صفحه اصلی | وطنداران | مقالات | افغانستان ده کی ملی بیرلیک حکومتی نینگ بیرینچی ییلی قنده ی بولیب اوتدی

افغانستان ده کی ملی بیرلیک حکومتی نینگ بیرینچی ییلی قنده ی بولیب اوتدی

اندازه حروف Decrease font Enlarge font

شوییل میزان آینینگ یتتینچی سی افغانستان ده کی ملی بیرلیک حکومتی نینگ بیرییلی اوتدی اوتگن ییل میزان آینینگ ییگرمه توقیزینچی تاریخی بیلن تینگ ارگ ده بیررسمی مراسم جریانی ده قوشنی اولکه لر، منطقه ده کی اولکه لر، امریکاو ناتو عضواولکه لری نینگ باشلیغ لری ، دیپلومات لروقوشمه ملت لرسازمانی نماینده لری اشتراک قیلگن ایدی لر.

 دیموکراتیک اصول لری یارقین لیگی ده کی پروگرام لری بیلن تینگ آلدینکی جمهور رئیس حامد کرزی دن سیاسی صلاحیت لیگ لراولکه نینگ ینگی جمهور رئیسی محمداشرف غنی گه تاپشیریلدی، وشونده ی محمداشرف غنی افغانستان نینگ ینگی جمهور رئیسی حیثیده و داکترعبدالله عبدالله ملی بیرلیگ حکومتی نینگ اجرائیه باشلیغی حیثیده رسماً ایشگه باشله دیلربو مراسم ده جمهور رئیس محمداشرف غنی قاضی القضات عبدالسلام حضوری ده آنت ایچیش مراسمی نی بجردی ومراسم اداغی ده افغانستان نینگ آلدینکی جمهوررئیسی حضرت صبغت الله مجددی ینگی حکومت نینگ یوتیق لیگ لری واولکه ده تینچ لیک تامین بولیش لیگی اوچون بویوک تینگری تعالی (ج) درباری گه دعاقیلدی. اوشه وخت ده هلمند ولایتی نی سنگین ولسوال لیگی ده اولکه میزنینگ خوفسیزلیگ کوچلری وطالب لراورته سیده قتیق اوریش جریانی بارایدی.ودفاع وزیرلیگی نینگ راپوری یوزیدن قدرت تاپشیریش لیک کونی کابل واولکه میزنینگ باشقه ولایت لریده کی طالب لرگروه سی نینگ یوریش قیلیش لیگ حادثه لری ده ییگرمه سیکیزکیشی شهید واون یتتی کیشی یره لیگ بولدی. افغانستان ده کی ملی بیرلیک حکومتی توزه لیش لیگی بیلن اولکه میزنینگ خلق لری شونده ی فکر قیلیدی لرکی اولکه میزده تینچ لیک تامین بولسه ایدی، شونده ی جمهور رئیس غنی وداکترعبدالله عبدالله اوزلری نی کمپاین جریان لریده اولکه میزنینگ خلق لریگه قتیق وعده بیرگن ایدی لرکی هرقنده ی بولسه اولکه ده تینچ لیک و خوفسیز لیگ کیترسه لر ایکله باشلیغ لرکمپاین جریانی ده بووعده نی هم قیلگن ایدی لرکیم اداری فسادنی آلدینی آلیش اوچون آدیم لرقویسه لر.وایکله باشلیغ لرکمپاین جریانی ده امریکا باشلیغ لری بیلن اوزلرینی کمپاین لری جریانی ده وعده قیلگن ایدی لرکیم یوتیق لیگ لرگه یتوشگن صورت ده همه دن آلدین امریکابیلن خوفسیز لیگ کیلیشولیکگه قول باسسه لر.بووعده لریوزیدن قدرت تاپشیریش لیگی نی بیرکونی دن کیین 1393 نچی ییل میزان آینینگ سکیزینچی تاریخی جمهوررئیس محمداشرف غنی تمانی دن ارگ ده بیرمراسم جریانی ده افغانستان وامریکااورته سیده کی خوفسیزلیگ کیلیشولیگ لری افغانستان تمانی دن جمهوررئیس نی ملی خوفسیزلیگ مشاوری محمدحنیف اتمروامریکا تمانی دن کابل ده کی امریکا نی ایلچی سی جیمزکنگهم تمانیدن قول باسیلدی بومراسم ده ملی بیرلیگ حکومتی نینگ اجرائیه رئیسی داکترعبدالله عبدالله وباشقه ایچکی وتشقری مسوول لری وقوشمه ملت لر سازمانی نماینده لری اشتراک قیلگن ایدی لر.

بوکیلیشوگه قول باسیلیشی بیلن کیم آلدینکی جمهور رئیس حامدکرزی بو کیلیشوگه قول باسیش لیگی دن بیریریم ییل گچه افغانستان خلق لری شونده ی فکرقیلدی لرکیم افغانستان ده کی امریکا نینگ توقیزته نظامی هده سی بولیش لیگی بیلن افغانستان نینگ همه منطقه لری ده تینچ لیک تامین بولسه ایدی اولکه میزنینگ خلق لری گه ایش قیلیش لیگ ویخشی تیریک چیلیک قیلیش لیگ شرایطی تینگ بولسه ایدی شونده ی کیم جمهوررئیس غنی وداکتر عبدالله عبدالله خوفسیزلیگ کیلیشوگه قول باسیش لیگ بیلن امریکابیلن اوزلرینی قیلگن وعده لرینی اداغ گه یتوشترگن دورلرواداری فسادنی آلدینی آلیش اوچون هم آدیم قویدیلراوتگن ییل میزان آینینگ توقیزینچی تاریخی ستره محکمه دن بیربویروغ جریانی ده ایسته دیلرکیم کابل بانک دن ییتکن پول لرنینگ دوسیه سی نی تیکشیریب واوندن ییتکن پول لرنی ینگی دن قیتیریب قولگه کیترسه لردیگن ایدی لرآلدینکی جمهوررئیس حامدکرزی صلاحیت لیگ لری وختیده اوغیرلنگن ایدی بیلیکان کیشی لرتعین بولیش لیگی اوچون جمهوررئیس غنی نی بویروغی صادربولدی. وشونده ی بوبویروغ یوزیدن هیچ بیروزیرایته آلمیدی اوزوزارت خانه لری ده ینگی کیشی نی تعین قیلسه لروبیرکیشی نی ایش دن بوشتسه لراولکه ده کی تینچ لیک تامین بولیش لیگی اوچون ملی بیرلیک حکومتی اوزکوشش لرینی باشله دیلر.

پاکستان اولکه سی نینگ باش وزیری نوازشریف خوفسیزلیگ وتشقری مسوول لرینی مشاوری داکتر سرتاج عزیزایتدی کیم ایکله اولکه لرنینگ باشلیغ لری گپیرگن دورلرجمهور رئیس غنی اوزینی اورین باسرلرینی تعین قیلگن دن کیین ملی بیرلیک حکومت نینگ اجرائیه رئیسی داکتر عبدالله عبدالله 1393 نچی ییل میزان آینینگ توقیز ینچی تاریخی پاکستان حکومتی افغانستان ده کی ملی بیرلیک حکومتی قرشی سیگه شونده ی آلدینکی لری دیک اوزینی ایککی یوز لیک سیاست لریدن قول تارتمی طالب لرو تروریست لرگروه سی نی مونگه تشویق قیلگن دورکیم اوزلرینی گروهی یوریش قیلیش لیگ لرینی وپارتله تیب اولدیریش لیک عمل لریگه دوام بیرسه لر.

طالب لر1393نچی ییل میزان آینینگ توقیزینچی تاریخی عالی اوقوبولیمینی یاویغی ده ملی اردونینگ افسرلرینی موترینی اوستیگه اوزینی پارتلتب اولدیریش لیک عملنی بجریش لیگی سبب لری اوچون یتتی کیشی افسرلرشهید وتوقیزکیشی سی یره لیگ بولگن دیر.

وشونده ی اوشه کونده کابل نینگ ده سبز ولسوال لیگی ده ملی اردوافسرلرینی موتری نی اوستیگه اوزینی پارتلتب اولدیریش لیگ عملنی بجریش لیگ سبب لری اوچون آلتی کیشِی یره لیک بولیش لیگی گه سبب بولگن ایدی ،

جمهوررئیس محمد اشرف غنی بویروغ لری یوزیدن باش قاره لاوچی خبربیردی کیم کابل بانک دن ییتکن پول نی دوسیه سی ده کی اون توقیز کیشی نی توتیلیش لیگ بویروغینی خوفسیز لیک ارگان لرگه تاپشیرگن دیر اولکه میزنینگ خلق لری اداری فسادنی آلدینی آلیش بولم لریده کی ملی بیرلیگ حکومتی نینگ ینگی کوشش لریدن قوانیب شونده ی فکرقیله دیلرکیم همه دولتی اداره لرده کی فساد آلدی آلینسه دیدیلر. وبیرقنچه تشقری اولکه لرهم کوشش قیله دیلرکی افغانستان حکومتی بیلن اوزیاردم لرینی دوام بیریش لیگ لرینی اسره سه لر شونده ی بریتانیا باش وزیری دیویدکامرون 1393 نچی ییل میزان آینینگ اون بیرینچی تاریخی کابل گه کیلیب جمهوررئیس غنیبیلن اوچره شیب گپیرگندن کیین بیر خبری کنفرانس گه اشتراک قیلیب ایتدی کی 2017 نچی میلادی ییل گچه هرییل بریتانیا بیرلیگ حکومتی گه 178 ملیون پوند یاردم ایته دی دیدی.

 هارون

نظرات (2 نوشته شد)

avatar
Cheap Gucci Outlet 09/05/2016 03:19:45
Why not one of many authentic web sites.... live365. com been known since overdue 90s
avatar
Christian Louboutin Replica 09/05/2016 05:48:35
Software issue!! <br />The reverse part from the honor is usually worried. <br />Please..
مجموعه نتایج: 2 | نمایش: 1 - 2

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha