جلسه سېگه مهمانداربوله دی، افغانستان کانلرو پترولیم مسوول لری ایته دیلر، امیدبارکه شوپروژه عملی بولیش ایشلری باشلنیش تاریخی شوجلسه ده بیللی بولسه، ... ادامه

گمرک لرده گی تشقی کینگاش چیلراقتصادگه زیان یتوشتره دی

افغانستان نینگ تجارت وصنایع اتاق لری ایته دی : گمرک لرده قوشنی اولکه لرکینگاش چی لرنینگ بارلیگی گمرکی ایشلر کینگیش لیگی نینگ آلگن دیر، ... ادامه

1394 لمچی مالی ییل نینگ بودجه سی تصویب بولدی

1394 لمچی مالی ییل نینگ ملی بودجه سی ولسی جرگه تمانیدن آوازلرکوپ لیگی بیلن تصویب ایتیلدی. ... ادامه

امریکاافغانستان اوستریلشیگه یاردم بیره دی

مالیه وزیراکیل حکیمی دلوآینینگ 14 لمچی تاریخی افغانستان وپاکستان اوچون امریکانینگ خاص نماینده سی نینگ اورین باسری خانم میلربیلن اوچره شیشدی. ... ادامه

کانلرووپترولیم وزارت عادی ایشی تولیدایمس ، بلکه ثروت تولیدگه اوزگرسه

افغانستان جمهوررئیسی محمداشرف غنی قوس 16 لمچی تاریخی توشدن الدین شووزارت ایشلرنی یاوغ دن کوردی.جمهور رئیس غنی اوحال ده کانلروپترولیم وزارت سرپرستی هم اونی بیلن بارایدی بیرینچی شووزارت نینگ تشقی مشاور لر ایشلرنی تیکشیر دی.وکیین کانلروپترولیم وزارت رهبری هیاتی بیلن اوچره شیشدی. ... ادامه

بغلان ده اونلب پروژه لراستفاده قیلیش گه تاپشیریلدی

بغلان ولایت ده شوییل جریانی ده 180 ته اوستر یش لیگ پروژه لراستفاده قیلیش گه تاپشیریلیب دور، شوپروژه لرده که مکتب لر، کلنیک لر، اساسی تاسیسات وایکیش خدمت لرنهادلری توزه تیلیش لیگی شامل دیرکه دولت نینگ اوستریش لیگ بودجه سیدن 2 ملیاردو737 ملیون افغانی صرف بولیش لیگ وتشقی موسسه لرهمکار لیگی ده شوولایت مرکزی وولسوال لیگ لریده تطبیق بولگن دور، بغلان ولایتی سکتوری باشلیغی عبدالقدیر خرمی باخترآژانس ژورنا لستیگه ایتب دور. ... ادامه

هندوستان همیشه افغانستان قپتالیده توختیدی

جمهوری ریاست نینگ بیرینچی اورین باسری سترجنرال عبدالرشیددوستم قوس 10 لمچی تاریخی هندجمهوریتی نینگ کابل ده کی ایلچی سی امرسینها بیلن اوچره شیب علاقه لری بولگن موضوع لرگه گپیردی لر. ... ادامه

1 2 next مجموعه نتایج: 20 | نمایش: 1 - 10