صفحه اصلی | eslah | اجتماع | رئیس اجرائیه در نشست شورای وزیران: به اخـاذی‌ها در مـسیر شـاهـراه‌ها پـایان داده شـود

رئیس اجرائیه در نشست شورای وزیران: به اخـاذی‌ها در مـسیر شـاهـراه‌ها پـایان داده شـود

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
رئیس اجرائیه در نشست شورای وزیران: به اخـاذی‌ها در مـسیر شـاهـراه‌ها پـایان داده شـود

جلسه نوبتی شورای وزیران دیروز دوشنبه ۲۹ قوس تحت ریاست دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان آغاز گردید.

رئیس اجرائیه کشور در صحبت‌های مقدماتی خویش در آغاز این نشست گفت: وزارت فواید عامه و شهرداری کابل کمپاین ۱۰ روزه پاک سازی شهرکابل را آغازکرده‌اند که از این ابتکار آنان تشکر می‌کنیم. از وزارت دفاع، داخله و وزارت شهرسازی می‌خواهیم در این کمپاین سهم بگیرند. این اقدام بدون تردید در پاک سازی شهر نقش دارد و از مردم نیز خواهشمندیم با این برنامه همکاری نمایند.

رئيس اجرائيه کشور در بخش دیگر از صحبت‌های خویش گفت: بخش ترانسپورت و باربری به دلایل اخاذی و آزار و اذیت‌ها در مسیر راه دست به اعتصاب زده بود. به مشکلات و قضایای آنان در یک نشست مشترک

     به اشتراک نمایندگان اتحادیه باربری و معاون اتاق‌های تجارت افغانستان گوش دادیم و وعده سپرد شد تا به خواست‌های آنان در این نشست شورای وزیران رسیدگی شود. رئیس اجرائیه کشور هدایت داد تا وزارت امور داخله، امنیت آنان را تأمین نماید، به اخاذی‌ها پایان داده شود و وزارت داخله را موظف ساخت تا در این زمینه از اجراآت خویش به ریاست اجرائیه هرچه عاجل گزارش دهد.

 رئيس اجرائیه کشور همچنان در صحبت‌های خویش افزود: از این بخش تحت عناوین مختلف مالیات گرفته می‌شود ولی در بدل این مالیات به آنان خدمات لازم ارایه نمی‌گردد. در این نشست بعد از بحث و ارزیابی در این زمینه تصمیم گرفته می‌شود و همچنان کمیسیونی تعیین می‌گردد. رئیس اجرائیه همچنان علاوه کرد که از اتحادیه ترانسپورت باربری به خاطر پایان دادن به اعتصاب تشکر می‌کنیم.

رئیس اجرائیه همچنان در صحبت‌های خویش با اشاره به روز جهانی مهاجرت گفت: از روز جهانی مهاجرت تجلیل می‌کنیم و این بهانه‌ای است برای یاد آوری از مهاجران کشورمان که در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند.

رئيس اجرائیه تأکید نمود که حکومت وحدت ملی وظیفه خود می‌داند تا به تمام قضایای مهاجران رسیدگی نماید.

رئیس اجرائیه همچنان در صحبت‌های خویش افزود: آقای محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه به زودی به جمهوری اسلامی ایران سفر می‌کند و مشکل مهاجران در صدر برنامه سفر ایشان قراردارد.

رئیس اجرائیه در بخش دیگر از صحبت‌های خویش گفت: با مردم نورستان صحبت کردیم. نورستان یکی از ولایت‌هایی‌است که به آن کمتر رسیدگی صورت گرفته است و نیاز است تا در بخش صحت و معارف به این ولایت خدمات لازم ارایه شود. در یک جلسه مشترک با مسؤولین، مردم نورستان خواست‌ها و مشکلات خود را مطرح می‌سازند و مسؤولین باید به نیازهای مردم رسیدگی نمایند.

رئیس اجرائیه کشور بعد از صحبت‌های مقدماتی خویش دستورکار نشست شورای وزیران را چنین برشمرد:

گزارش امنیتی، گزارش هیأت موظف پیرامون بررسی طرح تشکیل جدید وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، گزارش وزارت معارف در مورد نتایج کار تصدی مطبعه دولتی، تدابیر زمستانی برای بیجاشده گان داخلی و عودت کننده گان، پیشنهاد وزارت کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولین در مورد طرح ایجاد اداره ملی اشخاص دارای معلولیت و ورثه شهدای افغانستان، گزارش انحراف رفیع پلازا به طرف الکوزی پلازا در شهرنو کابل، تقاضای کتبی شرکت برشنا پیرامون تعدیل فقره (۵) جزء ماده (۳۱) اساسنامه شرکت مذکور، در رابطه به شمولیت یکتن از اعضای اتاق تجارت و صنایع در ترکیب هیأت مدیره شرکت و موضوعات متفرقه.

طبق دستور کارمجلس، مسؤولین وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله در باره وضعیت امنیتی گزارش ارایه نمودند. آنان از پیشرفت‌های خوب در عملیات‌های شاهین و شفق و عملیات‌های مؤثر و هدفمند در سراسر کشور برای سرکوب دشمنان و تروریست‌ها با نتایج مثبت خبرداده تأکید کردند که این عملیات‌ها برای تصفیه و تأمین امنیت سراسری همچنان ادامه دارد.

رئيس اجرائیه کشور از قهرمانی‌ها و جانفشانی‌های قوای مسلح کشور تقدیر نمود و حمایت همه جانبه حکومت و مردم را از مبارزه آنان ابراز داشت.

طبق دستورکار معاون اول ریاست اجرائیه گزارش هیأت موظف پیرامون بررسی طرح تشکیل جدید وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث را به شورای وزیران ارایه کرد. معاون ریاست اجرائیه در صحبت‌های خویش گفت که تشکیلات این نهاد برای رسیدگی به حوادث در کشور ناکافی است. اگر این نهاد به وزارت ارتقا کند نیازمند تأیید پارلمان است. معاون ریاست اجرائیه همچنان در صحبت‌های خویش علاوه کرد: در سطح حکومت تداخل وظیفوی در این حوزه وجود دارد. نهادهای مماثل در وزارت مهاجرین، داخله و انکشاف دهات وجود دارد و ضرورت است که نهادهای مماثل در این اداره مدغم شوند یا این نهاد به وزارت ارتقایابد.

شورای وزیران بعد از بحث و تبادل نظر تشکیل‌ جدید پیشنهادی وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث را منظور نمود و هدایت داد تا نهادهای مماثل با این اداره همکاری و همآهنگی نمایند. شورای وزیران همچنان هدایت داد تا تمام نهادهای دولت با این نهاد به صورت جدی همکاری کنند.

طبق دستور کار مجلس سرپرست وزارت معارف در مورد نتایج کار تصدی مطبعه دولتی به شورای وزیران گزارش داد و تاریخچه، دستاوردها و مشکلات و راه حل‌ها را برشمرد. سرپرست وزارت معارف در صحبت‌های خویش علاوه کرد: این وزارت برای بهبود وضعیت مطبعه پیشنهاد می‌کند تا در شراکت و همآهنگی با بخش خصوصی تعمیر مطبعه به صورت اساسی بازسازی گردد یا تعمیر دیگری برای مطبعه اعمار شود. در مورد ازدیاد معاش و ارتقای ظرفیت کارمندان تصمیم اتخاذگردد و ماشین آلات این مطبعه ترمیم شود.

شورای وزیران هدایت داد تا کمیسیونی مرکب از وزارت مالیه، اقتصاد و معارف موضوع را مطالعه نمایند و طرح خود را به شورای وزیران ارایه نمایند.

به اساس دستورکار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در باره تدابیر زمستانی برای بیجاشدته گان داخلی و عودت کننده گان به شورای وزیران گزارش داد.

وزارت مهاجرین گزارش خویش را در چهاربخش ذیل به شورای وزیران ارایه کرد: معلومات عمومی در ارتباط به مهاجرین، بیجاشده گان داخلی و عودت کننده گان، نیازمندی‌های مهم زمستانی و راه حل بلند مدت برای عودت کنندگان و بی‌جاشدگان داخلی، پیش بینی وزارت امور مهاجرین و همکاران بین‌المللی در سال ۲۰۱۷ و پیشنهادات مشخص. شورای وزیران بعد از استماع گزارش این وزارت هدایت داد تا در همآهنگی با نهادهای ملی و بین‌المللی با استفاده از تمام امکانات موجود به مشکل مهاجران رسیده گی نماید و تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ نماید.

طبق دستورکار وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین پیشنهاد این وزارت در مورد ایجاد اداره ملی اشخاص دارای معلولیت و ورثه شهدای افغانستان را به صورت مفصل به شورای وزیران ارایه کرد. شورای وزیران بعد از استماع گزارش وزارت کار و امور اجتماعی، پیشنهاد این وزارت را مورد تصویب قرارداد و فیصله گردید که موضوع برای نهایی شدن در کابینه مطرح گردد.

طبق دستورکار شورای وزیران، وزارت امورشهرسازی و مسکن درباره انحراف رفیع پلازا به طرف الکوزی پلازا به شورای وزیران گزارش داد. وزارت امورشهرسازی و شهرداری کابل تأکید نمودند که این تعمیر به صورت غیرقانونی اعمارگردیده و خواهان تخریب تعمیر گردیدند. شورای وزیران وزارت امورشهرسازی، داخله، عدلیه، شهرداری کابل و نماینده بخش خصوصی را موظف ساخت تا طرح بررسی از تعمیرهای خودسر و غیرقانونی و غیر معیاری در شهر کابل را ترتیب و برای اتخاذ تصامیم لازم به شورای وزیران ارایه نمایند تا از تکرار همچو حوادث جلوگیری گردد.

طبق دستورکار رئیس شرکت برشنا تقاضای کتبی این شرکت را پیرامون تعدیل فقره (۵) جزء ماده (۳۱) اساسنامه شرکت مذکور، در رابطه به شمولیت یکتن از اعضای اتاق تجارت و صنایع در ترکیب هیأت مدیره شرکت به شورای وزیران ارایه کرد. شورای وزیران بعد از استماع گزارش، پیشنهاد این ریاست را مورد تأیید قرارداد و اتاق‌های تجارت موظف گردید تا نماینده خود را به این ریاست معرفی نماید.

به اساس وعده ریاست اجرائیه در جریان هفته برای رسیدگی به مشکلات بخش ترانسپورت و باربری، آقای الکوزی معاون اتاق‌های تجارت به شورای وزیران گزارش داد و در باره مشکلات این بخش به تفصیل صحبت کرد.

شورای وزیران فیصله نمود که در دوبخش به این قضیه رسیده گی شود: پایان دادن به اخاذی‌های غیر مشروع از طرف نهادها و شخصیت‌های غیر مسؤول به همکاری وزارت امور داخله با حضور داشت نماینده اتاق‌های تجارت و نماینده اتحادیه باربری. کمیسیونی متشکل از زارت‌خانه‌های ذیربط به رهبری وزارت مالیه، نماینده اتاق‌های تجارت و اتحادیه باربری مالیات‌های بدون ارایه خدمات از سوی دولت و قوانین مربوطه را بازنگری نمایند و طرح بیرون رفت از این مشکل را هرچه سریع‌ به شورای وزیران ارایه نمایند.

در بخش متفرقه موضوع نکاح دو دختر یک خانواده در ننگرهار با اجبار از سوی وزارت امور زنان مطرح گردید و شورای وزیران برای رسیده گی به قضیه هدایت‌های صریح صادر نمود.

 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha