صفحه اصلی | hiwad | پیغامونه | د نېکمرغه لوى اختر په مناسبت د افغانستان د اسلامي جمهورىت د جمهور رييس محمد اشرف غني پىغام

د نېکمرغه لوى اختر په مناسبت د افغانستان د اسلامي جمهورىت د جمهور رييس محمد اشرف غني پىغام

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
د نېکمرغه لوى اختر په مناسبت د افغانستان د اسلامي جمهورىت د جمهور رييس محمد اشرف غني پىغام

بسم الله الرحمن الرحىم ټولو وطنوالو ته، که په داخل کې دي ىا په خارج کې او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د لوى اختر د رارسېدو په مناسبت مبارکي واىم او د نېکمرغۍ او خوشحالۍ ارزو ورته کوم. دغه اختر چې د بىت الله شرىف له حج سره په ىو وخت کې دى، په هوا او هوس او خودخواهي باندې د غلبې او د اتحاد او اتفاق پىغامونه راته لري. اختر د وحدت فرصت دى او موږ باىد له دې فرصته په استفادې سره، د افغانستان د غلىمانو د ارزو برخلاف، د خپل وحدت او اتفاق صفونه لا ټىنګ او لا مضبوط کړو.

هموطنان گرامى، عىد قربان که ىاد آور فداکارى حضرت ابراهىم علىه السلام و به قربانگاه فرستادن حضرت اسماعىل علىه السلام است، براى ما در شراىطى فرا مى رسد که ملت ما قربانى هاى سنگىنى را بخاطر عزت و آزادگى خود متحمل مى شود. عناصر ترورىست که در مکتب ابلىس تعلىم دىده و از او درس شرارت و تبهکارى آموخته اند، با هدف قراردادن مردم بىگناه ما در مساجد و اماکن مقدس، و با روى آوردن به عملىات انتحارى، که شنىع ترىن بدعت خوارج دوران ماست، عملاً محاربه با خدا و پىامبرش را در پىش گرفته و سعى خود را بر تباهى و تبهکارى نهاده اند.

ما ضمن اتحاف دعا به روح همه شهىدان و عرض تسلىت به ىکاىک خانواده هاى داغدىده، همه ىکصدا اعلان مى کنىم که هىچ نىروى شىطانى نخواهد توانست تزلزلى در اراده، شکافى در وحدت صف، و تردىدى در عزم ملى ما اىجاد کند. از علماى کرام و بزرگان سىاسى کشور نىز تقاضا دارم تا با لحن صرىح و قاطع، هر گونه حمله به مساجد و تکاىا را محکوم نموده، و براى مردم ما، خصوصاً جوانان، واضح سازند که هىچ توجىه مشروع و معقول براى اىن جناىت ها وجود ندارد و اىن اعمال دَدمنِشانه با روح دىن و مقاصد شرىعت اسلامى بىگانه و با آن در تضاد است.اگر ترورىسم بىن المللى برپاىى ماتم، و گسترش وىرانى و بربادى امىد و آرزوى ملت ها را هدف اعلاى خود قرار داده است، در عمل جز منفور شدن بىشتر، تلفات سنگىن تر و ناکامى ذلت‌بارتر ، دستاوردى نداشته و ثمره اى از اعمال شىطانى خود برنگرفته است.

خوشبختانه مردم ما هوشىارتر از همىشه و آگاهتر از هر زمان دىگر در کنار هم قرار داشته، و براى ساختن فرداى خود متحد و ىکدست هستند.

قدرمنو وطنوالو، د ترورېستانو له ټولو جناىتونو سره سره، چې نه د جومات او قرآن کرىم له سوځولو حىا ورځي او نه د پُل او مکتب او سړک په ړنګولو شرمېږي، کامىابي ستاسې په برخه ده او ګران افغانستان هره ورځ مخ په وړاندې ګامونه اخلي.د ګران هىواد د اقتصادي بنسټونو د پىاوړتىا او له طبىعي منابعو څخه د مناسبې استفادې لپاره مهم ګامونه اخىستل شوي دي. ستاسې دفاعي او امنىتي ځواکونه ورځ په ورځ پىاوړې کېږي؛ او له نړۍ سره د افغانستان روابط په ىوه بهترىن حالت کې دي.د وطن د هغو نجونو او زلمو شمېر په سرعت سره زىاتېږي چې علم او مهارتونه حاصلوي. اوس داسې ورځ نشته چې د دې وطن بچىو ، له ساىنس څخه رانىولې تر سپورټه پورې ، د ژوند او پرمختګ په مختلفو ساحو کې د دنىا په مختلفوعلمي مرکزونو او د سىالىو په مىدانونو کې، موفقىت او افتخار نه وي تر لاسه کړى. د هېواد په داخل کې، په هر ګوټ کې د پوهنتونونو، ښوونځيو، مدرسو، مدني بنسټونو، ادبي انجمنونو او اجتماعي موسسو دروازې پرانىستې دي او د ګران هىواد سوداګر، صنعتکار، باغداران، ډاکتران، انجنىران ، کروندګر او د نورو پېشو او کسبونو خاوندان په بې ساري شوق او جذبې سره د وطن د ابادي او ترقي او د راتلونکو نسلونو د خوشبختي لپاره کار او تلاش کوي.

د دې وطن د ابادي لپاره او د حلالې روزي د ګټلو لپاره ، د هر زلمي، هرې پېغلې ، هر پلار او هرې مور هڅه دا پىغام ورکوي چې دا ملت د جهل او شرارت د پىروانو پروا نلري او هىڅ بدخواه ىې د پرمختګ مخه نه شي ډب کولاى.تارىخ گواه است که ملت سربلند افغانستان بارها با خطرات و دشوارى هاى متعددى روبرو شده است، اما هر بار آبدىده تر از قبل و با سرفرازى از پىچ و خم حوادث گذشته است، و از اىن رو ما با اطمىنان کامل مى گوىىم که اىن بار نىز بر وحشت و دهشت ترورىست ها پىروز خواهد شد.نشانه هاى اىن پىروزى را هر روز مى توان در گام هاى کودکانى دىد که مشتاقانه به مکاتب مى روند، در بازوان توانمند کارگرانى دىد که راه ها و بندها را مى سازند، در همت دخترانى دىد که نام افغانستان را در عرصه هاى تکنالوجى و علم بالا مى برند، در زحمت کشى کشتمندانى دىد که بهترىن مىوه هاى دنىا را بر خاک حاصلخىز افغانستان به ثمر مى رسانند، در تکاپوى جوانانى دىد که هزاران نفر شان در داخل و خارج کشور سرگرم تحصىلات عالى هستند تا در ساختن کشور خود سهم بگىرند.ىک مشت ترورىست سنگدل حقىرتر از آن هستند که بتوانند با قساوت و جناىت شان مسىر تارىخ را برگردانند و اىن ملت تپنده و پوىا را به کام ناامىدى بکشانند.سرماىه ملت ما امىد است، اىمان است، اتحاد است و اراده برگشت ناپذىر است، و نىروى الهى پشتىبان چنىن ملتى است.ر کې ىو ځل بىا ټولو وطنوالو او په تىره بىا هغو غىرتمنو ځوانانو ته چې د وطن او وطنوالو د ساتنې لپاره، له کورونو لرې ، په سنګرونو کې ناست دي، د لوى اختر مبارکي واىم او له شتمنو کورنىو خصوصا غواړم چې د خوشحالي په دغو ورځو کې بېوزلې او بې سرپرسته کورنۍ هېرې نکړي. ىوازې روغ نىت او نېکي ده چې هره ورځ مو تر بدلولاى او داىمي خوشحالي رابخښلاى شي.

زنده باد افغانستان

ىشه سن افغانستان

تل دې وي افغانستان

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha