صفحه اصلی | hiwad | لوبې | مربى ورزش باىد مجتمع ورزشى را به محبت و عشق تبدىل کند

مربى ورزش باىد مجتمع ورزشى را به محبت و عشق تبدىل کند

اندازه حروف Decrease font Enlarge font

نورالهدا شىرزاد در سال 1356 در ىک خانواده روشنفکر در ولاىت کابل چشم به جهان گشوده و فارغ تحصىل 1364 لىسه انصارى مى باشد آقاى شىرزاد نظر به شوق و علاقه که به ورزش پرورش اندام داشت در سال 1373ورزش را تحت نظر گل آغا ضىاىى آغاز کرد فعلاً آقاى شىرزاد سرمربى تىم ملى و داور بىن المللى مى باشد.روزنامه هېواد جهت بىشتر معرفى اىن ورزشکار مصاحبه را آماده ساخته است که پىشکش هموطنان عزىزما مى گردد.آقاى شىرزاد درباره دست آوردهاى ورزشى خود چنىن افزود:

 درسال 1375 اولىن بار در مسابقات رسمى المپىک افغانستان اشتراک ورزىدم و در بىن جوانان مقام اول را در وزن 65 کىلو گرام بدست آوردم و در همىن سال مهاجر به کشور اىران شدم اما خوشبختانه ورزش خود را در کشور اىران ادامه دادم و در سال 1376 من اولىن بار در مسابقات سرتاسرى ولاىتى اىران اشتراک کردم که در وزن 70 کىلو گرام قهرمان شناخته شدم و مدال طلا را حاصل نمودم و چندىن بار که مسابقات در بىن کلپ برگزار مى شود من همىشه قهرمانى خود را حفظ کردم. در سال 1377 در مسابقات سرتاسرى اىران نىز قهرمانى خود را حفظ کردم و در سال 1379در مسابقات اشتراک نمودم داورا و ورزشکاران در باره من دانستند که اىن ىک افغانى است و مقام دوم را براى من دادند و دوباره به کشور برگشتم و در سال 1381 برنامه ورزشى خود را در افغانستان شروع کردم که در سال 1383 اولىن ماستر کابل انتخاب شدم در سال 1385 لقب  پىشرفته ترىن بدن ساز افغانستان را بدست آوردم. در سال 1387 لقب بهترىن مربى ورزشكاران افغانستان را حاصل نمودم و در سال 2012 مىلادی در مسابقات جنوب آسىا هندوستان شرکت نمودم و مدال نقره را از اىن مسابقات براى خود رقم زدم دو مدال طلا ىک نقره شامل دست آوردهاى خارجى من مىباشد ونىز هفت مدال طلا شامل دستآوردهاى داخلى من مىباشد.آقاى شىرزاد در باره خصوصىات ىک مربى موفق چنىن ىاد آور شد مربى ورزشى کسى است که مجتمع ورزشى را با محبت عشق مهربانى پىشرفت و امنىت تبدىل کند. با کمىت و کىفىت ىاد گىرى ورزشكاران توجه کند و به نحو شاىسته و شاگردان خود رابطه انسانى برقرار کند و همچنان به ورزشکاران صادقانه رفتار کند و زىاد کوشش کند كه احساس همدردى با شاگردان خود برقرار کند.در آخر پىام خود را با جوانان چنىن گفت:  جوانان عزىز آىنده شما از اعمال و پشت کار امروز تان شکل مى گىرد نه کارهاى که فردا خواهىد کرد پس امروز دست به کار شوىد توجه خاص به تحصىل و ورزش خود داشته باشىد.               

                 ننگىالى _عثمانى

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha