مقالات

افغانستان ده کی ملی بیرلیک حکومتی نینگ بیرینچی ییلی قنده ی بولیب اوتدی

شوییل میزان آینینگ یتتینچی سی افغانستان ده کی ملی بیرلیک حکومتی نینگ بیرییلی اوتدی اوتگن ییل میزان آینینگ ییگرمه توقیزینچی تاریخی بیلن تینگ ارگ ده بیررسمی مراسم جریانی ده قوشنی اولکه لر، منطقه ده کی اولکه لر، امریکاو ناتو عضواولکه لری نینگ باشلیغ لری ، دیپلومات لروقوشمه ملت لرسازمانی نماینده لری اشتراک قیلگن ایدی لر. ... ادامه

افغانستان خوفسیزلیگی واقتصادی آلدین کیتیشی اوچون چین اولکه سی نینگ بیرگن وعده لرینی باشله نیش لیگینی ایستیمیز

افغانستان گه چین ولسی جمهوریتی جمهوررئیسی نی اورین باسری لی یون چوپه باشلیغی ده اواولکه نینگ بیریوقاری رتبه لی هیئتی نی رسمی ودوست لیگ سفری جریانی ده ایکله اولکه لراورته سیده کی همکارلیگ قیلیش لیگ اوچ مهم حجت لرگه قول باسدی لر. ... ادامه

اوریش ده کی انسانی ارزش وتینچ لیک وضعیتی

اوریش ایچیده بیرقنچه انسانی ارزش لرینی عنصرلری باردورکیم اونگه فکرقیلیش لیگ لریدن باشقه تورلیگ تهدیدلربیلن دوچ بوله دیلر بوعنصر لرانسان لرنینگ حرمت قیلیش ، انسانی حق لری حقیقت دن یورک کویدیریش وترحم قیلیش و کیچیریش، چیدم مصئونیت لیک لریدن عبارت دور اوریش جریانی ده انسان لرنینگ همه ارتباط لریگه زیان یتوشتره دی شونده ی شهیدویره لیک بولیب همه جای جایداد لری چوروچپاول بولیب الاوگه یانیب کوییب اورته دن کیته دی وباشقه قیین چیلیک لربیلن دوچ بولیب قاله دیلروتورلی تورلی تهدیدلربیلن دوچ بولیب قالیش لیگ لریگه سبب بوله دی اوریش حالت لری اورته سیده کی تینچ لیک کوشش لری ... ادامه

امام یوسف اندخویی واونینگ ادبی وعلمی ادیجادیاتی حقیده

ابویعقوب یوسف بن علی اللؤلؤیی اندخودی مقدس اسلام دینی گه خدمت قیلگن جیدعالملردن بیتته سی دیر.شوکبی حضرت محمد مصطفی (ص) نینگ ثقه حدیت لری نی تفسیرو ترجمه قیلگن مفسرهم دیر.امام یوسف اندخودی اوز اوقولری نی بخارانینگ متبحر بیلیمدان لری دن اورگه نگن بولیب اوززمانه سی نینگ ییتوک بیلیمدانی ومفسری تانیلگن . او تحصیلاتی نی بیتیرگن دن سونگره بیرآزپیت بخاراده اقامت قیله دی.کیینچه لیک اوزآنه یورتی گه قیته دی وتدریس مسندی گه تیه نیب علم وادب شیدالری گه درس وتعلیم بیریش گه باشلیدی. ... ادامه

افغانستان ده گی شهیدبولگن عایله لری دولت نینگ ایسیدن چیقمسه

جمهوررئیس محمداشرف غنی نینگ اومهربانلیک لری اوچون که اوزنی خوفسیزلیگ نظامی کوچلری واولکه خلق لرنی خوفسیزلیگ لری اوچون باردیر، کوشش قیله دی که اوزنی منظم پلانی یوزیدن اولکه نینگ همه ولایت لریگه سفرقیلیب یاوغ دن باریب اولکه میزنینگ یشاوچی لرنی حال احوال لرنی سوره سه وهم اوخوفسیزلیگ نظامی کوچلرنی یاوغ دن باریب کورسه ، که کیچه کوندوز تینمی اوزخلق لرنی آرام لیگ لری وخوفسیزلیگ لریدن دفاع قیلیش یولیده کوپ یوتیق لیگ لرقولگه کیترگن دورلر. ... ادامه

اولکه میزخوفسیزلیگ نظامی کوچلری داعش وباشقه تروریستی گروه لرگه قاطع جوا ب بیریش اوچون پوره آماده لیگ لری باردیر

بوسونگگی وخت لرده فراه ، هلمند ، غزنی وزابل ولایت لریده وبیرقنچه داعش گروه لری قره بیرق بیلن کوریلگن دورلروبولرکوشش قیله دیلرکه بیرقنچه ییگیت لرنی جلب وجذب قیلیب اوزایچ لریگه قوشسه لر، واوزمرکزلریده آدم اولدیریش وتروریستی عمل لربجریش لیگ یول لریگه تربیه قیلسه لروباشقه بیرتماندن بیرقنچه رسانه لرشوندی راپورلرهم یازگن دورلرکه داعش مرکزی پاکستان نینگ بلوچستان منطقه سیده تیریک چیلیک قیله دیلروحافظ سعیدخان باشلیغیده فعالیت قیله دیلرو ... ادامه

افغانستان وپاکستان کتته لرکوشش قیله دیلرکه اوزارتباط لرنی یخشی کینگیترسه لر

پاکستان اولکه سی گه جمهور رئیس اشرف غنی نینگ سفریدن کیین ایکله اولکه لرنینگ کتته لری کوشش قیله دیلرکه اوزاورته لریده کی دوست لیگ لری ویخشی قوشنی لیگ ارتباط لرنی کینگیترسه لروبواوتگن کونلرده کی کابل گه پاکستان اولکه سی نینگ نظامی کوچلرنی عالی رتبه افسرلری کیلیب افغانستان نینگ باشلیغ لیگ لری بیلن اوچره شیب تروریزم قرشی سیگه مبارزه قیلیش ... ادامه

اولکه ده بوغدای حاصلاتی کوپلیش اوچون منظم پروگرام کیره ک لیک دیر

واقعیت لیگ لربیلن که اولکه ده کی باغدارلیگ ، مالدارلیگ وایکین ایکیش لیگ بولم لری ساحه سیده کوپراغ توجه بولیش لیگ لرایته آله دی که کوپ اولکه داشلریمیزگه ایش قیلیش لیگ زمینه لری تینگ بولیب وبیکارلیگ لرآزه لیش لیگ لریگه سبب بولسه کیره ک دیرواولکه داشلریمیزنی ایمک نرسه لرنی آماده قیلیب واومیوه لریکه اولکه نینگ ایچیدن قولگه کیله دی باشقه اولکه لرگه بیرمناسب وختیده یوباریلسه، ... ادامه

زرجامه یاسبزی سوونی ایچیش لیگ تورلیگ کسل لرآلدینی آله دی

زرجامه یاسبزی سوونی ایچیش لیگ تورلیگ کسل لرآلدینی آله دی زرجامه ویاسبزی ده کوپ بیرقنچه ویتامین لری، منرال لری فایبری وبیرقنچه باشقه موادلری باردورکه ایته آله دی که انسان لرنینگ تورلیگ تورلیگ کسل لیگ لردن قوتیلترسه ، زرجامه ویاسبزی کوپ طریقه لربیلن استعمال بوله آله دی.بیرقنچه کیشی اونی بشیریب ایدیلرو بیرقنچه کیشی لرمرباقیلیب اونی ایه دیلروبیرقنچه کیشی خام ایه دیلر، وهمه دن اونی سوونی کوپ یخشی راغ دیرکه فایده لیگ موادلری صایع بولمیدی. ... ادامه

افغانستان وپاکستان نینگ خوفسیزلیگ مسوول لری اورته سیده کی گپیریش لیگ لر

افغانستان نینگ ایچکی ایشلروزارتی نی بیرهیئتی پاکستان اولکه سیگه سفرقیلگن دورکه پاکستان نینگ خوفسیزلیگ مسوول لری بیلن ایکله اولکه لرنینگ اورته سیده کی خوفسیزلیگ و استخباراتی ارتباط لری تامین بولیش لیگی اوچون گپیرسه لر، بوهیات افغانستان نینگ چیگره پولیس قوماندانی باشلیغیده پاکستان گه سفر قیلگن دیر، ... ادامه

1 2 3 4 next مجموعه نتایج: 31 | نمایش: 1 - 10