صفحه اصلی | وطنداران | فرهنگ و هنر

فرهنگ و هنر

اطلاعات وفرهنگ وزارت یولباشچی لیگ هیات جلسه سی دایربولدی

اطلاعات وفرهنگ وزارت یولباشچی لیگ هیات جلسه سی دلوآینینگ 14 لمچی تاریخی اووزارت سر پرستی سیدمصدق خلیلی باشلیغیده دایربولدی. ... ادامه

اینتیلگن مقصدگه یېتر

امیرتېمورصاحب قران سمرقندده تېموری دولتنی قوریشده قنچه لرمحنت چېکیب ، قین چیلیک لرنی باشیدن کېچیردی، او ، یۉلیده گی بارتۉسیق لرنی عاقلانه تدبیرومحکم عزم بیلن کۉته ریب تشله دی. امیرتېمورسعی واینتیلیش بیلن تېموری امپراطورلیگی نی آسیا وعرب ملک لری نینگ کۉپ اۉلکه لریده اۉرنتدی. ... ادامه

امان التواریخ نینگ یتتی جلد لیک تاریخی آچیلدی

اماامان التواریخ کتابی میزان 23 لمچی تاریخی اطلاعات وفرهنگ وزارت سرپرستی داکترسیدمخدوم رهین بارلیگی ده پوهاندنعمت الله شهرانی تمانیدن آچیلدی.باخترآژانس ژورنالستی بیرگن خبرنی یوزیدن شول کتاب داکترسید مخدوم رهین همتی واونی مقدمه سی بیلن چاپ بولگن دیر.شوجلسه ده که شومناسبت ده فرهنگی لراشتراکیده اطلاعات وفرهنگ وزارت نی خلق ارامطبوعاتی کنفرانس لرتالاری مرکزیده دایربولگن ایدی اطلاعاتو فرهنگ وزارت سرپرستی داکترسیدمخدوم رهین امان التواریخ باره سیده معلوما بیریب ... ادامه

افغانستان اوزایسکی تاریخی بوییده همیشه کتاب لراویی بولگن دیر

اطلاعات وفرهنگ وزارت سرپرستی داکترسیدمخدوم رهین، میزان آینینگ 20 لمچی تاریخی کابل شهری نینگ یکه توت منطقه سیده افغانستان ملی کتابخانه سی نینگ بنیادینی قویدی. اوییغیلیش ده شواوچون اعتدال شوراباشلیغی پوهاند نعمت الله شهرانی،عالی اوقیتیش وزارت سرپرستی داکتر عبیدالله عبید،جمهوری ریاست ایککینچی اورین باسر مشاوری ، کابل ولایت سرپرستی عبدالجبارتقوا، کابل شاروال اورین باسری، اطلاعات وفرهنگ وزارت معین لرورئیس لری، بیرقنچه دولتی مسوول لروپوهنتون نی بعضی استادلری اشتراک قیلیشیده دایربولگن ایدی. ... ادامه

مجموعه نتایج: 4 | نمایش: 1 - 4