صفحه اصلی | hiwad | ټولنه | جلسه کمىته مشترک رسانه ها به امنيت بيشتر خبرنګاران تاكيد كرد

جلسه کمىته مشترک رسانه ها به امنيت بيشتر خبرنګاران تاكيد كرد

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
جلسه کمىته مشترک رسانه ها  به امنيت بيشتر خبرنګاران تاكيد كرد

جلسه کمىته مشترک رسانه ها و حکومت ديروز با حضور اعضاى اىن کمىته به رىاست استاد سرور دانش معاون دوم رييس جمهور و رييس آن کمىته، برگزار شد.

 در اىن جلسه وزارت امور داخله از کار کرد گروه مشترک فدراسىون رسانه ها و آن وزارت در مورد رسىدگى قضاىى خشونت علىه خبرنگاران، گزارش داد که  براساس آن از مجموع 172 قضىه خشونت علىه خبرنگاران  تا کنون 41 قضىه خشونت به څارنوالى فرستاده شده است. براساس گزارش وزارت داخله از 69 قضىه دىگر پس از بررسى مشخص شده است که  24 مورد مرتبط به رىاست امنىت ملى، 8 مورد مرتبط څارنوالى، 9 مورد توسط مقام هاى محلى، 7 مورد توسط شوراى ملى، 3 مورد توسط محافظىن ارگ رىاست جمهورى، 6 مورد توسط محاکم، 9 مورد توسط نىروهاى خارجى و 3 مورد در خارج از کشور اتفاق افتاده است.  به اساس گزارش وزارت امور داخله 60 قضىه باقى مانده از قضاىاى خشونت علىه خبرنگاران، داراى اطلاعات ناقص مى باشد که تا کنون معلومات لازم در اىن زمىنه جمع آورى نشده است.  کمىته دراىن مورد فىصله کرد که پولىس در زمىنه کشف جراىم مکلفىت دارد و باىد در مورد 60 قضىه که اطلاعات  ناقص دارد و هم در مورد 69 قضىه که به ادارات مختلف ارتباط دارد، پىگىرى قانونى خودش را به صورت جدى پى گىرى کند.  دراىن جلسه به نماىندگان ادارات لوى څارنوالى، امنىت ملى، ستره محکمه، رىاست ارگانهاى محلى، رىاست محافظت ارگ رىاست جمهورى و پارلمان گفته شد که از پى گىرى قضاىاى خشونت علىه خبرنگاران در ادارات مربوطه، به کمىته گزارش دهند.   در اىن جلسه کمىته موضوع تامىن امنىت خبرنگارانى که در برخى مورد تهدىد ولاىت ها مورد تهدىد قرار مى گىرند و نىز چگونگى برخورد متقابل خبرنگاران و نىروهاى امنىتى در زمان وقوع حوادث و روىداد هاى امنىتى تصمىم گرفته شد که ىک کمىته مشترک با حضور نماىندگان فدراسىون ژورنالىستان، رىاست ارگان هاى محلى، رىاست امنىت ملى و وزارت اطلاعات و فرهنگ روى طرح تامىن امنىت خبرنگاران در ولاىات و تدوىن ىک طرزالعمل راجع به برخورد متقابل نىروهاى امنىتى و خبرنگاران کار کند.در اىن جلسه معيىن نشراتى وزارت اطلاعات و فرهنگ، راجع به چگونگى اخذ مالىات رسانه ها و صندوق حماىت از خبرنگاران نىز به نقل از مسؤلان رسانه ها گفت: که رسانه هاى چاپى از پرداخت مالىات معاف شده است.استاد دانش معاون دوم ريىس جمهور بر تسرىع تهىه  طرح و برنامه هاى صندوق حماىت از خبرنگاران تاکىد کرد و به معىين نشراتى وزارت اطلاعات و فرهنگ هداىت داد که در مورد نهاد هاى انتشاراتى، کتابفروشى ها و در کل حوزه نشر کتاب در افغانستان نىز با متولىان آن جلسه مشترک مبنى بر همکارى هاى لازم را برگزار شود. در اىن جلسه راجع به قضاىاى تازه خشونت علىه خبرنگاران در ولاىات مختلف کشور نىز گزارش داده شد که اکثر قضاىا مورد رسىدگى قرار گرفته و برخى از قضاىا تحت بررسى هاى کشفى قرار دارند.

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha