صفحه اصلی | eslah | سیاست | رئیس‌جمهورغنی: برای جذب و تقویت سرمایه‌گذاری در کشور باید میکانیزم مشخصی ایجاد گردد

رئیس‌جمهورغنی: برای جذب و تقویت سرمایه‌گذاری در کشور باید میکانیزم مشخصی ایجاد گردد

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
رئیس‌جمهورغنی:  برای جذب و تقویت سرمایه‌گذاری در کشور باید میکانیزم مشخصی ایجاد گردد

جلسۀ شورای عالی اقتصادی روز گذشته به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ، پیرامون تطبیق پلان تجارتی کمپنی محب گروپ، طرح مالکیت ذینفع، تطبیق پروژۀ سیستم تأدیات و فروش داغمه‌جات، بحث کرد.

ابتدا، رئیس جمهور کشور از وزارت مالیه و سایر وزارت خانه‌ها که در مصرف بودجه و جمع‌آوری عواید، تحرک و رشد قابل ملاحظه داشته اند، ستایش کرده گفت که این وزارت‌ها مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و تأکید کرد که باید در مصرف بودجه، دقت و تسریع لازم صورت گیرد.

در این جلسه، اجمل احمدی مشاور ارشد رئیسجمهور در امور مالی و بانکداری، گزارش تطبیق پلان تجارتی کمپنی محب گروپ را ارائه کرده افزود که

کمپنی متذکره در این طرح، پنج خواست را مبنی بر معافیت ده سالۀ مالیاتی، معافیت ده ساله از هرنوع تعرفۀ گمرکی، عرضۀ برق معیاری، فراهم‌کردن قرضۀ صنعتی و فراهم‌ساختن زمین مطرح نموده‌است.

وی افزود که براساس فیصلۀ شورای عالی اقتصادی، یک کمیتۀ متشکل از مشاوریت ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور مالی و بانکداری، برشنا شرکت و وزارت مالیه، ایجاد شده تا علاوه بر ارزیابی برآورده ساختن نیازها و خواست‌های کمپنی محب گروپ، روی ارائه پالیسی جامع برای سرمایه‌گذاران نیز کار نماید.

اجمل احمدی اضافه‌کرد که طرح عمومی و چارچوب سرمایه‌گذاری می‌تواند سهولت‌های لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم سازد.

امان‌الله غالب رئیس برشنا شرکت گفت، هر سرمایه‌گذار که خواهان سرمایه‌گذاری در بخش انرژی باشد، ما زمینه را فراهم می‌سازیم و براساس پالیسی جدید، سرمایه‌گذار ۵۰ درصد مصارف دسترسی به‌برق را طور پیشکی پرداخت می‌کند و ۵۰  درصد دیگر آن را در اقساط پنج‌ساله می‌پردازد.

جواد پیکار رئیس ادارۀ مستقل اراضی نیز در صحبتی گفت که این اداره آماده است تا در قسمت زمین براساس میکانیزم‌های موجود برای سرمایه‌گذاری، همکاری نماید.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، وزرای مالیه، اقتصاد، زراعت و مالداری، مشاور رئیس جمهور در امور تجارتی، رئیس بانک مرکزی و رئیس ادارۀ مستقل اراضی، درخصوص مشکلات قوانین تجارتی، مشکلات در گمرکات کشور و تعرفه‌ها، به گونۀ مفصل صحبت کردند.

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی از طرح ارائه شده استقبال کرد، اما گفت که باید روی این‌‌طرح  کار بیشتر انجام پذیرد. وی پیشنهاد رئیس برشنا شرکت را در بخش سرمایه‌گذاری انرژی، مثبت خواند و بر عملی‌شدن آن تأکید کرد.

رئیس‌جمهورغنی بیان‌داشت که مشکلات کمپنی محب گروپ در عرصۀ سرمایه‌گذاری باید به بحث گرفته‌شود و راه‌های حل برای آن جستجو گردد و افزود که در بخش زمین نیز باید طرح واضح ارائه شود.

رئیس‌جمهور کشور گفت که هدف اصلی ما رشد و توسعۀ سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف می‌باشد و تعرفه بالای افزایش عواید تأثیر بسزای دارد. وی افزود که اعضای کمیتۀ تعرفه‌ها سال دوبار در شورای عالی اقتصادی حضور یابند و گزارش ربع‌وار را در رابطه به تعرفه‌ها ارائه کنند.

رئیس‌جمهور غنی خاطرنشان ساخت که به‌منظور تقویت سرمایه‌گذاری، با شورای ملی و کمیسیون‌های مربوطه بحث شود تا در هم‌کاری مشترک، به ایجاد طرح‌های اقتصادی و تجارتی موفق گردیم.

در بخش دیگر آجندا، طرح مالکیت ذینفع از سوی مسوولین وزارت تجارت و صنایع ارائه گردید. اضافه شد که در حال حاضر شرایط و محیط افغانستان مناسب برای معرفی قانون و مقررۀ مالکیت ذینفع می‌باشد.

مسوولین وزارت تجارت گفتند که موضوع ثبت مالکیت ذینفع، دارای جنبه‌های حقوقی، ساختاری، ظرفیتی، تکنالوژی و دربرگیرندۀ فرصت‌های متعدد می‌باشد و نیز چالش‌های در این‌عرصه موجود می‌باشند.

همچنان در این‌خصوص اضافه شد که هدف از مالکیت ذینفع، افشای مالکین اصلی تشبثات اشخاص ذینفع، نشر معلومات، جریمه در صورت ارائه معلومات نادرست، جلوگیری از فرار مالیات، مبارزه با فساد اداری و پولشویی و جلوگیری از تمویل تروریستان، می‌باشد.

همچنان، وزرای مالیه، تجارت، مخابرات و تکنالوژی، فواید عامه و  ترانسپورت، در رابطه به جنبه‌های حقوقی و اهمیت طرح یادشده  به‌تفصیل صحبت کردند.

جلسه، پس از بحث‌های مفصل، طرح متذکره را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داد. رئیس‌جمهورغنی گفت که مشارکت پنهانی در قوانین باید جرم پنداشته شود و نیاز است تا مواد قانون مورد بازنگری قرار گیرد و وضاحت در این خصوص برجسته گردد.

رئیس‌جمهور کشور افزود که مالیه اساس سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و به‌منظور کمک به‌سرمایه‌گذاران، باید پروسه‌های اضافی توزیع جواز از میان برداشته شود. وی بر ایجاد سیستم واضح دولتی جهت سرمایه‌گذاری و حذف سیستم‌های ناکارا، تأکید کرد.

در بخش دیگر جلسه، گزارش پیشرفت تطبیق پروژۀ سیستم تأدیات از سوی مسوولین د‌افغانستان بانک مطرح‌شد و روی مبدأ قانونی سیستم تأدیات، سیستم‌های تأدیاتی دافغانستان بانک، پروژۀ عصری‌سازی سیستم‌های تأدیاتی تحت کار، سیستم انتقال الکترونیکی، سیستم تصفیۀ آنی، سیستم تصفیۀ اوراق بهادار، اتصال با سایر سیستم‌ها و فیصدی پیشرفت سیستم‌های تحت کار، بحث گردید.

رئیس‌جمهورغنی گفت که باید بالای ظرفیتی کار شود تا بتواند سیستم‌های اداری کارا ایجاد نماید. وی بر حل مشکل پرداخت معاشات به ویژه پرداخت به موقع معاشات سربازان تأکید کرد.

رئیس‌جمهورغنی، سیستم تأدیات را اساس و پایه خواند و بر حل مشکلات موجود در این‌راستا تأکید ورزید. وی گفت که کمیتۀ عالی تکنالوژی متشکل از وزارت مخابرات و تکنالوژی، ادارۀ احصائیه مرکزی و پوهنتون پولیتخنیک ایجاد گردد تا دراین زمینه کار نماید.

سپس، گزارش هیئت اجرائیه فروش داغمه‌جات از سوی مسوولین وزارت مالیه به‌جلسه مطرح گردید و موفقیت‌ها، چالش‌ها و فرصت‌ها در خصوص جمع‌آوری، تثبیت و فروش فلزات داغمه به‌خاطر تقویت صنایع ذوب آهن، جلوگیری از قاچاق فلزات داغمه‌شده و خودکفایی کشور از محصولات فلزی با کیفیت و به قیمت مناسب، به بحث گرفته شد.

رئیس‌جمهورغنی در این‌مورد گفت که این پروسه موفق بوده است و از نهادها خواست تا در راستای جمع‌آوری، جلوگیری از قاچاق فلزات داغمه و سایر موارد همکاری کنند. وی تأکید کرد که باید کارخانه‌های ذوب آهن نیز تقویت شوند.

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی گفت: داغمه‌های که مربوط به‌نهادهای امنیتی هستند، در شورای امنیت مورد بحث قرار گیرند و تصامیم لازم اتخاذ گردد.

 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha