صفحه اصلی | eslah | گزارش | مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف : کتاب‎های آموزشی جدید مطابق نیاز معارف کشور چاپ می‎شود

مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف : کتاب‎های آموزشی جدید مطابق نیاز معارف کشور چاپ می‎شود

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف : کتاب‎های آموزشی جدید مطابق نیاز معارف کشور چاپ می‎شود

سکتور معارف در کشور از چندین سال به اینسو با مشکلات زیادی مانند: نبود و کمبود صنوف درسی، کتب درسی، تعمیر اساسی و... همراه بوده و است، با آنکه وزارت معارف به خاطر رفع این مشکلات در بخش های جداگانه کارکردهای داشته است؛ اما به خاطر رفع کمبود کتب درسی چند مرتبه کتاب چاپ و در دسترس دانش‎آموزان قرار داده، که از یکسو اینکار با مشکلات همراه بوده، از سویی دیگر نتوانسته پاسخگوی نیازمندی متعلمان در کشور باشد و مشکل را به گونه‎ی بنیادی حل بسازد. در عین حال انتقاد‎هایی از موجودیت اغلاط در املا و انشاء، بی کیفیت بودن محتوا در نصاب درسی که مطابق سویه متعلمان و حتی معلمان نیست و تعدد مضامین درسی در سطح مکاتب موجود است.

اما وزارت معارف از چاپ یکصد و سی و پنج میلیون کتاب جدید درسی به کمک اداره توسعه ایالات متحده امریکا برای معارف کشور خبر داده است. مسؤولان اداره توسعه بین‎المللی امریکا گفته است: چاپ این کتب، با همکاری وزارتخانه‎های معارف و مالیه در سه مرحله تکمیل و هفتاد و پنج میلیون دالر هزینه بر 

می دارد. پیش از این هم کتب درسی با هزینه های بلند به چاپ رسیده بود.

صالحه واحدی مدیر لیسه نسوان بی‎بی مهرو این مشکلات محتوایی را در کتبی که هم اکنون در مکاتب تدریس می شود پذیرفته
 می گوید: مضامینی که در حال حاضر در مکاتب تدریس می شود. به هیچ صورت مطابق سویه معلمان و متعلمان نیست، چون در بیشتر از مکاتب شمار زیادی از معلمان به سویه بکلوریا و یا چهارده پاس استند و تعداد کمی از معلمان بسویه لیسانس می باشند.

زمانیکه معلم نتواند مفهوم درسی را که تدریس می کند و به خوبی بالای آن حاکم باشد چگونه می تواند به شاگردان تفهیم نماید. همینکه معلم و شاگرد هر دو نتوانست از کتب درسی چیزی بیاموزند واضح است که محتوا بی کیفیت است که باید تجدید نظر شود.

 خانم واحدی علاوه بر اینکه از بلند بودن و بی کیفیت بودن نصاب و محتوای کتب درسی انتقاد دارد از اغلاط املایی و انشایی و تعدد کتب درسی نیز شاکی است، در حال حاضر تعداد کتب درسی تا هژده کتاب می رسد، به نظر من نه تا ده کتاب یا مضمون درسی برای شاگرد کافی است.

به گفته وی بهتر است در چاپ کتب جدید درسی محتوا، کیفیت و نصاب در نظر گرفته شود تا هم معلم و هم متعلم هر دو بتوانند، آنچه تدریس
می شود و آنچه آموزش می بینند استفاده مفید نمایند.

خانم عایشه معلم یکی از مکاتب که مضمون ریاضی صنوف پنجم را تدریس می نماید در مورد چنین ابراز نظر کرده می گوید: نصاب کنونی برای شاگردان بسیار مغلق است، این نصاب هم پروگرام ساده دارد و هم پروگرام مغلق که پروگرام مغلق آن برای صنوف ابتداییه بسیار مشکل است و از سویه جذب شاگرد بالا است.

محمود شاگرد صنف ششم یکی از مکاتب شهر کابل می گوید: بعضی از مضامین ما آنقدر مغلق است که معلم هر چه کوشش
می کند ما نمی توانیم چیزی بیاموزیم.

احمد رشاد متعلم صنف اول در مکتب امید که تازه به مکتب شامل شده می گوید: کتاب های درسی ما بسیار زیاد مشکل است و برای من یاد گرفتن، آن قدر مشکل نیست که انتقال  آن همه روزه به مکتب مشکل است از وزارت معارف
می خواهم که تعداد کتاب های درسی ما را به اندازه تعیین کند که توان انتقال آن را داشته باشیم.

به همین گونه: شاگردان زیادی از مکاتب با آن که از مشکلات موجود در کتاب های درسی شان شکایت دارند، چاپ کتب تازه برای شان یک نوید خوبی برای شاگردان می دانند.

مجیب مهر داد سخنگوی وزارت معارف می گوید: این نخستین بار راست که مطابق نیاز معارف کتاب چاپ می شود. البته این کتاب که به همکاری اداره توسعه  ایالات متحده امریکا چاپ می شود، با چاپ این تعداد کتاب درسی مشکل کمبود کتب درسی کاملاً حل خواهد شد.

آقای مهر داد معلومات بیشتر را در مورد چاپ و محتوای نصاب درسی این کتب داده گفت: هم اکنون وزارت معارف مصروف باز نگری نصاب تعلیمی استند، یکتعداد از اوراق که در کتب درسی اضافی است از بین برده می شود و در عین حال هم اکنون کمیتۀ خاص تعلیمات مسلکی در وزارت معارف، مصروف بازنگری نصاب تعلیمی استند و روی از بین بردن اغلاط املایی و انشایی در کتب درسی نیز غور صورت می گیرد.

آقای مهر داد افزود: در چاپ بعدی کتب درسی موضوع تعدد کتب، مضامین اضافی و مضامینی که رشته خاص برای متعلمان در نظر گرفته می شود تا بعد از فراغت و شمولیت متعلمان در امتحان کانکور در رشته دلخواه شان کمک نماید. البته با چاپ این تعداد از کتاب های درسی مشکل کمبود کتب را در سال های بعدی نخواهیم داشت.              مهوش

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha