صفحه اصلی | وطنداران | زبان های دیگر | پشه یی | دودور دارگالی سیاست سوله نه بیگا منجېگه اچتا

دودور دارگالی سیاست سوله نه بیگا منجېگه اچتا

اندازه حروف Decrease font Enlarge font

افغانستان کوچه ملي وحدت حکومت منجیگه اېگیدی پتای افغانستان کوچا ی تگالي خلگه کوچه انخول تماپیدا بېوا آییک گه ملی وحدت حکومت گرای افغانستان کوچه شیم او ثبات خاطری خلکنا امیدی بو بېوا آییک او تما بېوا اییک گه افغانستان کوچه وری ناامنی او بی ثباتی نه وتیت او چیکه افغانان اي امن ف ضا کوچه زندگی کن او وري مه اوړندی گه بې گناه افغانان ورنا شوم هدفېلاینا قربانیا بن مېمه امید رویدی ملی وحدت حکومتس ډشټا محمد اشرف غنی وطن کوچه پلا سم ائ گنات وطنېلایه خصوصاً افغانستانس ونټوال وطنېلا او افغانستان کوچه شیم وطن کوچه اوهم منطقا آنتی شیم شی اوهم اقتصادی کوچه شی . البته مه اغتس تایید کیک خاطری افغانستان اسلامی جمهوریتس جمهوررئیس محمد اشرف غنی گرای اي ویشوی پلا نېلا استه لینه دریویا شن .

انخول  گه  شاړوي  سالیس حوت مایېس  شوړمنگلی گه ملي  شوراس  شوړمنگل  تقنېنی  دوراس پنج  منگل  سالیس  پنڼي  کوچه  تانک  اغته  کوچه  یادواری  کېویی  شی  .

او دایم  درواافغانستان  کوچه  شیم  آنتی تاکید  کېوي  شی  افغانستان  کوچه دایم  درواشیم  خاطری  منطقا اوهم  وري  اسلامی  وطنېلا کوچه  ایلا مثبت نظریلا بدل لایه  نشی  کتا بېو گه مینا  دورستا  آنشندی  او وسله وال  طالبنه  گرای  تانک  جانی  کنوالي  او کوچوالي  قو تېلایه  پوړا گه تانک  جاني  ائ  کاټلا  ځواک  سفتېدې  تثبیت  کېکن  اوهم نه بیگن  کتاگه  افغانستان  او کېویاشن  اوهم پاکستانیاوړی  پوځی  مسئولین  او ملکی  اوړی   مسئولین  کاو پانا افغانستان  کوچیکه  سفر اوافغان  حکومت  کوچوالي  اوړی  مسئولینه  پلا  ترروستنا  منجای  گړینی  خاطری  کاو  اغت  کدني  کېولی  شی  البته  افغان  حکومت گرای  گه وحدت  ملي  کوچه  دایم   دروا شیم  تمایه.

البته شیم  خاطری  اي گنات   وطنی  جهادئ  و سیاسی  تحلیل کیگالی  اوهم  قومي  ډشټینه  پلا  نېنی  کېوام  شی  اویه  مورده  مي  اودای  نظر هم  استه  ای  ایلااسته اتنی  بواشې  اومیس  رشنیا آنتی  مطلق  دفاع  کېنی  آنتی   باید  هم  گین  ټینگاس  البته  بوبل  افغاننه افغانستان  کوچه شیم  او افغانستنس  رشنی  خاطری  بو افغاننه  قربانی  دېوي  شی  اوبو سالیلا بییاگن  گه افغانستان  کوچه شیم  اېنئ  خاطری  افغانان انگوړیک  گنات  کاگن  او تماکوچه  ان گه افغان  ملی  وحدت  حکومت آنتی آنچ  تاریاگن .

پاکستانس کنوالی روابطېلاینا  مسئول  او ملی  امنیت  سلاکار  سرتاج  عزیز گرای  کاو پانا  کدن  بیگ  باید  افغانستان  او طالبنه   منجه  اغت  کدنی  کیک  آنتی  پاکستان  حاضر آس  گه بیی  زمینا  برابر کیت  مگرم   افغانستان  ملی  وحدت  گرای  دایمی  پاکستان  افغانستانس  شیم  پوړا  ټړا با یو  ي  آس  اوهم  پاکستنس  استخبارتی   جنرالنه  منظم رقمییدی  وانټ  دارا گاینج  او کوشش  کیگاینج  گه کندز ولایتی  گه ستراتیژی  ولایت  شی  سقوط  دندی  او طالبنه  گرای  یه ولایت  کوچه  تانک  واکمنی  پاکستانی  پوجینه گرای  اعلان  کندی  مگرم  افغانستنس  بادر  او وطن مین  امنیتی  اي  تاریخی  موړان  لړی  دیچین  .وری  ډراما  رویدی   افغانستان  کوچه  تانک  شوم  هدفستا  پوړا ناندی  مگرم  افغان حکومت اوهم  افغانان  وری  میشر مولېوي  شی  او پاکستنس  اېلو او اېسه  کدني  شره  وري  اعتماد نه کاگن 

امید

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha