صفحه اصلی | eslah | سرمقاله

سرمقاله

لزوم بررسی رويداد پوهنتون کابل

دانشگاه کابل، روز گذشته شاهد تظاهرات صدها تن از دانشجویان این دانشگاه بود. علت ا ین تظاهرات داد خواهی برای یک تن از دانشجویان دختر دانشکده وترنری این دانشگاه به نام زهرا خاوری بود که گفته شده بنابر عدم تایید پایان نامه اش از سوی استاد راهنما وزیر فشار های حاصله خود کشی کرده است. گفته میشود استاد راهنما در حدی به این دختر سخت گرفته بوده که او همه راه ها را به روی خود بسته دیده و به ناچار خود کشی کرده است. گفته شده مدیر لیلیه در انتقال این دختر به درمانگاه به بهانه اینکه کارت لیلیه ی او یافت شود تا حدی تعلل کرده که سرانجام به مرگ اومنجر شده است. تظاهرکننده ها این رویداد را بارز ترین شکل خشونت در برابر زنان خوانده وخواهان بررسی وپیگیری این رویداد ومحاکمه استاد راهنما وهمچنان مسئوول لیلیه ی دخترانه دانشگاه کابل گردیدند. ... ادامه

مصئونیت اطفال مصئونیت آینده است

افغانستان در حالی از روز جهانی اطفال بزرگداشت کرد که اطفال وکودکان کشور در شرایط خوبی به سر نمی برند. زنده گی اطفال وکودکان با چالش های زیادی مواجه می باشد. سوء استفاده وهمچنان نقض حقوق کودکان واطفال به رویه‌ی معمول نزد بخش هایی از جامعه‌ی ما مبدل گردیده است. آمار ها حاکی از آن است که در حال حاضر بیش از دومیلیون تن از کودکان به کار های شاقه به شمول کار در کارخانه ها، کوره پز خانه ها، کار روی جاده و...، مصروف اند. با تمام تلاش ومساعی‌ای که دولت افغانستان برای دسترسی کودکان واطفال به تعلیم وآموزش به کار گرفت وهزینه هایی را در این راه به مصرف رساند، اما با تاسف هنوز نزدیک به سه ونیم میلیون تن کودک از دسترسی به تعلیم وآموزش محروم اند. علی رغم تلاش های مستمر وگسترده‌ی دولت در زمینه تعمیم دسترسی شهروندان به خدمات، تعداد قابل توجهی از کودکان و اطفال به صورت دوامدار به خدمات اساسی دسترسی ندارند. وضعیت زنده گی کودکان و اطفال مناطق روستایی حالت بدتری را به نمایش میگذارد. ... ادامه

ضرورت رفع موانع فرا راه توزیع تذکره‌های برقی

اعضای مشرانو جرگة شورای ملی، در نشست روز گذشته خود، ماده‌ی ششم قانون ثبت احوال و نفوس را به تصویب رساند. ماده ششم قانون ثبت احوال ونفوس بر ثبت کلمه‌های افغان واسلام علاوه بر درج قومیت افراد در تذکره های برقی تاکید دارد. این در حالی است که چندی پیش اعضای ولسی جرگة شورای ملی با درج کلمه های افغان واسلام در این تذکره ها مخالفت کرده و فرمان تقنینی رییس جمهور راجع به قانون ثبت احوال ونفوس را رد کرده بودند. با تصویب این ماده از قانون ثبت احوال ونفوس از سوی اعضای مشرانو جرگه، برابر با اصول وظایف داخلی شورای ملی اینک قرار است این قانون در یک کمیته‌ی مختلط از اعضای هر دو مجلس به بحث گرفته شده و راجع به سرنوشت آن تصمیم گرفته شود. در گذشته نیز این قانون به کمیته‌ی مختلط مجلسین شورای ملی رفته بود. ... ادامه

فرایند مبارزه علیه مواد مخدر، نیازمند بازنگری

براساس گزارش تازه‌ی ادارة مبارزه با جرایم ومواد مخدر سازمان ملل متحد، تولید مواد مخدر در افغانستان، سال گذشته 78 درصد افزایش داشته است. بر بنیاد این گزارش، در سال جاری 328 هزار هکتار زمین در ولایات افغانستان کوکنار کشت شده است. گزارش بیانگر این است که افغانستان با تولید 9000 متریک تن مواد مخدر در سال جاری، در صدر کشور های تولید کنندة مواد مخدر قرار گرفته است. عمده ترین دلیل ازدیاد کاشت وتولید مواد مخدر، جنگ ونا امنی دانسته می شود که گروه های مافیایی، گروه های هراس افگن درگیر جنگ با دولت افغانستان ودر مجموع دست اندر کاران اقتصاد جرمی بابهره گیری از آن مساعی بیدریغی را به کار گرفته و می گیرند تا تولید این مواد بیشتر از گذشته شود. باور ها بر این است که سود حاصله از کار وبار مواد مخدر در سال، صدها میلیارد دالر را احتوا می کند و از این عواید عمدتاً برای اهداف تروریستی وخشونت ورزی استفاده می شود. ... ادامه

راه لاجورد؛ فرصت جدیدی برای ترانزیت وتجارت

در جریان هفتمین نشست کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقوی ( ریکا)، موافقتنامه ی نهایی راه لاجورد فیما بین پنج کشور افغانستان، ترکمنستان، گرجستان، آذربایجان وترکیه به امضا رسیده وعملا زمینه بهره برداری ازین راه برابر گردید. راه لاجورد به مسیری ترانزیتی وترانسپورتی گفته میشود که از افغانستان آغاز وبا گذشت از کشور های که بالا نام برده شد، سرانجام به اروپای مرکزی وصل میگردد. قرار است از این مسیر اموال وامتعه تجارتی ذریعه خطوط ریلی وهمچنان جاده ی از افغانستان به مقصد اروپا وبالعکس نقل وانتقال شود. بهره برداری از راه لاجورد برای افغانستان محاط به خشکه که به آبهای آزاد راه زمینی ندارد یک فرصت مهم تلقی میگردد. عاری بودن این مسیر از خطرات وتهدیدات امنیتی، کاهش هزینه نقل وانتقال و کوتاه بودن مسیر که زمان اندکی را میگیرد تا امتعه تجارتی بازرگانان افغانستان به مقصد بازار های اروپایی برسد ومتقابلا اموال تجارتی آنان با هزینه کمتر وزمان کمتر از اروپا به افغانستان برسد از مزیت های راه لاجورد گفته شده است. با امضای توافقنامه ی نهایی این پروسه ونهایی شدن رژیم حقوقی مرتبط به آن فیمابین این کشور در واقع تمام موانع موجود بر سر راه بهره برداری ازین راه برداشته شده واین امیدواری وجود دارد که به زودی بهره برداری از آن آغاز گردد. ... ادامه

ریکای هفتم فرصتی برای خنثا سازی توطیه های پاکستان

روز گذشته هفتمین نشست کنفرانس همکاری ‌های منطقوی "ریکا" در عشق آباد، پایتخت ترکمنستان آغاز به کار کرد. در این نشست مقامات دولتی ۴۴ کشور منطقه وجهان ونمایندگان ۳۸ سازمان بین‌المللی شرکت کرده‌اند. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهور در راس هیاتی روز گذشته وارد عشق آباد شده تا در دومین روز این کنفرانس شرکت کند. کنفرانس همکاری ‌های منطقوی "ریکا"، که رشد وتوسعه اقتصادی افغانستان آنهم از مجرای همکاری های جمعی کشور های منطقه در محوریت مباحث آن قرار دارد، نخستین بار در سال ۲۰۰۵ آغاز به کار کرد. شش نشست پیشین این کنفرانس‌ در شهرهای اسلام آباد، دهلی جدید، استانبول، دوشنبه ودوبار در کابل برگزار شده است. گفته شده که در نشست دو روزه فعلی عمدتا در زمینه یافتن راه های حل برای برداشتن موانعی که جلوی گسترش ارتباطات وسیع بازرگانی بین کشورهای منطقه را می‌گیرد، بحث های همه جانبه به عمل خواهد آمد. وقرار است در حاشيه اين نشست موافقتنامه راه لاجورد بین پنج کشوری که این راه از آن ها میگذرد مانند افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان وترکیه به امضا برسد. امری که سبب میشود یک راه ویک فرصت جدید ترانزیت وترانسپورت برای افغانستان به مقصد اروپا گشوده و فراهم گردد. ... ادامه

عدالت و حاکمیت قانون و تأثیر آن بر امنیت و ثبات کشور

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور با بیان اینکه عدالت ریشه در دین وفرهنگ ملی ما دارد، گفته که: صلح وثبات از طریق عدالت وحاکمیت قانون تأمین شده می‎تواند. وی که در نشست پایانی پنجمین کنفرانس سرتاسری څارنوالان صحبت میکرد با تاکید بر اینکه باید قانون بالای همه اتباع کشور به گونه‌ی مساویانه تطبیق گردد و اینکه هنوز مشکلات در مسیر تامین سرتاسری عدالت وجود دارد وتا رسیدن به این مرحله، فرصت های بیشتر نیاز است، گفت: هدف اساسی ما این است تا مساوات وعدالت سرتاسری را در افغانستان تأمین نماییم. بر اساس این بیان رییس جمهور، میان تامین عدالت، حاکمیت قانون و امنیت و ثبات به نحوی رابطه وجود دارد. این رابطه از آنجا ایجاد می شود که حاکمیت قانون وتطبیق همسان آن بر زورمندان و ضعفا به تامین عدالت در بستر حیات انسانی منتهی می شود. تامین عدالت به نوبه‌ی خود احساس رضایتمندی شهروندان نسبت به نظام وحکومت را در پی می آورد. باعث می شود که میزان مقبولیت نظام در میان شهروندان بیشتر شده و این شهروندان، نظام وحکومت را از خود ومدافع عزت وآبروی خود به حساب آورند. ... ادامه

تأثیر سیاست اقتصاد محور بر همگرایی منطقه‌ای

اولین محموله‌ی گندم کمکی هندوستان که ازین کشور به مقصد بندر چابهار حرکت داده شده بود، روز گذشته در ولایت نیمروز به مسئولان حکومتی افغانستان تسلیم داده شد. از این رویداد به عنوان آغاز به کار رسمی این بندر یاد شده است.بندر چابهار نقطه‌ی است که نه تنها سه کشور افغانستان، جمهوری اسلامی ایران وهند در مراودات بازرگانی ونقل وانتقالات اموال وامتعه تجارتی از آن بهره خواهند گرفت، بلکه نقطه‌ای است که میتواند ترانزیت و تجارت در سطح منطقه را تسهیل کرده وآسیای میانه، آسیای غربی وآسیای جنوبی را به هم پیوند دهد. افغانستان در محور این کریدور اقتصادی واقع است. اهمیت افغانستان در این میان این است که ظرفیت تبدیل شدن به شاهراه تجارت وترانزیت میان کشورهای که در این حوزه‌ی جغرافیایی موقعیت دارد را حایز می باشد. بهره برداری از بندر چابهار به این معنا است که کشورهای منطقه اگر بخواهند میتوانند فرصت های زیادی را برای ایجاد روابط چند سویه اقتصادی ایجاد نمایند. این میتواند کشور ها را در اتخاذ سیاست اقتصاد محور که زمینه ها را برای همگرایی وهمکاری فراهم کرده میتواند، تشویق و ترغیب نماید. ... ادامه

جنگ در افغانستان قومی نیست

انجینیر گلبدین حکمتیار در سخنرانی خود در نشست شورای مرکزی حزب اسلامی با تاکید وتکرار از جنگ در گوشه گوشه ی افغانستان به عنوان جنگ قومی یاد کرد وگفت که: در شمال، در همه کشور جنگ قومی میباشد. این گفته های انجینیر حکمتیار با واکنش های بسیاری مواجه شد. این واکنشها همه به این تاکید دارد که به هیچ صورت جنگ در افغانستان قومی نمی باشد. اقوام در افغانستان همیشه با مسالمت وبا احترام متقابل و با برادری ومحبت زنده گی کرده اند. در بدترین وضعیت ودر برهه هایی که جنگ های داخلی در کشور جریان داشت جنگ بین احزاب سیاسی وروی منافع گروهی واختلافات فکری بوده است. حتا در همان زمان هم جنگ در افغانستان قومی نبوده است. در حال حاضر وپس از آغاز دوره جدید حیات ملی در افغانستان همه نهادها به شکل ملی ساخته شده و همه این نهادها آیینه ی تمام نمای مردم افغانستان بوده وهمه اقوام در آنها مشارکت دارند. از جمله این نهاد نهادهای ملی امنیتی کشور است که مهمترین مشخصه ی آنها همین ملی بودن آنها است. پولیس ملی، اردو ملی وامنیت ملی همه اقوام ساکن در کشور را در خود احتوا میکند وفرزندان همه اقوام کشور با سرافرازی وسربلندی از منافع ملی ومصالح علیای افغانستان دفاع میکنند. ... ادامه

حمله برآزادی بیان

روز گذشته گروهی از مهاجمان مسلح با حمله بر ساختمان تلویزیون شمشاد دو نفر از کارمندان این تلویزیون را به شهادت رسانده وبیش از بیست تن دیگر را زخمی ساختند. این مهاجمان دست کم یک ساعت با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. این حمله درست زمانی به وقوع پیوست که مقامات در هیئت معاونت سازمان ملل (یوناما) در کابل، از افزایش حمله بر اماکن مذهبی وعمومی، اظهار نگرانی کرده وگفته است که از اول جنوری سال ۲۰۱۶ میلادی تا اکنون ۴۲ حمله از سوی گروه‌ های تندرو بر عبادتگاه‌ ها، رهبران مذهبی ونمازگزاران در افغانستان ثبت شده که در نتیجۀ این حملات ۲۶۱ غیرنظامی کشته شده و ۵۷۲ تن دیگر زخم برداشته اند. یوناما برآورد کرده است که تلفات ناشی از این گونه حملات از سال ۲۰۱۶ میلادی تا اکنون، دو برابر مجموع تلفات ملکی از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ می‌باشد. چند روز پیش سازمان علمی، آموزشی وفرهنگی سازمان ملل متحد در گزارشی افغانستان ومکزیک را بدترین کشور ها از نقطه نظر مصئونیت خبرنگاران وکارمندان رسانه‌ای اعلام کرد. همزمان با آن نهادهای حامی خبرنگاران واز جمله کمیتة مصئونیت خبرنگاران افغانستان نیز با اظهار نگرانی از بد تر شدن وضعیت وشرایط برای کار خبرنگاری ورسانه‌ای از افزایش حمله بر جان خبرنگاران، سخن زد. این کمیته گفته بود که در جریان سال 2017 ده خبر نگار به قتل رسیده وبیش از یکصد دوسیة خشونت در برابر خبرنگاران در این کمیته به ثبت رسیده است. ... ادامه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last مجموعه نتایج: 543 | نمایش: 1 - 10