صفحه اصلی | hiwad | ټولنه | د كابينې غونډې د بېلابېلو مهمو موضوعګانو په اړه پرېكړې وكړې

د كابينې غونډې د بېلابېلو مهمو موضوعګانو په اړه پرېكړې وكړې

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
د كابينې غونډې د بېلابېلو مهمو موضوعګانو په اړه پرېكړې وكړې

د افغانستان د اسلامي جمهورىت د جمهور رييس محمد اشرف غني په مشرۍ د کابىنې فوق العاده غونډه پرون له غرمې مخکې په ارګ کې جوړه شوه. په پىل کې جمهور رييس غني د هېواد له امنىتي او دفاعي ځواکونو څخه چې د کابل کنفرانس او په هرات کې د ټاپې پروژې د پرانىستې مراسمو په امنىت کې ىې زحمتونه ګاللي وو، مننه وکړه او له ترورىزم سره د مبارزې او لمنځه وړلو په برخه کې ىې ورته د لازىاتې برىا هىله وکړه.

دغه راز  جمهوررييس د جمهوري رىاست دوىم مرستىال او عدلىې وزارت څخه د ۳۰۰ تقنىني اسنادو د بشپړولو له امله چې په تېرو درىو کلونو کې ىې پړاوونه بشپړکړي دي او نړىوالې ټولنې سره د افغانستان دولت د تعهداتو له ډلې څخه دي،  قدرداني وکړه.  وروسته د اجنډا مطابق د عدلىې وزىر د محدود المسئولىت شرکتونو د قانون طرحه غونډې ته وړاندې کړه وې وىل، ىاده طرحه د قوانىنو په کمېټه کې تائىد شوې او په هېواد کې د محدود المسئولىت شرکتونو د تاسىس ډول د چارو د تنظىمولو په خاطر په ۱۴ څپرکو او ۱۰۴ مادو کې ترتىب شوې ده.  هغه دغه راز د بهرنىو شرکتونو د تنظىم طرحه چې په محدود مسولىت له هېواد بهر تاسىس او په افغانستان کې فعالىت لري، د هغو د فعالىت د جواز صادرولو او د هغو د ثبت شراىطو او د پانګونې زمىنې اسانتىا، اقتصادي انکشاف او د سوداګرۍ پراختىا په اړه غونډې ته معلومات ورکړل.  کابىنې له هراړخىزه بحثونو وروسته د محدود المسئولىت شرکتونو د قانون طرحه په پرنسىپ کې تائىد کړه، عدلىې وزارت ىې موظف کړ چې د ىادې طرحې په شلمه ماده کې د (دولتي شرکتونه تر ىوې مقررې لاندې مدىرىت کېږي) جملې په زىاتولو، په ۲۹ ماده کې د باطل کلمه په ممنوع بدلولو، په ۱۰۲ ماده کې د مالىاتي نه تصفىه کولو په صورت کې د جواز د توقف ىادونه او د غونډې نور تذکرات، تصحىح او نهاىي کړي.  په همدې ترتىب عدلىې وزىر اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرحه غونډې ته وړاندې او زىاته ىې کړه ىاده طرحه د ۵ څپرکو او ۴۱ مادو په لرلو سره د قوانىنو کمېټې له لورې تائىد شوې چې موخه ىې له ادارو څخه اطلاعاتو ته د حقىقي او حکمي اشخاصو د لاسرسي حق تامىن، د شفافىت ترلاسه کولو ډاډ، د اطلاع رسونې فرهنګ پىاوړتىا، په حکومتولۍ کې د خلکو مشارکت او د ادارو او اداري فساد پرضد د مبارزې د اجرااتو حساب ورکول، د بشري حقونو د نړىوالې اعلامىې د ۱۹ مادې مراعتول او د تقاضا د ډول تنظىم او د اطلاعاتو وړاندې کول ىې موضوعات تشکىلوي.  کابىنې له هراړخىزه بحثونو وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرحه تائىد کړه او د جمهوري رىاست دوىم مرستىال ىې موظف کړ چې د عدلىې وزارت په همکارۍ دې د ىاد قانون طرحه په مرکز کې د درې کلونو لپاره د ىوه کمېسىون په جوړولو او وروسته دې د اىجاب پر مهال په ولاىتونو کې د مالىې وزارت موافقه د کمېسىون د بودجې، معلوماتو د طبقه بندۍ او په غونډه کې د نورو وړاندې شوىو مادو په اړه، تصحىح او نهاىي کړي.  وروسته عدلىې وزىرد لوړو زده کړوقانون د ځىنو مادو د تعدىل طرحه چې د قوانىنو کمېټې په غونډه کې د تائىد وړ ګرځېدلې وه غونډې ته وړاندې  او زىاته ىې کړه د ىادې طرحې موخه په هېواد کې د لوړو زده کړو ملکي بنسټونو د چارو انسجام په ځانګړي ډول د لوړو زده کړو د خصوصي موسسو، پوهنځىو، ډىپارټمنټونو د لغوه کولو صلاحىت، د لوړو زده کړو د موسسو د درسي نصاب د تنظىم، په اکاډمىکو بستونو کې د مجدد شمول، په علمي کادر کې د منلو شراىط، د علمي کدر د غړو د حاضرۍ مکلفىتونه، د هغوى د ترفىع شراىط، د پوهىالي له رتبې څخه د پوهنىار علمي رتبې ته د تثبىت او د هغې د دقىقې نېټې محاسبه ده. کابىنې له هراړخىزه بحثونو وروسته د لوړو زده کړو قانون د ځىنو مادو د تعدىل طرحه په پرنسىپ کې تائىد کړه او د جمهوري رىاست دوىم مرستىال ىې موظف کړ چې د عدلىې وزارت، د لوړو زده کړو په چارو کې د جمهوري رىاست ستر سلاکار او لوړو زده کړو وزارت علمي معىن په همکارۍ دې ىاده طرحه د لوړو زده کړو وزارت علمي معىن د وړاندىزونو په نظر کې نىولو سره تصحىح او نهاىي کړي.  وروسته عدلىې وزىر د افسرانو، برىدملانو او ساتنمنانو د ذاتي چارو قانون د ځىنې مادو د زىاتولو او لغوه کولو طرحه چې د رتبې د تنظىم، امتىاز، معاشاتو او  افسرانو، برىدملانو او ساتنمنانو د تقاعد د حقوقو د اجرا په خاطر ترتىب او د قوانىنو د کمېټې له لورې تائىد شوې وه، غونډې ته وړاندې کړه.  کابىنې د افسرانو، برىدملانو او ساتنمنانو د ذاتي چارو قانون د ځىنو مادو د زىاتولو او لغوه کولو طرحه تائىد کړه، عدلىې وزارت ىې موظف کړ چې ىاده طرحه دې د تقاعد د محرومىت جزا او د ارکان حرب تحصىلي سوىه دې د ماسټرۍ تحصىلي سوىې سره معادل حذف او د ساتنمنانو او برىدملانو د بعدي ترفىع د څرنګوالي په اړه دې وضاحت ورکړي، ىاده طرحه دې د غونډې د تذکر مطابق تصحىح او نهاىي کړي.  د غونډې په دوام عدلىې وزىر له ښځو سره د تاوترىخوالي منع قانون د ځىنو مادو د تعدىل او په نافذه تقنىني اسنادو کې د اداري بودجوي واحدونو له عنوانونو څخه د (خپلواک) کلىمې د لېرې کولو طرحې چې د قوانىنو د کمېټې له لورې تائىد شوې وې، غونډې ته مطرح کړې چې د کابىنې له لورې تائىد شوې. په همدې ترتىب  دعدلىې وزىر د عدلي او قضاىي کمېټې د هداىت په اساس د جزاىي اجرااتو د قانون لومړۍ ګڼې ضمىمې د ځىنو مادو د تعدىل طرحه چې د افغانستان د اسلامي جمهورىت کابىنې د ۲۳/۱/۱۳۹۶ نېټې دوىمې ګڼې او ۵ فقرې د هداىت په اساس ترتىب شوې وه، غونډې ته وړاندې کړه چې کابىنې تائىد کړه.  وروسته عدلىې وزىر د سوداګرۍ او صناىعو وزارت نوم د بدلولو طرحه چې د جمهوري رىاست عالي مقام د ۱۷/۱۱/۱۳۹۶نېټې د (۳۲۱۳) ګڼې د حکم په اساس ترتىب او د قوانىنو کمېټې په غونډه کې هم منل شوې ده، غونډې ته وړاندې کړه.  کابىنې له هراړخىزه بحثونو وروسته په صنعت او سوداګرۍ د سوداګرۍ او صناىعو وزات د نوم بدلولو طرحه  تائىد کړه، عدلىې وزارت ىې موظف کړ چې د ىادې طرحې تعدىل تصحىح او نهاىي کړي.  د غونډې په پاى کې عدلي وزىر د جزا کوډ د ځىنې احکامو د تعدىل طرحه غونډې ته وړاندې او زىاته ىې کړه چې د دې تعدىل په اساس د جزا کوډ د ۹۱۶ مادې د ۲ فقرې د (۳۴، ۳۵ او ۳۶) اجزاو کې زىاتونې او د ۳۳ نه تر ۵۳ مادو د محتوا، د ۵۴ مادې د (۲، ۳ او ۴) فقرو، نشه ىي توکو او مسکراتو سره د مبارزې قانون د ۵۵ نه تر ۵۸ مادو، د ښځو او  اشومانو د ځورونې د منع قانون له ۲۴ نه تر ۲۷ مادې محتوا او د شکنجې د منع قانون ۱۷ مادې محتوا لغوه کېږي چې د کابىنې له لورې تائىد شوه.

 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha