صفحه اصلی | eslah | سرمقاله

سرمقاله

نقش سازندة احزاب سیاسی در تقویت وحدت ملی

دوکتور محمد اشرف غنی، رییس جمهور در ادامه دیدار ها با اقشار مختلف جامعه به هدف جلب نظر مساعد وتقویت روحیه همکاری وهمیاری شهروندان کشور در برخورد با مشکلات موجود ومقابله با تهدیدهای جدید علیه وحدت ویکپارچه گی افغانها اینبار با نماینده گان احزاب سیاسی ملاقات کرد. در این ملاقات رییس جمهور با بیان اینکه در ابتدا علیه نیروهای دفاعی وامنیتی ما جنگ آغاز یافت وپس از ان علیه ملت ومردم افغانستان، اما اینک به یک تغییر جهت جنگ علیه وحدت ملی ما آغاز یافته وبه شدت دوام دارد تاکید کرد که: احزاب سیاسی در کنار شهروندان در خصوص آنچه که او آن را « درک وضعیت برای تحقق منافع ملی» دانست میتواند سهم شایسته ای بر دوش بگیرد. رییس جمهور نقش احزاب سیاسی در فرایند های سیاسی در کشور را مهم ارزیابی کرده افزود که: احزاب سیاسی افغانستان فضای همگرایی و همیاری سیاسی را به میان آورند. وگفت که آنها میتوانند در مبارزه علیه چالش ها ومشکلات قومی وسمتی نقش به سزایی بازی کنند. رییس جمهور افزود: احزاب ممثل وحدت ملی است وخوب است احزابی که تاثیرات زیاد بالای اوضاع دارند بالای یک برنامه مشخص کار کرده وآن را به حکومت بسپارند. ... ادامه

ضرورت حفظ دست‌آوردهای امنیتی

وزارت دفاع ملی از پاکسازی تمام حصص منطقه توره بوره واقع در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار خبر داد. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی به رسانه ها گفته که در حال حاضر هیچ داعشی در این منطقه باقی نمانده. شکست داعش وپاکسازی منطقه استراتیژیک توره بوره بدون شک یک دستاورد مهم برای نیروهای ملی امنیتی کشور است. داعش با تصرف توره بوره در هفته پیش در صدد این بود که در آن منطقه پایگاه دایمی خود را ایجاد نموده واز آنجا فعالیت های خود را به شمول دیگر بخش های ولایت ننگرهار وولایات شرقی، به سایر مناطق گسترش دهد. اما این شکست امیدهای این گروه را به یأس مبدل کرده ومانع آن شد که این گروه بتواند به اهداف بلند پروازانه خود نایل گردد. به صورت قطع این شکست شیرازه نظامی وجنگی این گروه را تا یک مدتی مختل وروابط تشکیلاتی وانتظامی افراد این گروه را برهم می بزند. ... ادامه

افتخار دولت وملت بالای نیروهای امنیتی کشور

اخیراً رییس جمهور در دیداری با برخی از نیروهای امنیتی ودفاعی کشور گفته که: کارنامه نیروهای ملی دفاعی وامنیتی کشور در دفاع از وطن ومردم به خط زرین باید نوشته شود. زیرا به گفته رییس جمهور آنان بقای وطن ونظام را تضمین کرده اند. ورییس جمهور تاکید کرده که وی به عنوان سرقوماندان اعلای قوای مسلح بالای آنان افتخار میکند. رییس جمهور منسوبین امنیتی ودفاعی کشور را مخاطب قرار داده گفت که: شما مصرف مبارزه رضاکارانه هستید وتاکید کرد : میتوانستید با استفاده از حق انتخاب خود در یک بخش دیگر کار کنید وبه زنده گی آسوده مصروف گردید اما شما قربانی در راه خاک خود را ترجیح داده اید. دولت وملت افغانستان بالای شما افتخار مینماید. این بیان رییس جمهور معطوف به این است که نیروهای ملی امنیتی کشور ما برای حفاظت از میهن ونیز پاسبانی از عزت وشرف مردم افغانستان در یک جنگ نابرابر علیه تروریزم بین المللی وهمچنان یک جنگ اعلام ناشده در برابر حامیان این تروریستان مصروف نبرد اند. اینکه مردم افغانستان شبها را با خاطر آسوده در کنار خانواده خود به استراحت می پردازند ویا روزها را با دل آرام به کار وبار خود مصروف اند ویا با اطمینان در عرصه های مختلف سرمایه گذاری کرده وبه تشبثات اقتصادی مبادرت میکنند ویاهم با اطمینان به سیر وسفر می پردازند، همه وهمه از برکت سعی وتلاش نیروهای ملی امنیتی برای تامین امنیت وحفاظت از ثبات کشور است. ... ادامه

رویکرد منطقوی سیاست امریکا وبحران جاری در افغانستان

در این روزها بحث تعیین سیاست ایالات متحده امریکا در قبال بحران جاری در افغانستان سرخط رسانه ها است. گفته می شود ارزیابی وبررسی گزینه های مختلف وسر انجام تصمیم گیری در این زمینه به نظامیان واگذار گردیده است. از جیمز ماتیس، وزیر دفاع آن کشور نقل شده که گفته: به زودی گزینه های مختلفی را برای رسیده گی به شرایط افغانستان به رییس جمهور این کشور پیشنهاد خواهد کرد. اوافزوده که سیاست جدید امریکا در قبال افغانستان رویکرد منطقوی خواهد داشت. بحث ها اکنون این است که رویکرد منطقوی سیاست ایالات متحده امریکا به چه معناست؟ حدس قریب به یقین این است که رهبری جدید ایالات متحده امریکا با درکی که از نوعیت بحران در افغانستان ونقش همسایه های این کشور ونیز تاثیرات کشورهای منطقه بر اوضاع در افغانستان دارد؛ در پی این است که راهبردی را تعریف کند که در شرایط جاری در افغانستان کاربرد داشته باشد. ... ادامه

دشمن در پی شعله‎ور نمودن جنگ‌های فرقه‌یی در افغانستان

گرچه این بار اول نیست که گروه های هراس افگن مساجد متعلق به پیروان یک مذهب خاص را هدف قرار داده وآنها را قتلگاه مومنانی قرار میدهند که برای عبادت وانجام مراسم مذهبی در این مساجد گردهم آمده اند. اما حمله ی که بر مسجد الزهرا واقع جاده شهید مزاری انجام یافت وتعدادی از شهروندان کابل را شهید وزخمی ساخت از دو جهت متفاوت وقابل عطف توجه است. یکی اینکه این حمله در شب قدر همان که در قرآن کریم برتر از هزار ماه دانسته شده وحرمت وبزرگی این شب مورد اتفاق همه مسلمانان جهان است، انجام یافته و نمازگزارانی را به شهادت رساند ویا زخمی کرد که در این شب بزرگ برای عبادت وپرستش خدای یکتا در مسجد گرد امده بودند. بزرگی شب قدر از آن است که قرآن کریم در این شب نازل گردیده. شب قدر برتر از هزار ماه است. ملایکه خدا وجبرائیل (ع) در این شب به زمین نازل میشوند. در این شب مقدرات بنده گان خدا رقم زده میشود. واین شب برای بنده گان خدا سلام وامن است. در آموزه های اسلامی از زمان سلف صالح تا به امروز ونیز نزد پیروان همه مذاهب اسلامی این شب بزرگ داشته شده وبا عبادت ودعا وراز ونیاز باخداوند استقبال گردیده است. حمله ی که در این شب علیه مومنان نمازگزار انجام یافت در حقیقت حمله بر همه مقدسات وحمله بر همه مذهب وفرق اسلامی بود. زیراحمله حرمت شبی را شکست که نزد همه مسلمانان از احترام وعزت وبزرگی برخوردار است. وبدون شک این حمله به هیچ صورت وهیچ گونه با آموزه های دینی واسلامی جایز نمی باشد. این حمله در حقیقت دین ومظاهر مقدس دینی وشعایر الهی را هدف گرفت ومورد حمله قرار داد و مقدس ترین مکان که مسجد باشد را در مقدس ترین شب مورد حمله قرار داد. این میرساند که دشمنان ما به هیچ یک از مقدسات وشعایر الهی ودینی باور ندارند. کار آنان به معنای واقعی کلمه در ضدیت با تعالیم دین مقدس اسلام است. ... ادامه

مردم افغانستان دشمنان را مأیوس خواهند ساخت

دشمن از دو موضوع همیشه در رنج بوده است. یک؛ حمایت اکثریت قریب به اتفاق مردم افغانستان از نظام فعلی. مروری بر روند یک ونیم دهه اخیر کشور به نیکی می رساند که مردم افغانستان با تمام فراز و نشیب های را که تجربه کردند، از نظام فعلی به عنوان مردمک چشم خود حفاظت ونگهداری کرده اند. مردم افغانستان نظام فعلی را با تمام کاستی های که موجود است بر نظام طالبانی وحتا نظام های چند دهه پیش ترجیح داده و از آن وسیعا حمایت می نماید. شرکت چندین میلیونی مردم تحت سخت ترین شرایط و موجودیت تهدیدات امنیتی در انتخابات ها و رفتن به پای صندوق های رأی گواه این ادعا است. مردم نسبت به نظام منتقد اند اما هیچگاه به فکر سقوط وحتا تضعیف آن نمی باشند. انتقاد مردم از نظام همیشه جنبه اصلاحی داشته واز دغدغه آنان نسبت به این بر می خیزد که آنان نگران بروز ضعف وفتور در نظام اند. انان نظام را از خود می دانند ونگران تضعیف آن از ناحیه مسایلی اند ولذا انتقاد میکنند تا نقطه ضعف به نقطه قوت مبدل شده ومشکل اصلاح گردد. مردم با خون خود این نظام را نگه می دارند. فرزندان خود را برای قربانی برای نگهداری نظام به صفوف نیروهای ملی امنیتی اعزام می نمایند. مردم افغانستان نظام های زیادی را تجربه کرده اند. از نظام تک حزبی تا نظام های متکثر مانند نظام فعلی. اما به نظر میرسد که نظام متکثر و پاسدار مشارکت ومردمسالاری بیشتر مورد پسند مردم وجامعه متکثر افغانی است. مردم یک نظام متکثر را به خاطری می پسندند که از ظرفیت واستعداد فراوانی برای اینکه همه خود را در آیینه آن ببینند برخوردار است. ... ادامه

ضرورت مذاکره و گفتگو

سلسله اعتراضات برخی شهروندانی که خود را جنبش رستاخیز تغییر می نامند، نسبت به آنچه که کم کاری وبی کفایتی مسئوولان نهادهای امنیتی میخوانند هنوز هم در شهر کابل ادامه دارد. هنوز خیمه های اعتراضی این تعداد شهروندان در نقاط از شهر کابل افراشته است. اما برپایی این خیمه ها باعث آن شده که مشکلات ومعضلاتی را برای شهروندان کابل به وجود بیاورد. مشکلات بر سر راه تردد وگشت وگذار در شهر، مشکلات تعطیلی قسمی بازار وتوقف کار وبار وزیان های زیاد به اهل کسبه، بازاریان وتاجران، مشکلات بر سر راه متعلمان ومحصلان وکارمندان واینکه اینها سر موقع به محل تعلیم وتحصیل ویا کار وبار خود رسیده نمیتوانند، مشکلات روانی در میان شهروندان پایتخت واینکه اوضاع بیش از هر زمانی بی ثبات ونا مطمئن جلوه میکند ومردم را نسبت به اوضاع نگران می سازد وسر انجام مشکلات بی ثبات کننده ی که میرود به یک بحران عمومی در برابر مردم وکشور مبدل شود. گرچه آنعده از اشخاص که خود را عضو رهبری این جنبش میخوانند بیشترینه مسئوولیت این مشکلات را بر دوش دولت می اندازند ومعتقدند که این دولت است که بنا به نپذیرفتن خواسته های آنان وبه باور آنان خواسته های مردم ونیز ایجاد موانعی در برخی حصص شهر در اصل مسئوول این وضعیت اند. آنان دولت را بی کفایت وناتوان عنوان میکنند وبی توجه به خواسته های شهروندان؛ اما حقیقت این است که کار این تعداد شهروندان نیز بی عیب ونقص نمی باشد. عیب ونقص کار این عده از شهروندان در گام نخست این است که آنان هیچگاهی حاضر نیستند کار شان نقد شود. آنان کار خود را قانونی واین نوع اعتراض را حق قانونی خود میدانند در حالی که همه شاهدیم در همان اغاز آنان اعتراضات خود را به گونه قانونی آغاز نه نموده وبدون اینکه در راه اندازی تظاهرات واعتراضات وجای وزمان آن با مقامات مسئوول به توافق برسند دست به خیابان گردی وتجمعات وحتا انجام اعمال خشونتباری چون سنگ اندازی زده وبی توجه به هشدار نیروهای امنیتی وارد منطقه ی حراست شده نهاد ریاست جمهوری شوند. ... ادامه

لزوم تعقیب دشمن تا آخرین سنگر و حفظ دستاوردهای امنیتی

ولسوالی امام صاحب در ولایت کندز به طور کامل از وجود گروه های هراس افگن پاکسازی گردیده است. نیروهای ملی امنیتی در یک حمله هماهنگ ومنظم سر انجام روز گذشته تمام ساحات مربوط به این ولسوالی را پاکسازی کردند. عملیات پاکسازی این ولسوالی چند روز پیش هنگامی آغاز یافت که طالبان با گردآوری نیروهای خود از چندین ولایت حوزه شمال شرق ونیز با حمایت وپشتیبانی تروریستان خارجی حملاتی را به هدف تصرف این ولسوالی آغاز کردند. گفته می شود طالبان می خواستند این ولسوالی را به یک پایگاه بزرگ خود مبدل کرده واز آنجا فعالیت های تروریستی وتخریبی خود را در کل حوزه شمال شرق، شمال وشمال غرب هدایت ورهبری نمایند. طالبان وقتی چندین روستا ومحلات را متصرف شدند دفاتر دولتی وموسسات تجاری وهمچنان خانه وکاشانه ودارایی های مردم را به آتش کشیده وباعث مهاجرت وبیجا شدن صدها خانواده گردیدند. پاکسازی این ولسوالی از وجود طالبان نه تنهااز سوی مردم در حوزه شمال شرق واز جمله شهر کندز بلکه از سوی همه مردم افغانستان استقبال وایثارگری وجانفشانی های نیروهای ملی امنیتی در پاکسازی وتامین امنیت در این ولسوالی مورد قدردانی وستایش قرار گرفت. اما مردم باور دارند که عملیات پاکسازی در اینجا خلاصه نگردیده ولازم است تا این گونه عملیات ها دوام یابد وسایر مناطق در این ولایت وهمچنان در دیگر ولایت ها باید پاکسازی گردیده وامنیت وثبات در همه مناطق کشور تامین شود. ... ادامه

احتمال آغاز فصل تازه‌ای از تلاش‌های صلح

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در حاشیه هفتمین نشست شانگهای در دیداری با نواز شریف صدر اعظم پاکستان موافقه کرده که دور تازه‌ای از نشست هماهنگی چهار جانبه به هدف کمک به دستیابی به صلح در افغانستان آغاز یابد. نشست هماهنگی چهار جانبه به نشستی گفته می شود که افغانستان، پاکستان، ایالات متحده امریکا وچین در سال گذشته تلاش های مشترکی را به هدف تسهیل روند صلح در افغانستان به راه انداخته بودند. کشور های عضو تنها موفق به برگزاری چهار دور ازین نشست شدند وزمانی که قرار بود در ماه ثور سال گذشته پنجمین دور آن در اسلام آباد برگزار شود وقرار بر این بود که دولت پاکستان نماینده گان طالبان را نیز در آن حاضر گرداند با رسانه‌ای شدن مرگ ملا محمد عمر رهبر اسبق گروه طالبان در یکی از شفاخانه های شهر کراچی این سلسله نشست ها کاملا متوقف گردید. ... ادامه

گفتگویگانه راه حل است

آنعده از شهروندان که نسبت به وضعیت نا به‌سامان امنیتی در کشور به ویژه وقوع انفجار خونین وزیر محمد اکبر خان که به کشته وزخمی شدن صدها تن منجر گردید و نقش منفعلانه نیروهای حافظ امنیت در پایتخت معترض هستند، به سلسله اعتراضات خود هنوز هم خاتمه نداده اند. در حال حاضر دست کم هفت خیمه اعتراضی این تعداد از شهروندان در هفت نقطه شهر کابل روی جاده ها بر افراشته است. بر افراشتن این خیمه ها جریان ترافیک را در شهر کابل مختل کرده وباعث بروز مشکلاتی در روند نقل وانتقالات و رفت و آمد در شهر کابل گردیده است. این عمل معترضان در میان شهروندان کابل واکنش هایی را سبب شده است. شهروندان کابل معتقد اند که این عمل در حقیقت استفاده نادرست از حق قانونی اعتراض وآزادی تجمعات وتظاهرات است. زیرا به باور شهروندان کابل ادعای عدالت طلبی وحق خواهی از سوی این تعداد از شهروندان در زمانی که خود موجب حق تلفی دیگران گردیده وآزادی تردد ورفت وآمد آنان را زیر سوال برده چندان قابل درک و درست نمی باشد. به این معنا که بندش جاده ها واختلال جریان ترافیک والتهاب سیاسی ناشی از کنش های این تعداد از شهروندان باعث برهم خوردن اوضاع عادی شهر، توقف کار وبار وبسته شدن مارکیت وبازار های کابل گردیده ومشکلاتی را برای سایر شهروندان به وجود آورده است. در حالیکه قانون تظاهرات و اجتماعات تحت شرایط خاصی این آزادی را برای شهروندان معترض قایل شده است. بدون شک عدم آسیب رساندن به سایر شهروندان وعدم خلق مشکلات در فرایندهای مربوط به روند عادی زندگی دیگر شهروندان از شرط های مهم آن است. ... ادامه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last مجموعه نتایج: 455 | نمایش: 1 - 10