صفحه اصلی | eslah | سرمقاله

سرمقاله

نیروهای ملی امنیتی، مدافع و حافظ مقدسات اسلامی وتمامیت ارضی

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور روز پنجشنبه هفته پیش در مراسم نهمین دور فراغت افسران اکادمی ملی نظامی مارشال فهیم گفت: شما برای دفاع مردم تان، برای دفاع از مقدسات اسلامی وملی ودفاع از ارزش های مشترک انسانی، راه فداکاری وسربازی را انتخاب کرده اید. این راه وانتخاب دشوار است، اما انتخاب مقدس وراه افتخار ونجات ملت میباشد. وتاکید نمود: شما تصور نکنید که تنها در حال جنگ ومبارزه با دشمن قرار دارید، بلکه شما در حال احیای عظمت تاریخی افغانستان هستید وبا شهامت مثال زدنی تان آن مجد از دست رفته را زنده وپاینده می سازید. سخنرانی رییس جمهور در این محفل نکات حایز اهمیت فراوانی را در بر داشت. ... ادامه

یک نوید خوب برای مردم افغانستان

به منظور عملی گردیدن پروژه انتقال گاز ترکمنستان ( تاپی )، قرار داد دیزاین این پروژه روز گذشته میان تصدی افغان گاز وشرکت مهندسی بین المللی آی ال اف در حضور دوکتور محمد اشرف غنی، رییس جمهور به امضا رسید. در مرحله اول تطبیق این پروژه که یکسال زمان را در بر خواهد گرفت تحقیق مسایل امنیتی، سروی ودیزاین پروژه، استملاک زمین ها وتحقیق حفاظت محیط زیستی شامل است. غزال حبیب یار سرپرست وزارت معادن وپطرولیم که در مراسم امضای این قرارداد سخن می گفت خاطر نشان کرد که مراحل مختلف این پروژه پس از ارزیابی های دقیق تکمیل می گردد. خانم حبیب یار به ارتباط مرحله دوم این پروژه گفت: « مرحله دوم که سه سال را در بر خواهد گرفت موضوع ساخت این پروژه به شکل اساسی آغاز خواهد شد». ... ادامه

گزینۀ نادرست دولت پاکستان

نظامیان پاکستان در ادامه سیاست های غلط خویش بار دیگر با انجام حملات توپخانه ی وراکتی بر مناطقی در شرق افغانستان باعث ویرانی منازل مسکونی وتاسیسات دولتی وقتل وجرح عده ی از شهروندان کشور ما گردیدند. این حملات که هم چنان ادامه یافته پس از آن آغاز وشدت یافت که طی یک حمله انتحاری در زیارتگاهی در ایالت سند این کشور جمعی از مردم کشته وزخمی شدند. مسئوولیت این حمله را داعش به عهده گرفته است. در پی این حمله بود که نظامیان پاکستان حملات خود را به هدف ضربه زدن به گروه های که به زعم آنها عاملان دهشتگری در پاکستان اند در خیبر پښتونخواه و برخی مناطق دیگری بار دیگر از سر گرفته و در عین زمان با این توهم که حمله انجام شده در ایالت سند از داخل افغانستان سازماندهی شده دست به یک سلسله حملات راکتی وتوپخانه ی از آنسوی خط فرضی دیورند بالای مناطقی در شرق افغانستان زدند. ... ادامه

کنفرانس امنیتی مونیخ و امنیت جهان

پنجاه وسومین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ درست زمانی برگزار گردید که جهان ما با کشنده ترین بحرانهای امنیتی مواجه است. درین کنفرانس رهبران جهان، کارشناسان امور امنیتی جهان، صاحبان صنایع تسلیحاتی و متخصصان مدیریت بحران به ویژه بحران های امنیتی وکنشگران سیاست بین الملل عمده ترین نگرانی بشر امروز یعنی مشکل تهدیدات امنیتی به مقیاس جهانی را به بحث وفحص نشستند. گرچه در این کنفرانس که سالانه در ماه فبروری در شهر مونیخ آلمان برگزار می شود کدام تصمیمی اتخاذ نمی گردد و صرفا فرصتی برای تبادل نظریات ودیدگاه های متخصصانه وکار شناسانه حول مهمترین دغدغه بشر یعنی امنیت به ویژه امنیت بین المللی می باشد؛ اما این کنفرانس ازینکه زمینه گفت وشنود نظریات وبستر تبادل معلومات راجع به وضعیت امنیت بین المللی ونیز راه های فایق آمدن بر تهدیدات وبحران های امنیتی بین مدیران ارشد عرصه سیاست بین المللی ورهبران جهان می باشد حایز اهمیت فراوانی در درک متقابل و ژرفی از آنچه که سرنوشت بشر را در خود پیچیده ودر گرو خود دارد می باشد. موضوعی که میتواند به زمینه تفاهم بین ا لمللی در خصوص نحوه مهار بحرانها ومدیریت فرایندهای نا امن کننده که حیات بشر را به گونه ی مشترک تهدید می نماید تبدیل شود. ... ادامه

میزان موثریت مبارزه با تروریزم در گرو اجماع منطقوی وفرا منطقوی

در یک حمله تروریستی بر زیارتگاهی در ایالت سند پاکستان هشتاد تن کشته وبیش از دوصد وپنجاه تن زخمی شدند. مسئوولیت این حمله را داعش بر عهده گرفته است. این حمله به مقیاس وسیعی از سوی دولتمردان کشورهای مختلف وسازمانهای بین المللی محکوم شده است. دوکتور محمد ا شرف غنی، رییس جمهور کشور ما نیز طی یک اعلامیه این حمله را محکوم کرده وتروریزم را خطر جدی و دشمن مشترک همۀ کشورها دانسته است. رییس جمهور با اشاره بر اینکه کشتار انسان ها به ویژه حمله بر اماکن مذهبی با ارزش های دینی واسلامی بیگانه است گفته صوفی‌ها همواره ترويج‌گر صلح و اخوت بوده و تروریستان یک‌بار دیگر ثابت ساختند که به ارزش‌های اسلامی و انسانی باورمند نیستند واین اعمال شان در هیچ دین وآئینی توجیه پذیر نمی‌باشد. رئیس جمهور غنی با تاکید برینکه دولت جمهوری سلامی افغانستان همواره صداقت و تعهد خود را در راستای تأمین صلح، ثبات ومبارزه با تروریزم ثابت ساخته، واینکه مردم افغانستان سال‌های زيادی است كه قربانی ‌های بی‌شماری داده‌است گفته: انتظار دارد که کشورهای دیگر نیز صداقت شانرا در جهت مبارزه با تروریزم به منصۀ اجرا قرار دهند وتاکید کرده: فایق ‌آمدن بر محو آن نیازمند یک اجماع منطقوی و فرا منطقوی است وافزوده: صداقت وارادۀ عمل در زمینۀ مبارزه با تروريزم، سبب خواهد شد تا اين پديدۀ خطرناک و شوم موفق به ادامه جنایات‌ ضد بشری در هیچ کشوری نگردد. ... ادامه

افغانستان با وحدت عمل و نظر همه نیروهای سیاسی آباد می شود

رییس جمهور در محفل گرامیداشت از بیست وششم ماه دلو سالروز شکست وخروج قوای سرخ اتحاد جماهیر شوروی وقت با بر شمردن مزیت های اتحاد ووفاق افغانها وتاثیرات آن بر رقم خوردن پیروزی بر بزرگترین ابر قدرت جهانی تاکید کرد که تنها راه آبادانی افغانستان در حال حاضر بازهم وحدت و اتفاق همه نیروهای سیاسی است. گرچه این به ذات خود بحث تازه ای نیست اما اهمیت آنچه را که رییس جمهور بر آن تاکید نهاد در این است که در حال حاضر افغانستان بیش از هر زمانی به این وحدت و وفاق نیازمند است. وراستی هم اگر بنا بر آنچه که رییس جمهور ابراز داشت اگر سالها پیش از این افغانستان به وفاق نظر همه افغانها نایل می گردید ومبتنی بر آن صلح وآشتی در میان افغانها قایم می شد این همه امکاناتی که برای به اصطلاح پیروزی در جنگ هزینه شده، برای آبادانی کشور به مصرف می رسید وانرژی فردی وگروهی که در راستای به دست آوردن پیروزی در میدان های نبرد به مصرف رسیده برای بازسازی وعمران کشور هزینه می شد، امروز ما جایگاه غیر از آنچه که اکنون داریم می داشتیم. ... ادامه

26 دلو بیانگر بی نتیجه گی قیمومیت خواهی

بیست وششم دلو به عنوان روز نجات ملی از آن جهت درج تقویم رسمی کشور شده که در این روز قوای سرخ اتحاد جماهیر شوروی وقت پس از نزدیک به یک دهه اشغال کشور ما از اثر مجبوریت وتحمل شکست سخت وطاقت فرسا از افغانستان بیرون شدند. قطعات اردوی سرخ به افغانستان نیامده بود که برود. بلکه آمده بود که بماند واین قلمرو را برای مدت های مدید وشاید برای ابد زیر سلطه وقیمومیت خویش در آورد. مدت ها پیش از قدم گذاشتن سربازان ارتش سرخ به کشور ما به هدف اشغال دایمی این سر زمین، از سوی دولت وقت شوروی زمینه سازی گردیده وآماده گی های لازم اتخاذ شده بود. کودتا وسپس روی کار آوردن حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان به همین هدف به صورت پیوسته وتلاش ومساعی زیادی به کار بسته شده بود که افغانستان جزء قلمرو امپراطوری شوروی گردد. در آن زمان باورها هم براین بود که مسئله همانگونه که ترسیم شده دیگر ختم است ومعطوف بر اینکه ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی هر جا که قدم گذاشته بی برگشت بوده ونیز متکی به این باور که ارتش سرخ شکست ناپذیر است. تمام تحلیل ها وارزیابی ها این بود که نمی شود کاری کرد. مقاومت هایی هم که در گوشه وکنار کشور علیه این اشغال به عمل می آمد از همان آغاز محکوم به فنا دانسته شده وچنین قضاوت می شد که این مقاومت هاپیش از این در کشورهای آسیای میانه وقفقاز نیز بوده اما پس از مدتی به شکست انجامیده ونابود گردیده است. لذا بی فایده است که در برابر سیطره قشون سرخ مقاومت صورت بگیرد. ... ادامه

پیشنهاد جنرال نیکلسون پذیرفته خواهد شد؟

جنرال جان نیکلسون فرمانده‌ی عمومی نیروهای حمایت قاطع روز پنجشنبه حین ارائه گزارش از وضعیت امنیتی افغانستان در کمیته‌ی دفاعی مجلس سنای ایالات متحده امریکا، پیشنهاد نمود که برای برنده شدن در نبرد افغانستان باید نیروهای بیشتری به این کشور فرستاده شود. او گفته است که جنگ افغانستان به بن‌بست رسیده و بدون اعزام نیروی بیشتر به میدان‌های نبرد این کشور، پیروزی در برابر هراس‌افگنان دشوار خواهد بود. گذشته از این، یکی از مسایل مهمی را که فرمانده‌ی نیروهای حمایت قاطع به کمیته‌ی دفاعی مجلس سنای امریکا مطرح کرد، مداخلات پاکستان در امور داخلی افغانستان و موجودیت پناهگاه‌های امن شورشیان در مناطق قبایلی پاکستان است. این جنرال امریکایی موجودیت لانه‌ها و پناهگاه‌های امن شورشیان در آنسوی خط دیورند را تهدید بزرگی به امنیت افغانستان و ایالات متحده‌ی امریکا عنوان کرده است. او به حکومت ایالات متحده‌ی امریکا پیشنهاد کرده که برای پیروز شدن در جنگ افغانستان باید فشار بیشتر بر پاکستان وارد شود تا این کشور در مبارزه علیه هراس‌افگنی و برچیدن لانه‌های شورشیان از مناطق قبایلی برخورد قاطع و صادقانه کند. ... ادامه

صحبت تیلفونی روسای جمهور ایالات متحده امریکا وافغانستان وتداوم همکاری دو کشور

صحبت تیلفونی روسای جمهور افغانستان وایالات متحده امریکا افق روابط دو کشور در دوره ریاست جمهوری جدید این کشور را روشنتر کرد. اینکه رییس جمهور ترامپ در دوره مبارزات انتخاباتی ونیز در اولین سخنرانی در مراسم تحلیف به عنوان رییس جمهور، راجع به روابط کشورش با افغانستان به تفصیل سخن نگفته بود افکار عمومی را در خصوص نوع وشیوه روابط دوکشور به ابهام برده بود. برخی با استناد به کلیات صحبت های که در دوره مبارزات انتخاباتی از رییس جمهور جدید امریکا در رسانه ها مطرح شده بود معتقد بودند که وی ونیز تیم کاری اش علاقه ی به تداوم حضور ونیز ایفای نقش فعال در قضیه کشور ما نخواهند داشت ودر کل رویکرد او معطوف به مسایل در داخل ایالات متحده امریکا خواهد شد وبرابر با آنچه که ازو نقل قول شده بود که پول مالیه دهنده گان ایالات متحده خرج مسایل بیرون از امریکا نمی شود، این گمان را تقویت کرده بود که او وتیم کاری اش در قبال قضایای افغانستان نیز نوعی بی تفاوتی را در پیش خواهند گرفت. موضوعی که می توانست مجال بیشتری را برای گروه های هراس افگن فراهم و باعث تقویت خشونت در منطقه شده واز اینجا موج هراس افگنی وتروریسم به سایر مناطق دنیا گسترش بیابد. ... ادامه

نهاد های مدد رسـان نیازمند ارتقای ظرفیـت

فقدان توانمندی لازم برای پیش بینی وضعیت ونیز اقدام موثر، کار آمد وبه موقع برای رساندن کمک به قربانیان ونیازمندان، این باور را ایجاد کرد که نهادهای مدد رسان، در حالات اضطراری، نیازمند ارتقای ظرفیت وتوانمندی اند. برفباری های بی پیشینه اخیر سبب خرابی وویرانی ونیز تلفات انسانی در ولایات مختلف گردید. گزارش ها حاکیست که نزدیک به یکصد تن از شهروندان وتنها پنجاه وپنج تن در ولایت نورستان از اثر برفباری های اخیر جانهای خود را از دست داده ونزدیک به دو برابر این رقم زخمی بر جای مانده است. هنوز شاهراه ها وراه مواصلاتی در اکثر محور ها مسدود اند ومسافران در بین راه گیر مانده اند. بندش راه های مواصلاتی میان مراکز ولایات وولسوالی ها سبب شده که در برخی حالات شهروندان با قلت مواد خوراکی و دارویی مواجه شوند. گرچه تا هنوز از بلند رفتن بهای مواد اولیه گزارشی در رسانه ها به نشر نرسیده اما در صورت دوام وضعیت یقینا بهای این مواد بلند خواهد رفت. ویس محمد برمک وزیر دولت در امور مبارزه علیه حوادث طبیعی به رسانه ها گفت که پیش بینی چنین وضعیتی برای نهادهای دولت افغانستان در بخش مدیریت فرایند کمک رسانی ازین جهت که سامانه ووسایل مورد نیاز در اختیار شان نیست، امکان پذیر نبود. نهادهای دولت افغانستان در زمینه پیشبینی وضعیت جوی متکی به یک تعداد نهادهای بین المللی که در حال حاضر در افغانستان فعالیت می کنند می باشد. نهادهای مدد رسان با اتکا به وضعیت جاری اقلیمی در ماه گذشته باور داشتند که پس ازین نیز به همین منوال خواهد گذشت و حتا به قول آقای برمک آنان به این اندیشه بودند که با خشکالی های سال بعد که به گونه طبیعی پیامد نه باریدن باران وبرف وکاهش نزولات آسمانی در سال روان می باشد چگونه مقابله کرده وبه شهروندان مدد رسانی کنند. ... ادامه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last مجموعه نتایج: 389 | نمایش: 1 - 10