صفحه اصلی | hiwad | ګزارش | على اكبر پروانى: توزيع تذكره هاى الكترونيكى براى انتخابات شفاف يك ضرورت مبرم ميباشد

على اكبر پروانى: توزيع تذكره هاى الكترونيكى براى انتخابات شفاف يك ضرورت مبرم ميباشد

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
على اكبر پروانى: توزيع تذكره هاى الكترونيكى براى انتخابات شفاف يك ضرورت مبرم ميباشد

توزيع شناسنامه هاى برقى براى مردم ما درين مقطع تاريخى يكى از ضرورت هاى عاجل و مبرم است و زمينه را براى انتخابات شفاف و عادلانه و همچنان براى استحكام امنيت كشور مساعد و باعث رفع مشكلات ديګر ميگردد. اينكه بسيارى از برنامه هاى بزرګ ملى و اقتصادى و غيره نياز به يك احصائيه دقيق دارد كه انجام اين ګونه كار ها نه تنها با توزيع شناسنامه هاى برقى صورت ګرفته ميتواند ، ازاين جهت توزيع تذكره هاى برقى يك امر ضرورى ميباشد.

چنانكه به سلسله وعده هاى قاطع رهبران حكومت با در نظر داشت اين اهميت تذكره هاى برقى كار اين پروسه را روى دست ګرفته  و پروسه استخدام كاركنان عملياتى و تخنيكى برنامه توزيع شناسنامه هاى برقى را تكميل نموده است  وبرنامه توزيع آن را از لويت هاى عمده خويش ميداند تا شهروندان كشور ما داراى سند هويتى معتبر ملى در سطح جهان گردد واز سوى ديګر با كمك توزيع اين سند بتواند آمار نفوس كشور را تثبيت نمايد تا در انتخابات آينده نيز تا حدى زيادى از تقلب جلوګيرى نمايد و از اين  طريق زمينه را براى انتخابات شفاف و عادلانه مساعد سازد.

خبرنګار روزنامه هېواد در اين زمينه مصاحبه يى را با چند تن از هموطنان ما انجام داده است كه اينك خدمت خواننده گان روزنامه تقديم ميشود.

على اكبر پروانى در اين زمينه چنين ګفت: پس از تاخير چند ساله طرح قانون و مقرره ثبت و احوال نفوس كشور بعد از بحث هاى بسيار در پارلمان كشور به تصويب رسيد و رييس جمهور كشور طى فرمانى آنرا توشيح كرد كه برويت آن اينك  زمينه براى توزيع تذكره برقى فراهم شد و نګرانى مردم را از بين برد.

بدون شك توزيع تذكره برقى مى تواند بسيارى از مشكلات و دشوارى هاى هويتى ما نرا مرفوع سازد و هر شهروند مى تواند با بدست آوردن اين تذكره داراى هويت مشخص گردد.

داشتن يك چنين شناسنامه برقى يك مقدار كار پروسه انتخابات را در كشور  ساده مى سازد و تقلب هاى ګسترده را كه در ګذشته ها در انتخابات و ساير امور وجود داشت كاهش خواهد بخشيد.

يكى از وعده هاى دولت افغانستان به مردم توزيع به موقع تذكره الكترونيكى بود و توزيع اين شناسنامه يك ګام مثبت در كشورما ميباشد و در غير آن ما در آينده هيچ ګونه انتخابات شفاف نخواهيم داشت وكار توزيع تذكره برقى بستګى به ثبات  سياسي ،امنيت و وجوه مالى دارد كه اين عناصر بايد فراهم ګردد. به هر صورت آغاز مرحله آزمايشى توزيع تذكره الكترونيكى را به فال نيك مى ګيريم و اميد وارى ها بر اين است كه توزيع آن بدون دغدغه هاى سياسى و جهت ګيرى هاى قومى و اختلافات ديګر صورت ګيرد.

بناً هر نوع سهل انګارى و به تاخير اندازى اين سند مهم هويتى ،از سوى هر كس كه باشد خلاف قانون بوده و خيانت كلان ملى پنداشته مى شود.

 از اينرو توزيع تذكره الكترونيكى يكى از مهمترين نياز هاى مردم افغانستان مى باشد و بايد در مورد توزيع آن از جديت و قاطعيت كامل كار ګرفته شود.

محمد جمعه يكتن ديګرى از هموطنان ما در مورد اهميت توزيع تذكره هاى برقى چنين نظر دار:

 با توزيع شناسنامه هاى برقى براى مردم كشور ما مسايل مهم اقتصادى ،امنيتى و غيره در سطح ملى بر بنياد آمار و ارقام دقيق هموار ميگردد و مردم ما در صورت نبود شناسنامه هاى برقى با مشكلات زيادى مواجه ميگردد.

وقتيكه از طريق توزيع اين تذكره هاى برقى كه تعداد نفوس ،آمار  راى دهنده گان ،چګونګى انتخابات ونتايج آرا  وارد  يك سيستم شفاف شود در آنصورت خطر جعلكارى و تقلب كارى در امورات از بين ميرود.

اهميت داشتن شناسنامه برقى،مدارك ابتدايى براى شناخت هر فرد در هر كشور مى باشد زيرا تثبيت هويت هر شخص بستګى به اين سندمعتبر دارد داشتن تذكره الكترونيكى باعث شناساىى آسانتر شهروندان كشور  خواهد شد و باعث ګرفتارى مجرمين نيز ميګردد.

همچنان داشتن تذكره الكترونيكى با اين همه مسايل خوب و مهمى كه در خود دارد، طى ساليان دراز به ويژه سال هاى اخير از سوى دستګاه حاكمه در كشور ما با بى اعتناىى و بى مهرى روبرو شده بود اين بازى به حدى پيچيده شده بود كه اميدى براى توزيع آن ديده نمى شد.كه خوشبختانه تصميم اخير رييس جمهور كشور و صدور فرمان به منظور تسريع روند تذكره الكترونيكى  نشان دهنده آن است كه حكومت افغانستان براى توزيع تذكره برقى و كار هاى موثر ديګر به خاطر رفع مشكلات اساسى مردم اراده جدى دارد. اميد و خواهش مردم ما به ويژه آنانى كه در مسايل مهم دولت دارى و شهروند محور فكر مى كنند ،اين است كه روند توزيع تذكره هاى الكترونيكى را سرعت بيشتر نمايند به كمك  مردم اين سر زمين از اين حق مدنى شان مستفيد شوند و از تسهيلات بيشتر بهره مند ګردد.

از سوى ديګر هر فرد اين كشور حق دارد كه در جيب خود تذكره الكترونيكى داشته باشد  از حقوق و امتياز آن برخوردا ر شود و از آن لذت ببرد. تجربه نشان داده است كه  مردم ما در نبود سند تابعيت با سرخوردګى و حس بى تعلقى مواجه شده است.همين جاست كه خيلى ناهنجارى ها به وجود مى آيد زمانى كه يك افغان در كشور هاى همسايه زندګى مى كند درنبود داشتن تذكره تابعيت با وصف مشتركات تاريخى و فرهنګى ،احساس بىګانګى مى كند ،چون نمى توانند به مانند شهروندان آنكشور از حقوق و امتيازات خويش برخوردار شوند.

وى دراخير اضافه نمود: ميليون ها كارت هاى تقلبى در انتخابات رياست جمهورى و شوراى ملى افغانستان وارد سيستم ګرديده بود كه زمينه را براى جعل كارى در انتخابات ګذشته مساعد ساخته بود روى اين منظور توزيع تذكره الكترونيكى مى تواند از تقلب و فريب كارى در انتخابات شوراى ملى و شوراى ولايتى  كشور كه بتاريخ ۱۶سرطان سال آينده ۱۳۹۷هه ش در كشور ما برګزار ګردد، جلوګيرى نمايد و زمينه را براى انتخابات شفاف مساعد سازد.

            مير مسجدى - عزيزى

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha