صفحه اصلی | hiwad | لیکنی | به مناسبت هفته كتاب؛ نقش كتاب و مطالعه در تنوير اذهان عامه

به مناسبت هفته كتاب؛ نقش كتاب و مطالعه در تنوير اذهان عامه

اندازه حروف Decrease font Enlarge font

به منظور ګراميداشت از هفته كتاب و كتابخوانى نمايشګاه ويژه كتاب كودك دركاروانسراى باغ بابر ګشايش يافت. اين نمايشګاه از سوى رياست نشرات كتب بيهقى وزارت اطلاعات و فرهنګ با همكارى انستيتوت ګويته، پوهنتون كابل ، پوسته حمايه اطفال و نهاد ها و ناشران خصوصى به منظور تجليل از هفته كتاب برګزار شد. درمراسم ګشايش اين نمايشګاه نخست پيام محمد اشرف غني رييس جمهورى اسلامى افغانستان قرائت ګرديد كه دربخشى از آن آمده است: ((كتاب مخزن دانايى است، توسط كتاب تجارب، خاطرات ومعلومات از يك نسل به نسل ديګر انتقال ميګردد. بى جانخواهد بود كه ګفته شود، كتاب پر ارزش ترين محصول دست انسان است . اګر كتاب نمى بود به يقين تمدن بشرى به سر منزل نمى رسيد.))

سپس محترم سيد فاضل سانچاركى معيين امور نشراتى وزارت اطلاعات و فرهنګ درزمينه طى صحبتى ګفت: درپانزده سال ګذشته توجه لازم به خاطر فرهنګ مطالعه صورت نګرفته است . نياز زمان ما را ملزم ميسازد تا فرهنګ كتابخوانى ترويج ګردد.

ادبيات كودك يك بخش فراموش شده است. در حاليكه صد سال پيش ماسراج الاطفال داشتيم. بايد درخصوص ادبيات كودك نويسنده ګان به تهيه و نشر كتب به زبان ساده وآسان بپردازند تا كمبود ها وكاستى ها در اين بخش مرفوع ګردد. ګزارشګر روزنامه هېواد در زمينه مصاحبه هايى را با چند تن از فرهنګيان كشور انجام داده كه اينك تقديم خواننده ګان ميګردد.

امرالدين يكتن از فرهنګيان وعلاقمندان كتاب درمحفلى كه بمناسبت هفته كتاب تدوير يافته بود و در آن اشتراك داشت چنين ګفت:

از نخستين سپيده دم پيدايش آدم تا اين دم تمدن ، تاريخ وفرهنګ انسان هابه استمداد كتاب به نسل هاى بعدى انتقال يافته است. اګراستمداد كتاب نمى بود انسان در مسير شناخت، تمدن وارزشهاى ماندګار نياكان خويش موفق نمى شد. كتاب بايد از نګاه علمى غنى و متكى به اساسات علمى باشد. آخرين دست آورد هاى علم و تخنيك درعصر امروز زاده كتاب وكتابخوانى ميباشد، كه باعث پيشرفت امور صنعت، تجارت وساير بخش هاى زندګى جهانيان ګرديده است. كتاب بايد خواننده را به خود جلب نمايد وهم خواننده رابه تفكر كردن آزاد و ابتكارى وا دارد. هر نويسنده بايد مطالب و مفاهيم عالى وسنجيده را دركتاب خود بګنجاند وآنرا به صورت تدريجى ارايه نمايد، زبان كتاب  بايد به زبان ګفتار ومحاوره مردم نزديك باشد. كتاب مانند آموزګار است وميتواند خواننده را به خود نزديك ويا از خود دور سازد. وى در مورد نقش كتاب و مطالعه وتكوين شخصيت فرد چنين فرمود:

كتاب به عنوان يګانه منبع اساسى دانش بوده و به مثابه مهمترين وسيله ارتباط انسانى درتكوين شخصيت آدمى نقش و رول بسزايى را ايفا مينمايد بناءً كتاب را بايد دوست داشت ودرمورد نګهداشت ، مطالعه و كسب داشته هاى آن عطف توجه نمود. بدون شك ضرورت و اهميت كتابخوانى براى هرفرد و بويژه آموز ګاران قابل توجه است.  يكى از اين جهت كه خود مربى وآموز ګار به كسب اطلاعات و اګاهى هاى بيشتر نياز دارد و ديګر از آن جهت كه دانش آموز را به مطالعه بيشتر تشويق  وترغيب ميكند. اګر فرهنګ عادت وحمايت مطالعه كتاب از دوره ابتدائى در كودكان ونوجوانان به وجود نيايد، دربزرګسالى علاقمند ساختن آن ها به كتابخوانى كار آسان نيست. البته اين را هم بايد ګفت كه قبل از مكتب فرهنګ خانواده ونوع ارتباط والدين با مطالعه كتاب، مجله، روزنامه ورسانه هاى چاپى در هدايت كودكان تاثير مستقيم دارد، يعنى وقتيكه در منزل پدر پيش چشم كودك وفرزند خود كتابى را بر ميدارد و با اشتياق به مطالعه آن مى پردازد وفرزند خود را نيز در ګفتګو ومباحثه شريك ميسازد. بطور غير مستقيم فرزندان خود را به مطالعه كتاب تشويق مى كند. بر عكس در خانواده يى كه چنين خصوصياتى وجود ندارد،ګرايش كتابخوانى ومطالعه كمتر به وجود خواهد آمد. لهذا با درك اهميت اين مساله وظيفه همه خانواده ها وآموزګاران است تا فرزندان شانرا به كتاب خواندن ومطالعه نمودن تشويق و ترغيب كنند ودر رشد فكرى وتكوين شخصيت معنوى آنان وظيفه ملى اخلاقى و پدرى شانرا انجام دهند.

رحيم شاه يكتن از فرهنګيان كشور درمورد هفته كتاب و كتابخوانى ونقش آن درتنوير اذهان عامه چنين ګفت:اولتر از همه اين ابتكار محترم فيض الله محتاج وكارمندان رياست انتشارات كتب بيهقى وزارت اطلاعات و فرهنګ را ستايش مينمايم كه چنين نمايشګاه را بمناسبت هفته كتاب (براى ادبيات كودك )اختصاص داد و آن را برګزار كرد. براى ايشان موفقيت وكاميابى هر چه بيشتر از بارګاه ايزد متعال تمنا دارم. بايد ګفت كه پيشرفت وترقى يك كشور وابسته به سطح علم ودانش افراد آن ازطريق مطالعه كتاب است ونمى توان بدون پايه ګذارى هاى علمى به مدارج عالى ترقى وتعالى نايل آمد واز جانبى آموختن علم و دانش و احترام به قلم در دين مبين اسلام وفرهنګ اصيل كشور ما داراى مقام شامخ ورفيع مى باشد واين دو واژه مهم و اساسى يعنى كتاب وقلم از زمان هاى قديم شناخته شده وبا قسمت بزرګ زندګى ما پيوند خورده است. شناخت ومعرفت دين مبين اسلام فقط با كتاب مقدس آسمانى قرآن عظيم الشان وباقرائت سوره اقراء يعنى بخوان ونوشتن عظمت اين دين جاودانه را ارزش خاص معنوى بخشيد. درحقيقت اګر خط وكتاب نمى بود ما انسان ها تا امروز همان زندګى بدوى را مى داشتيم يعنى هيچ قانون و رهنمايى نبود تا مارا به راه راست وتمدن بزرګ بشرى آشنا مى ساخت.

ميرمسجدى عزيزى

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha