صفحه اصلی | eslah | سرمقاله

سرمقاله

اقدام مناسب شورای ملی

ولسی جرگه شورای ملی با تصویب طرحی خواسته تا به جان باخته گان نیروی های امنیتی باید شهید اطلاق گردد. به اساس این طرح رسانه های دولتی وخصوصی کشور مکلف به این اند تا به این جان باخته گان شهید بگویند. بر اساس ا لگوی قرآنی، شهید عنوانی است که به کشته شده گان در راه خدا اطلاق میگردد. قرآن کریم در این باره گفته ترجمه : آنانی را که در راه خدا جان میدهند کشته مپندارید، بلکه آنان زنده اند ونزد خدا روزی میخورند وبه آنچه که خداوند ازفضل خود نصیب شان کرده خوشحال اند وبه کسانی که تا هنوز به آنان ملحق نشده بشارت میدهند. ویا گفته. ترجمه: از مومنان کسانی اند که در عهد خود با خدا ثابت قدم مانده؛ جمعی شربت شهادت نوشیده وگروهی منتظر اند. ... ادامه

حفاظت جاده ها نگهداشت سرمایۀ ملی

جاده های کشور با قطع نظر از نقشی که در فرایند حیات ملی ما وایجاد تسهیلات در زمینۀ تجارت، ترانسپورت و سیر و سفر از یک گوشه به گوشۀ دیگر کشور و ...، ایفا می کند، از این نظر که در احداث و به پایۀ اکمال رسیدن و آمادۀ بهره برداری شدن میلیون ها دالر هزینه شده و میلیارد ها دالر از سرمایۀ ملی کشور در این راه به مصرف رسیده است الزاماً باید از آن نگهداشت به عمل آید. بی توجهی در حفظ و نگهداشت آن در حقیقت بی توجهی در نگهداشت از سرمایۀ ملی کشور است. پس از سقوط اداره طالبان و آغاز فصل جدید از حیات ملی ما، احیای جاده های تخریب شده واحداث جاده های جدید، به ویژه جاده های حلقوی که بتواند شمال و جنوب وشرق و غرب کشور را به هم پیوند دهد از سیاست کلیدی دولت و نظام فعلی در کشور بوده است ودولت جدید به این باور بوده و نیز هست که انکشاف وتوسعه کشور بدون اتصال هر یک از نقاط کشور به همدیگر و به خارج از کشور ذریعه ساز و گار های گوناگون وا ز جمله سازه های جاده ی که در حال حاضر آسان تر و ارزان تر از سایر شگردها است، ناممکن وغیر عملی است، به همین جهت در کنار احیا و نیز ساخت میادین هوایی و پلان گذاری در راستای احداث سازه نقل و انتقال ریلی و خط آهن تمرکز زیادی بالای احسام و ساخت و ساز جاده ها در کشور نموده است و خوشبختانه در مدت پانزده سال، ده ها هزار کیلو متر جاده چه به صورت پخته و اساسی ویا به صورت خامه احداث گردیده است. چنانچه هزاران کیلو متر جاده به شمول جاده حلقوی جنوب به شمال و شرق و غرب احیاء و دوباره سازی شده است. ... ادامه

مراقب دسایس دشمن باید بود

منابع امنیتی کشور بیان داشته اند که بیش از 8000 حساب فیسبوکی به دستور سازمان استخبارات کشور همسایه ما پاکستان ایجاد شده تا با نشر مطالب بر انگیزاننده اقوام افغانستان علیه همدیگر نفاق واختلاف را در میان افغانها دامن بزنند. اینکه آنان ازین اختلاف اندازی بین اقوام افغانستان چه نفعی می برند واضح وآشکار است. زیرا پاکستان به خوبی میداند که تاوقتی افغانها باهم متحد بوده واز یک موضع سخن بگویند هیچ قدرتی توان شکستن سد آهنین ملت افغان را نخواهند داشت. اما هر زمان که نیرو وانرژی افغانها در منازعات وکشمکش های ذات البینی به تحلیل رود. افغانها مصروف مجادله ومقابله با همدیگر شوند دیگر راه برای تسلط بر آنان به خوبی هموار شده می تواند. اصولا این یکی از سیاست های کهنه استیلاگران وسلطه طلبان در درازنای تاریخ بوده است که گفته اند: " اختلاف بیانداز وحکومت کن." ... ادامه

مهار حملات تروریستی، انتظار مردم از نهادهای امنیتی

در سه حمله انتحاری وانفجاری در سه شهر کابل، لشکرگاه وقندهار نزدیک به هفتادتن از شهروندان که عمدتا غیر نظامیان وافراد ملکی بودند به شهادت رسیده وبیش از یکصد تن دیگر زخمی شدند. طالبان در تماسی با رسانه ها مسئوولیت دو حمله اولی را به دوش گرفته واز پذیرش مسئوولیت حمله سومی که در مهمانخانه والی کندهار به وقوع پیوست انکار کرده وگفته است که کار افراد متعلق به این گروه نبوده است امری که باور عمومی بر آن است که آنان ازینکه دیپلومات های اماراتی به شمول سفیر این کشور در میان کشته ها وزخمیان این رویداد اند از پذیرفتن مسئوولیت آن خود داری کرده است. وگرنه همیشه با افتخار مسئوولیت چنین حمله های را قبول میکنند. زیرا رابطه این گروه با امارات متحده عربی در گذشته ودر حال حاضر نیز بسیار خوب وحسنه است ودر گذشته این کشور یکی از آن جمله کشورهای بوده که رژیم این گروه را به رسمیت شناخته بوده است. ... ادامه

وضعیت نگران کنندۀ بیجا شده ها

با اوج گیری آتش جنگ در برخی از ولایات در آغاز و اواسط سال روان، نزدیک به یک میلیون تن از شهروندان کشور مجبور به ترک خانه وکاشانه خود شده وبه ولایات همجوار ویا به پایتخت کوچیدند. از این تعداد شهروندان برخی هرگز به خانه وکاشانه خود باز نگشتند. ازین تعداد برخی راهی کشورهای دیگر شده وبرخی هم در شهرهای دیگر سکنی گزیدند. تعداد قابل ملاحظه ای از این بیجا شده ها که امکانات اجاره ویا کرایه خانه در شهرها را نداشتند برای خود در گوشه وکنار محلات رهایشی ودر حواشی شهرها خیمه بر پا کرده ویاآلونک ساخته ودر آن ها سکونت موقت اختیار کردند. حالا مقامات مسؤول در نهاد های دولتی می گویند وضعیت زنده گی این تعداد از شهروندان نگران کننده است. معین حوادث طبیعی وزارت امور مهاجران وعودت کننده ها به رسانه ها گفته که در حال حاضر از این تعداد نزدیک به دوصد و ده هزار خانواده به کمک های عاجل زمستانی نیاز دارند. ... ادامه

افغانستان نباید میدان رقابت قدرت های جهان شودش

ورای عالی صلح با ابراز نگرانی از خطر تبدیل شدن افغانستان به میدان رقابت کشور های قدرتمند جهان از این کشور ها خواسته تا افغانستان را به میدان رقابت های سیاسی شان مبدل نکنند. یک عضو این شورا با تاکید براینکه افغانستان در حال حاضر تحمل عملی شدن پروژه های دیگر امریکا وروسیه را ندارد وبا اشاره به حمایت های روسیه از طالبان به رسانه ها گفته که قدرت های بزرگ جهان میتوانند رقابت های سیاسی شان را از طرق دیپلوماتیک حل کرده وافغانستان را به میدان رقابت شان مبدل نسازند. این نگرانی از آنجا ناشی می شود که کنشهای اخیر دولتمردان روسیه در قبال قضایای جاری در افغانستان که به حمایت این کشور از طالبان تعبیر شده حد اقل از تغییر رویکرد روسیه در قبال موضوعات مربوط به قضیه افغانستان حکایت داشته وبیانگر تغییر سیاست این کشور در قبال افغانستان است. چیزی که با سیاست گذشته این کشور کاملا متفاوت است. پیش ازین سیاست های روسیه در پی سقوط امارت طالبان وایجاد نظام جدید در افغانستان بر هماهنگی با دولت افغانستان ابتنا داشت وازینکه دولت جدید افغانستان را به رسمیت می شناخت روابط گسترده ی از جمله روابط دیپلماتیک با افغانستان برقرار ودر راستای مبارزه علیه تروریزم وهراس افگنی نه تنها با دولت که با قوای ائتلاف بین المللی مبارزه علیه تروریزم همکاری داشته است. قوای ائتلاف بین المللی نه تنها از قلمروی روسیه بلکه قلمروی هر یک از کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی برای نقل وانتقالات واکمالات نیروهای خود می توانستند استفاده نمایند. مقامات علی رتبه دو کشور بارها به سفرهای متقابل به ممالک یکدیگر دست زدند. باری روسیه به هدف تقویت قوای ملی امنیتی افغانستان هزاران میل تفنگ را به اردوی افغانستان اهدا کرد. روسیه طالبان و گروه های که با دولت افغانستان در حال نبرد اند را نیز تروریست ودهشتگر دانسته وجنگ دولت افغانستان در برابر این گروه ها را یک جنگ مشروع واستفاده مشروع قوه در برابر تروریزم می دانست. ... ادامه

قانون اساسی، این مهمترین وثیقه ملی را پاس بداریم

چهاردهم تا بیستم ماه جدی به عنوان هفته پاسداشت از قانون اساسی درج تقویم ملی کشور گردیده است. قانون اساسی به عنوان مهمترین وثیقه شهروندی در عین زمان که وجایب ومکلفیت ها وحقوق وامتیازات شهروندی، نوع رابطه ملت ودولت، تشکیلات اساسی دولت وقوای ثلاثه وروابط فیمابین این قوا وبنیاد اساسی سیاست خارجی کشور را بیان کرده، یک زنده گی مدنی را پایه گذاری میکند و نظم قانونی را برای رونق دادن زنده گی اساسی شهروندان اساس میگذارد و به عنوان عامل پیوند دهنده همه شهروندان می باشد؛ ازهر قوم وتباری وپیرو هر مذهبی وگویندۀ هر زبان ودارندۀ هر فرهنگی. افغانستان از این جهت که چه زمانی دارای قانون اساسی گردیده، شاید یکی از قدیم ترین کشورها در سطح منطقه باشد. بیش از یکصد سال می گذرد که افغانستان دارای قانون اساسی بوده. اما با تاسف که تحولات سیاسی ودست به دست شدن اقتدار دولتی از عواملی بوده که قوانین اساسی نتواند از جایگاه لازم در میان جامعه برخوردار گردد. ... ادامه

2017؛ سال کامیابی افغانستان

سال گذشته میلادی سال بقای افغانستان نام گرفته بود. این از آن جهت بود که تبلیغات، این ذهنیت را ایجاد کرده بود که شاید دولت ونظام موجود زیر فشارهایی که وارد میشود نتواند دوام بیاورد ودر نتیجه این فشار ها از هم فرو بپاشد. اما همانگونه که مسئوولان بلند رتبه نظام گفته بوند، همه آن تبلیغات واهی از آب در آمد ونه تنها نظام از هم نپاشید بلکه قوی تر از پیش در صحنه ماند وهمه توطیه ها ودسایس دشمنان کشور ونظام نقش بر آب شد. با آن که در سال 2016، افغانستان با چالش های سختی به ویژه در عرصه امنیت مواجه شد،گروه های تروریستی به حمایت دولت ها وسازمان های استخبارات بیرونی دولت را در بخش امنیت به چالش کشیدند وآخرین توان رزمی خود را به کار گرفتند تا بتوانند کم از کم یکی یا دو شهر بزرگ را به تصرف خود آورند؛ اما دیده شد که در رسیدن به اهداف خود ناکام شدند. ... ادامه

بازی های جدید و آسیب پذیری افغانستان

سخنگوی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان می گوید، داعش در جریان یک سال گذشته در افغانستان به شدت تضعیف شده است. سخنگوی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان همچنین گفته است که حدود هزار جنگجوی داعش در سال 2016 از صف این گروه خارج شده است. او همچنین گفته است که داعش در سال گذشته 10 ولسوالی را در سراسر افغانستان در دست داشت؛ ولی اکنون تنها سه ولسوالی افغانستان در کنترول این گروه است. در سال 2016 افغانستان شاهد نبردهای شدیدی در جبهۀ داعش بود. نیروهای مسلح افغانستان و جنگنده های ناتو عملیات های شدیدی را در شرق این کشور برای نابودسازی پناه گاهای داعش به راه انداختند. در نتیجۀ این عملیات ها، ضربات سنگینی بر جنگجویان داعش وارد شد و این گروه از چندین ولسوالی ولایت های ننگرهار و کنر به عقب رانده شد. اما داعش هنوز هم یک تهدید بالقوه ای برای افغانستان و منطقه خوانده می شود و نگرانی ها از افزایش تهدید این گروه در سال پیش رو افزایش یافته است. ... ادامه

بازی غیر متعارف روسیه در قبال افغانستان

روسیه در این اواخر رویکرد جدیدی را در قبال مسایل جاری در افغانستان از خود تبارز داده است. وآن عبارت است از بازی دو سویه ورویه دوگانه در مورد قضایای افغانستان. روسها با اینکه نظام فعلی افغانستان را به رسمیت می شناسد. با دولت فعلی روابط دیپلوماتیک بر قرار کرده است. سفارت روسیه در افغانستان در کابل فعال واز همان آغاز ایجاد دولت جدید به فعالیت دیپلوماتیک مشغول است. با طالبان با این عنوان که دغدغه امنیت شهروندان ونیز مراکز دیپلوماتیک شان را دارند روابط نزدیک دارند. باری یکی از مقام های بلند رتبه این کشور گفته بود که طالبان را کنترول اطلاعاتی میکند. ... ادامه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last مجموعه نتایج: 368 | نمایش: 1 - 10