صفحه اصلی | وطنداران | مقالات | اوریش ده کی انسانی ارزش وتینچ لیک وضعیتی

اوریش ده کی انسانی ارزش وتینچ لیک وضعیتی

اندازه حروف Decrease font Enlarge font

اوریش ایچیده بیرقنچه انسانی ارزش لرینی عنصرلری باردورکیم اونگه فکرقیلیش لیگ لریدن باشقه تورلیگ تهدیدلربیلن دوچ بوله دیلر بوعنصر لرانسان لرنینگ حرمت قیلیش ، انسانی حق لری حقیقت دن یورک کویدیریش وترحم قیلیش و کیچیریش، چیدم مصئونیت لیک لریدن عبارت دور اوریش جریانی ده انسان لرنینگ همه ارتباط لریگه زیان یتوشتره دی شونده ی شهیدویره لیک بولیب همه جای جایداد لری چوروچپاول بولیب الاوگه یانیب کوییب اورته دن کیته دی وباشقه قیین چیلیک لربیلن دوچ بولیب قاله دیلروتورلی تورلی تهدیدلربیلن دوچ بولیب قالیش لیگ لریگه سبب بوله دی اوریش حالت لری اورته سیده کی تینچ لیک کوشش لری

بودورکی انسان لرنینگ تیریک چیلیک لرینی یخشی اسره ش اوچون تینچ لیک تیریک چیلیک قیلیش لیگ تمان لریگه کوشش بولسه تینچ لیک تیریک چیلیک نی آرام لیگ ارزش لرینی اسره یدی، وانسان لرنینگ تیریک چیلیک قیلیش لیگ قیین چیلیک لریدن قوتیلتیره دی اوزکوکسینی کوتریب اینی آغه لیک لربیلن اوز پیغام لرینی یتوشتیریش لیک یول لریگه کوشش قیلیب ایستیدیلرتیریک چیلیک قیلیش لیگ بولم لرینی قیین چیلیک لردن اسره سه لر، تینچ لیک انسان لراورته سیده بیربیراولرینی قبول قیلیش ، حرمت ، اعتماد واطمینان قیلیش لیگ کوچینی کوپه یتیریب وبیربیراولرینی ایچیده مهرومحبت لری کوپلیش لیگ لریگه سبب بولیب بیرانسانی جامعه سی نینگ سیستمی نی توزه تیش یول لریگه یاردم ایته دی وجامعه نینگ یشاوچی لرینی توجه قیلیش لیگ لرینی اوزیگه قره ته دی ، تینچ لیک کیتیریش لیک کوشش لری اوریش قیین چیلیک لریدن قوتیلیش اوچون تینچ لیک ایستک لرینی آماده   قیله دی لرکیم همه دن آلدین ایسیق اوریش توختش لیک واونی آلدینی آلیش یول لریگه کوشش قیلیب ایش بجره دیلر،

تینچ لیک بیراوریش کورگن جامعه نیگ یشاوچی لری دن کوپ بولم لریده ایش قیلیش ، زحمت چیکیش ویخشی ایش لر بجریش لیک لرینی ایستیدی وجامعه سیستمی نی ارتباط لریده شونده ی اوزگریش لیگ لراره گه کیلیش لیک لرینی ایستیدی لر.ایته آلسه لرکیم جامعه نینگ قیین چیلیک لرینی تینچ لیک شکل ده جواب بیره آلسه ، وجامعه نینگ اوریش قیین چیلیک لریدن اسره سه ، اوجامعه کی اوریش دن کیین تینچ لیک گه یتوشیش لیک یول لرینی سیلیدیلر کوپ اساسی وکیره ک لیک پروژه لرتوزه تیش یول لریگه آدیم قویسه لروجامعه نینگ قیین چیلیک لردن قوتیلترسه لرآشتی ویره شیش بولیش لیگ لریگه ضرورت لیگ لرباردورکی یره شیش واسطه لری ینگی دن قیتب تینچ لیک وانسانی تیریک چیلیک لرینی ارزش لری بیلن اونده آماده بولسه وتینچ لیک ارزش لری اوستریش یول لریگه کوپراغ توجه بولسه.بوییرده کیره ک دورکی اوریش قیین چیلیک لری حل بولیش لیگی اوچون یول تاپیلسه ، اوریش ده کی تشقری اولکه لرنینگ قول اوریش لیگ هدف لری دن قوتیلیش اوچون یول تاپیلسه.

 حسنی

نظرات (6 نوشته شد)

avatar
Cheap Gucci Outlet 09/05/2016 03:47:35
You actually did not remember to mention to provide Playlist. net, just where it isn't perhaps essential for one to enroll and steady flow virtually any melody you desire.
avatar
Christian Louboutin Replica 09/05/2016 06:18:29
I actually tried the idea once again nowadays as well as even though it proved helpful, it took a little time for forever in order to acquire the idea. (2 minutes)
avatar
Queenie 16/08/2016 00:16:12
That's really thnkiing of the highest order
avatar
Butterfly 16/08/2016 15:15:59
Wow, that's a really clever way of <a href="http://zhxvbmdd.com">thniinkg</a> about it!
avatar
Storm 16/08/2016 20:54:30
Your answer lifts the inenillgtece of the debate. http://fgfwxxn.com tppfxfxt [link=http://afcbxfbbc.com]afcbxfbbc[/link]
avatar
Dreama 17/08/2016 02:39:36
Way to go on this <a href="http://fdmsxbt.com">esays,</a> helped a ton.
مجموعه نتایج: 6 | نمایش: 1 - 6

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha