له مونږ سره اړیکه

 دکتور شمس الحق آریان فر رئیس روزنامه ها   تماس: 0799325850
سید فضل الحق فایز مدیر عمومی ویب سایت خبری روزنامه های دولتی  تماس: 0700022116
رحمت الله نیازی  عضو  تماس: 0775579998
Contact Us