صفحه اصلی | eslah | گزارش | آغاز روند توزیع دیپلوم به فارغان پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی

آغاز روند توزیع دیپلوم به فارغان پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
آغاز روند توزیع دیپلوم به فارغان پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی

توزیع دیپلوم برای فارغان پوهنتون‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی از سوی وزارت تحصیلات عالی آغاز گردید. در محفلی که به همین مناسبت در وزارت تحصیلات عالی برگزار شده بود، شماری از مقامات واعضای رهبری این وزارت، نماینده‌های اتحادیۀ پوهنتون‌ها، استادان دانشگاه و شماری از محصلین اشتراک داشتند.

   نجیب الله خواجه عمری، وزیر تحصیلات عالی افغانستان گفت: امروز ما شاهد یک نوید دیگر در تحصیلات عالی کشور خود هستیم؛ نویدی که باعث افزایش اعتماد به سکتور تحصیلات عالی و نزدیکی بیشتر میان نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و دولتی خواهد شد.

وی افزود:«مطابق مادۀ 63 قانون تحصیلات عالی کشور، هر محصلی که دورۀ تحصیلی خویش را در موسسات تحصیلات عالی موفقانه به پایان رسانیده باشد، مطابق رشته و درجۀ تحصیلی برایش دیپلوم و ترانسکریپت نمرات داده می‌شود. خوشبختانه فارغان پوهنتون های خصوصی هم امروز از این حق شان مستفید می شوند. وزارت تحصیلات عالی، نهادهای تحصیلات عالی خصوصی را به عنوان همکاران علمی و اکادمی‌ خود در راستای خدمات علمی با کیفیت پنداشته و همانند نهادهای تحصیلات عالی دولتی در قبال شان احساس مسؤولیت می‌نماید.

وی افزود، با اینکه در شانزده سال گذشته، نظام تحصیلات عالی افغانستان شاهد پیشرفت های قابل ملاحظه ای از جمله ایجاد نظام جدید و افزایش در تعداد مؤسسات تحصیلات عالی بوده است؛ اما اکنون رویکرد نظام تحصیلات عالی از بعد کمی به کیفی تغییر نموده است. در رویکرد جدید، فقط نهادهایی می‌توانند نزد وزارت تحصیلات عالی و بازار کار جایگاه داشته باشند که مطابق استندرد های تعریف شده فعالیت نمایند. وزارت تحصیلات عالی رسالت خویش می‌داند تا مطابق اصل انکشاف متوازن نهادهای اکادمیک و نیازمندی های بازار کار ملی و جهانی، کادرهای متخصص و متعهد را جهت خدمت و سهم گیری در حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی افغانستان تربیت نماید. تحقق این رسالت ما را وادار می‌نماید تا در شیوۀ نظارت و ارزیابی از عملکرد نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی به گونۀ دقیق و مسؤولانه عمل نماییم.

وزیر تحصیلات عالی گفت: کیفیت، رعایت شفافیت و حسابدهی، معیارهای اصلی ما را در فرایند نظارت از فعالیت های مؤسسات تحصلات عالی تشکیل می‌دهد.

وی افزود، در حال حاضریکصدوهفتاد و شش هزارو چهل و چهار تن محصل در مؤسسات خصوصی مصروف آموزش اند و به تعداد 431 پوهنځی و 990 دیپارتمنت مصروف عرضه خدمات تحصیلی می‌باشند.

خواجه عمری میگوید، وزارت تحصیلات عالی میکانیزم نظارتی خویش را در دو بعد (علمی و اداری) به صورت جدی در تمام نهادهای تحصیلات خصوصی تطبیق می‌نماید. محتوای برنامه‌های آموزشی، ساختار و سازمان دهی برنامه های آموزشی، شیوه تدریس، نصاب و ظرفیت استادان از جمله مواردی هستند که بدون استثنا در نظر گرفته شده است. به گفتۀ او، توزیع دیپلوم به آنعده فارغان مؤسسات تحصلات عالی خصوصی همانند مؤسسات تحصیلات عالی دولتی بر اساس یک میکانیزم معین صورت خواهد گرفت که از سوی ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی این وزارت، سه مرحله ارزیابی و اعتباردهی را موفقانه سپری کرده باشد. مکانیزم تعیین شده توزیع دیپلوم بر اساس اسناد حقوقی اساس شمولیت، جدول نتایج سمستر وار، کتاب فراغت و دیتابیس عینی خواهد بود.

آقای خواجه عمری افزود، برای بلند بردن مؤثریت نهادهای تحصیلات عالی، ادارۀ مستقل تضمین کیفیت و تثبت قابلیت‌ها به زودی ایجاد میشود و در کنار معیارهای نظارتی وزارت تحصیلات عالی و اداره مستقل تضمین کفیت و تثبت قابلیت‌ها، معیارهای بازار کار نیز در بلند بردن کارایی کیفت این نهادها میتواند مؤثر باشد.

وی خاطر نشان نمود که وزارت تحصیلات عالی ضمن اینکه به استقلالیت مؤسسات تحصیلات عالی احترام می‌گذارد و رسالت خود میداند تا در قبال فعالیت این نهادها و توزیع اسناد تحصلی مسؤولانه برخورد نماید؛ اما متفاوت تر از هر زمان دیگر در برابر کوچکترین تخطی اکادمیک، بی تفاوت نمانده و مطابق قوانین و طرز العمل، برخورد خواهد نمود.

با این حال شفیع نعیمی، رییس اتحادیۀ پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، ضمن استقبال از این اقدام وزارت تحصیلات عالی، چند چالش عمدۀ نظام تحصیلات عالی کشور را به بررسی گرفت:

کم‌رسی در امر تحقیق و پژوهش؛ به باور وی، محیطهای علمی و مراکز تحصیلی از بابت افزایش کمیت، نتوانسته اند توازن مناسب را در ارایۀ خدمات آموزشی و انجام مسؤولیت های پژوهشی به وجود آورند که این نقیصه در درازمدت سبب می‌شود تا کشور به فقدان محقق و پژوهشگر مواجه شود.

بدترشدن وضعیت امنیتی؛ این مشکل سبب می‌گردد تا مؤسسات تحصلات عالی خصوصی نتوانند در ولایات ارایۀ خدمات آموزشی کنند، محیط های علمی محدود به شهرهای بزرگ شده و سبب می گردد جوانان مناطق نا امن از فراگیری علم و تحصیل دور بمانند. کمبود منابع مالی در نهادهای مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و محدودیت بودن جذب در نهادهای تحصیلات عالی دولتی؛ به باور وی، این مشکل باعث می‌شود که بسیاری از جوانان مستعد و واجد شرایط تحصیل به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانند در نهادهای تحصیلات عالی راه پیدا کنند.

  محمدامیر کامه وال، رییس پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی گفت: دیپلوم حق مسلم فارغ التحصیل پوهنتون خصوصی است که بر اساس قانون اساسی و قانون تحصیلات عالی به دست می آورد، اما ما دیپلو را به کسی میدهیم که واقعاً فارغ التحصیل باشد.

کامه‌وال افزود، امروز ما به فارغان شش پوهنتون که شامل پوهنتون‌های کاردان، خاتم النبیین، رنا، سلام، کاروان و مشعل که اسناد شان مکمل است، دیپلوم میدهیم و چند پوهنتون دیگر هم به زودی شامل این فهرست خواهد شد.

وی می‌گوید، وزارت تحصیلات عالی مصمم است استادان پوهنتون‌های خصوصی را از لحاظ معنوی کمک کند تا آنان شامل ترفیع علمی شوند و تاکید نمود که پوهنتون‌های خصوصی باید ثابت کنند که کمتر از پوهنتون‌های دولتی و منطقوی عمل نکرده و باید روی کیفیت، رقابت کنند.

رییس پوهنتون‌های خصوصی می گوید، هر پوهنتون که نام مؤسسات تحصلات عالی را خدشه دار کند و خود را با معیارات سازگار نسازد، باید بسته شود و پوهنتون های خوب باید تقدیر گردد.

وی با انتقاد از اخذ فیس‌ سلیقوی از سوی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی گفت: پوهنتون ها از بازار آزاد سوء استفاد نکنند.  

در همین حال، حاجی
 محمد نعیمی، رییس تضمین کیفیت و اعتباردهی پوهنتون‌ها گفت:
یکی از موضوع مهم در امر فراگیری تحصیلات، اعتبار اسناد تحصیلی است. باید تا چند سال دیگر تمام پوهنتون‌ها خود را در روند اعتبار دهی شامل سازند و آن شمار پوهنتون‌های که از این روند باز مانند، حذف می‌شوند.

توزیع دیپلوم به پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی در حالی آغاز می‌شود که بر اساس فرمان رییس جمهور، پروسۀ ایجاد و توسعه نهادهای تحصیلات عالی خصوصی متوقف است. از سویی هم این نهادها همواره با انتقادهای بی شمار شهروندان از رهگذر عدم کیفیت، اخذ فیس طاقت فرسا، نداشتن استادان مجرب، تطبیق نشدن نصاب درسی و... مواجه اند.

بلبل حسین شفق

 

 

 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha