صفحه اصلی | eslah | اجتماع | قانون منع خشونت علیه زنان به عنوان قانون مجزا از کُد جزا تأیید گردید

قانون منع خشونت علیه زنان به عنوان قانون مجزا از کُد جزا تأیید گردید

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
قانون منع خشونت علیه زنان به عنوان قانون مجزا از کُد جزا تأیید گردید

جلسۀ کمیتۀ قوانین کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، روز گذشته به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته برگزار گردید.

 در این جلسه در مورد طرح قانون تنظیم امور ملکیت های غیر منقول دولتی، اساسنامۀ شرکت طبع اسناد مصئون، طرح تعدیل برخی از مواد قانون منع خشونت علیه زنان و طرح ایزاد فقره سوم در ماده (916) کُد جزا، تصمیم لازم اتخاذ گردید.

براساس ترتیب اجندای جلسه، طرح قانون تنظیم امور ملکیت های غیر منقول دولتی به تفصیل از جانب اعضای جلسه کمیته قوانین کابینه مورد دقت و بررسی قرار گرفت و اعضای جلسه در موارد مختلف، تبادل نظر کردند.

قابل ذکر است که این طرح قانونی، به اساس هدایت فقره (13) مصوبه شمار(9) مورخ 8/6/1396 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، به منظور حفظ اسناد ملکیت ها، مراقبت و بهره برداری ملکیت های غیرمنقول ادارات دولتی، در هشت فصل و(65) ماده تنظیم شده است.

معین وزارت مالیه در این جلسه تأکید کرد که هدف از وضع این طرح قانونی، جلوگیری از غصب ملکیت های غیر منقول دولتی و استفادۀ بهینه از اموال غیرمنقول مازاد دولتی می باشد و از لحاظ مسلکی با اختیارات و وظایف سایر ادارات مرتبط، تعارض و تداخل ندارد.

اعضای جلسۀ کمیتۀ قوانین در خصوص طرح قانون تنظیم امور ملکیت های غیر منقول دولتی علاوه بر مباحث عمومی روی موضوعاتی چون؛ اصطلاحات و تعاریف، محدوده تطبیق احکام این طرح قانونی، مرجع تطبیق کننده، رابطۀ این طرح قانونی با قانون تنظیم امور زمینداری، چگونگی ثبت و انتقال ملکیت های غیر منقول دولتی و دیگر موارد مرتبط بیشتر بحث و تبادل نظر کردند.

سرانجام جلسۀ کمیتۀ قوانین کابینه فیصله کرد که به منظور تنظیم پیشنهادات اعضای جلسه، در متن این طرح و غنامندی بیشتر، یک کمیتۀ مشترک بار دیگر این طرح را مورد تدقیق قرار دهد و پس از نهایی سازی به شورای عالی اراضی و آب ارائه شود. این کمیته باحضور رئیس اداره مستقل اراضی، نمایندگان وزارت مالیه، وزارت عدلیه و وزارت شهرسازی و شاروالى كابل تشکیل می گردد.

در این جلسه همچنین اساسنامۀ شرکت طبع اسناد مصئون نیز مورد بررسی قرار گرفت. طرح این اساسنامه، در (5) فصل و (56) ماده با همکاری وزارت مالیه و وزارت عدلیه تهیه و تنظیم شده است.

معین وزارت مالیه در توضیحاتی که در مورد ضرورت این اساسنامه ارائه کرد گفت که این اساسنامه به منظور فراهم آوری زمینه طبع اسناد مصئون در داخل کشور و نیز جلوگیری از جعل و تزویر در اسناد مصئون دولتی تهیه و تدوین شده است.

این طرح از جانب اعضای جلسه در مواردی چون، اصطلاحات و تعاریف، میکانیزم فعالیت این شرکت و انواع اسناد مصئون بیشتر بحث و تبادل نظر کردند. سرانجام اساسنامۀ شرکت طبع اسناد مصئون از جانب کمیته قوانین مورد تأیید قرار گرفت و فیصله شد که بحث روی انواع و موارد اسناد مصئون در جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بار دیگر مطرح وتصمیم لازم اتخاذ شود.

تعدیل برخی از مواد قانون منع خشونت علیه زنان و طرح ایزاد فقره سوم در ماده (916) کد جزا، نیز بخشی دیگر از اجندای جلسۀ کمیتۀ قوانین را تشکیل می داد که با توافق اعضای جلسه مورد تأیید قرار گرفت.

گفتنی است که شبکۀ زنان افغان و دیگر نهادهای مدافع حقوق زنان پیشنهاد کرده بودند که قانون منع خشونت علیه زنان، به صورت مستقل از کُد جزا نافذ باشد که این پیشنهاد از جانب معاون دوم رئیس جمهور مورد پذیرش قرار گرفت و به وزارت عدلیه هدایت داده شد که در این زمینه طرح تعدیل در برخی مواد مرتبط در قانون منع خشونت علیه زنان و همچنین مواد مرتبط کُد جزا تهیه و غرض تأیید به کمیتۀ قوانین ارائه شود که این طرح تعدیل در جلسه دیروز ارائه گردید.

براساس مفاد این طرح تعدیل و براساس فقرۀ ایزاد شده در ماده 916 کُد جزا، قانون منع خشونت علیه زنان از احکام مندرج در ماده هفتم و ماده هشتم کُد جزا مستثنی قرار گرفت و به صورت مستقل باقی خواهد ماند.

 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha