صفحه اصلی | eslah | سرمقاله

سرمقاله

حمایت سکتور زراعت، راه حل معضل تحریم ها بر افغانستان

این بار اول نیست که پاکستان مرزهایش بر روی افغانستان را می بندد. هدف از بستن مرزها در حقیقت اعمال تحریم اقتصادی بر افغانستان به خاطر ایجاد مشکلات وچالشها در فرایند مربوط به حیات ملی افغانها است. اعمال فشار بر افغانها به این خاطر که به خواسته های پاکستان تن داده وتسلیم اراده دولت ونظامیان این کشور شود. اما برایند این تحریم ها به هیچ صورت با آنچه که پاکستان فکر میکرد مطابقت نداشت. افغانستان با تدابیری که پیش ازین در طول سالهای گذشته سنجیده واتخاذ کرده تقریبا از ترانزیت از مسیر پاکستان به نحوی به سوی بدیل های مناسب بی نیاز شده است. تنها مشکل شهروندان کشور از نگاه کمبود میوه های مصرفی وسبزیجات فصلی بود که همواره از مسیر پاکستان به کشور وارد میشود. ما شاهد کاهش قابل ملاحظه و نیز بالا رفتن قیمتها در این بخش بودیم ومردم به ویژه در شب وروز نوروز وسال نو نتوانستند میوه وسبزی مورد نیاز خانواده های خود را تدارک نمایند. انتباهی که ازین رویداد به دست آمد یکی این بود که باید برای هر نوع رویدادی آماده گی داشته باشیم. هر آن ممکن است همسایه های ما که در مسیر های ترانزیتی منتهی به افغانستان واقع شده اند بنا به اقتضای سیاست راه ها را برما ببندند وما را در تحریم قرار دهند. ... ادامه

راهبرد جدید نظامی ایالات متحده امریکا برای سرکوب طالبان

رسانه های داخلی به نقل از روزنامه دیلی کالر نوشته که اداره جدید امریکا به رهبری دونالد ترامپ به نیروهای این کشور در افغانستان اجازه میدهد تا سران گروه طالبان را هدف قرار دهند. بنا به نوشته این روز نامه، عملیاتی که در 6 ماه فبروری در شمال افغانستان ودر ولایت کندز، انجام شد ودر این عملیات یک قوماندان ارشد گروه طالبان با تعدادی از افرادش به قتل رسیدند امکان دارد امتحانی از راهبرد جدید حمله نیروهای امریکایی به رهبران طالبان در افغانستان باشد. در عین زمان دونالد ترامپ، رییس جمهور امریکا به سازمان استخبارات مرکزی این کشور اجازه داده تا در سرکوب تروریستان از طیارات بی پیلوت استفاده نماید. این استفاده از طیارات بی پیلوت در سرکوب تروریستان شامل تروریستان در افغانستان وپاکستان نیز شده میتواند. از سالها به اینسو است که گروه های هراس افگن وتروریست به شمول طالبان وشبکه حقانی در قلمرو پاکستان مراکز تربیوی، تجهیزاتی،اطلاعاتی ورهایشی دارند. ... ادامه

وخامت اوضاع امنیتی و نگرانی شهروندان

تحرکات اخیر مخالفان مسلح در چندین ولایت واز جمله شهر کابل به گونه ی که طی سه هفته نزدیک به چهار حملۀ انتحاری را بالای مراکز مربوط به نهادهای امنیتی به سر رسانده وجمعی از شهروندان کشور به شمول منسوبان نیروهای امنیتی کشور را به شهادت رسانیده ویا زخمی ساخته اند. در حمله بالای شفاخانه چهار صد بستر سر دار محمد داود خان که اخیراً انجام یافت ده ها تن جان های خود را از دست داده وبه شهادت رسیدند وبیش از یکصد تن دیگر زخمی شدند. این باعث شد فکر شود مخالفان پیش از آنچه متصور بود جنگ های فصلی خود را آغاز کرده است. مخالفان مسلح پیش از اینکه فصل گرما که در گذشته فصل جنگ نامیده می شد، آغاز یابد حملات و عملیات های خود را آغاز کرده اند. تصور عمومی بر این است که با فعل وانفعالات سیاسی در سطح منطقه وجهان مخالفان واز جمله طالبان پشت شان به حمایت برخی کشورهای دور ونزدیک گرم شده وزیاد محتمل است که جنگ افزار و نیروهای تازه نفسی را نیز تدارک دیده باشند. از زمانی که فصل جنگی شان در سال پار خاتمه یافت به مراکز خود در پاکستان بازگشته، به تجدید قوا وتجدید آموزش های نظامی پرداخته، با آماده گی های جدید برگشته وفصل دیگری از خشونت ها را آغاز نموده اند. ... ادامه

نقش برجستۀ مردم در نگهداشت میراث های فرهنگی

مواریث فرهنگی وآبدات تاریخی افغانستان در حال حاضر وضع نا به هنجاری را پشت سر میگذارد. پیش از این وزارت اطلاعات وفرهنگ به رسانه ها گفته بود که نزدیک به 1200 آبده تاریخی کشور در معرض نابودی قرار دارد. بر اساس گزارش برخی نهادهای مربوط به جامعه بین المللی، نزدیک به 90 در صد از میراث های فرهنگی وآبدات تاریخی افغانستان را خطر نابودی تهدید می کند. این تنها برف وباران وسیلاب وحوادث طبیعی نیست که خطری برای آبدات تاریخی ومواریث فرهنگی به حساب می آید. دوام جنگ وخشونت نیز خطر بزرگی برای آبدات تاریخی به حساب می آید. خیلی از این آبدات به صورت ناخواسته از اثر بمباران ها وراکت پراکنی ها ویران می شود. در عین زمان گروه هایی در گذشته آگاهانه به این آبدات حمله کرده وآنها را نابود کرده اند. طالبان در ماه مارچ سال 2000 میلادی علی الرغم مخالفت های جهانی وافکار عمومی در داخل کشور، تندیس های بودا در وادی بامیان را به توپ بستند وبا تعبیه مواد انفجاری در گوشه وکنار و هم زیر پاهای این تندیس ها آنها را نابود کردند. ... ادامه

طـالبـان و گسترش فعالیت های تروریستی

در اینکه طالبان نیز جریان هراس افگنی وتروریستی است برخی پرده پوشی های عامدانه ای در کار بوده وهدفمندانه آنان شورشگران داخلی قلمداد شده اند. حتا مقامات در حکومت پیشین با برادر خواندن آنان شاید به این هدف که از فاصله ها کاسته وطالبان را تشویق وترغیب نمایند تا به روند صلح بپیوندند ودست از کشتار وویرانگری بردارند؛ بیشتر به این فرایند کمک کردند که اذعان وافکار عمومی در خصوص آنان دچار خبط واشتباه شده وواقعا فعالیت های هراس افگنانه طالبان را شورشگری وآنهم از سوی یک گروه داخلی که به اساس اهدافی در صدد به چالش کشیدن دولت مشروع وقانونی در کشور اند تا به خواسته ها واهداف به اصطلاح یک گروه شورشی جامه عمل پوشانده شود قلمداد کرده اند. مقامات بین المللی به ویژه کشورهای که در پوشش ائتلاف جهانی در امر مبارزه علیه تروریزم در منطقه واز جمله افغانستان فعال بودند نیز ابراز داشته بودند که افغانستان درگیر یک جنگ داخلی است وطالبان دیگر دشمنان آنها تلقی نمی شود. ... ادامه

تعهد و تأکید حکومت بر برگزاری انتخابات شفاف وعادلانه

محمد اشرف غنی، رییس جمهور یکبار دیگر بر اراده جدی حکومت در زمینه برگزاری انتخابات شورای ملی وشوراهای ولسوالی ها تاکید کرد. رییس جمهور که در محفل افتتاح اولین نشست از سال هفتم دوره شانزدهم تقنینی شورای ملی سخن می گفت با تاکید بر، برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه وآزاد، هرنوع مداخله از سوی هر شخص ونهادی در کار کمیسیون های انتخاباتی را غیر قابل تحمل دانست. رییس جمهور گفت: نه خود در کار این کمیسیون ها مداخله خواهد کرد ونه به کسی این اجازه را می دهد که در کار آن ها مداخله نماید. عدم مداخله در کار کمیسیون های انتخاباتی یکی از شرایط مهم برگزاری انتخابات سالم شفاف وعادلانه است. آنچه را که رییس جمهور بیان داشته لازمه فرایندی است که حکومت در پیش گرفته تا از یکسو اعتماد وباور شهروندان را نسبت به پروسه های دموکراتیک واز جمله انتخابات احیا نماید واز سوی دیگر با زمینه سازی برای برگزاری انتخابات نگرانی های شهروندان را از تعطیل شدن دموکراسی ومردمسالاری مرفوع بسازد. بحث عدم اعتماد شهروندان نسبت به روند انتخابات وکمیسیون های انتخاباتی بر می گردد به سالهای پیش وبه ویژه انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال 1393 که سبب شد آوردن اصلاحات در نظام و کمیسیون های انتخاباتی به یک خواست جدی از حکومت وحدت ملی مبدل شود. ... ادامه

معمای ناگشودۀ دسترسی انتحاریان به اماکن شدیداً حراست شده

شهر کابل به روز چهار شنبه هفته پیش گواه چند رویداد انتحاری بود که از اثر آن ده ها تن از شهروندان کشور شهید وزخمی شدند. حملات انتحاری بالای حوزه ششم امنیتی پولیس، مرکز جلب وجذب اردوی ملی در همین منطقه وحوزه نوزدهم امنیت ملی در منطقه ارزان قیمت صورت گرفت. نهاد های امنیتی آمار شهدا را بیست وسه تن و زخمیان را بیش از یکصد وبیست تن گفته اند. مسئوولیت این سلسله حملات را طالبان بر دوش گرفته اند. اما از اینکه این حملات با فاصله زمانی اندک و نزدیک به دو هفته بعد از حمله انتحاری بر یک زیارتگاه در ایالت سند پاکستان روی داده ومقامات در آن کشور مدعی شده بودند که آن حمله از داخل خاک افغانستان سازماندهی وبه اجرا در آمده وتهدید کرده بودند که آن را بی پاسخ نمی گذارند؛ باعث شده ذهنیت ها به جانب پاکستان متوجه شده واین حملات را نوعی تلافی نظامیان آن کشور در برابر دولت ومردم افغانستان تلقی کنند. مراکزی که هدف گرفته شد از جمله اماکن به شدت حراست شده ومتعلق به نهادهای امنیتی کشور بود. در این هم شکی نیست که بیشترین قربانی این سلسله حملات غیر نظامیان وشهروندان ملکی بودند. اما در این هم تردیدی نیست که تعدادی از نظامیان کشور آنهم برخی چهره های مطرح نهادهای امنیتی در میان قربانیان دیده می شوند. با آنکه این بار اول نیست که مراکز متعلق به نهادهای امنیتی از سوی دشمن هدف قرار میگیرد. پیش ازین چنین حملاتی بالای اینگونه مراکز انجام شده واز نیروهای امنیتی وشهروندان قربانی گرفته است. موضوعی که باعث شده تا نزد افکار عمومی این معما شکل گیرد که دشمن چه طوری میتواند تا درون این نهادها نفوذ کنند. متاسفانه این معما همیشه ناگشوده مانده وپاسخ یقینی به آن داده نشده. مردم می پرسند که این مراکز به شدت حراست شده چگونه به راحتی دستخوش نفوذ انتحاریان ونفرات دشمن میگردد. وچگونه این افراد پیش ازین که به مقصد برسند شناسایی واز انجام اینگونه اعمال شنیع باز داشته نمی شوند. ونهادهای امنیتی نمی توانند جلو آسیب رساندن این افراد به مردم ونظامیان کشور را بگیرند. ... ادامه

یک اقدام لازم و ضروری

شورای امنیت ملی از تلاش ها برای گرد آوری اطلاعات لازم به غرض درج نام ملا هبت الله رهبر طالبان در لست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل خبرداده وگفته است این اقدام شامل حال مجموعه ی دیگر از رهبران این گروه می شود. تواب غورزنگ سخنگوی این شورا به رسانه ها گفته آن عده از رهبران طالبان که این شورا خواستار درج اسامی آنان در فهرست افراد تحت تحریم سازمان ملل خواهد شد تهدیدی برای امنیت ملی افغانستان وامنیت بین الملل شمرده می شوند وافزوده که این موضوع پیش ازین در صحبت های شفاهی رییس جمهور کشور با مقامات سازمان ملل مطرح شده اما به زودی این موضوع به صورت رسمی با شورای امنیت این سازمان مطرح خواهد شد. هدف از این کار این است که طالبان تحت فشار قرار گیرند و از سماجت واصرار بر مواضع فعلی خود کوتاه آمده وبه روند صلح بپیوندند. زیرا قرار گرفتن در این لست سبب می شود که دارایی های این عده از رهبران طالبان منجمد شده، تسهیلات لازم برای مسافرت آنان به ممالک دیگر که در حال حاضر از آن برای تامین روابط با سایر کشورها وگروه های همفکر خویش در اقصاي نقاط دنیا وتدارک منابع مالی وپول به هدف سروسامان دادن به فعالیت های هراس افگنانه خویش بهره می برند، محدود گردد. این می تواند فشار ها بر طالبان را ازدیاد بخشیده ومشکلاتی را فرا راه آنان قرار دهد. ... ادامه

راه های ترانزیتی؛ ابزاری در دست سیاستگران پاکستان

بنادر پاکستان که پس از حمله انتحاری در زیارتگاهی در ایالت سند این کشور بر روی تجارت و عبور و مرور مسدود گردیده بود همچنان بسته است. با آنکه رسانه ها به نقل از سفیر افغانستان در اسلام آباد اعلام داشته بودند که به زودی این بنادر بر روی اشخاص مریض ودر گام بعدی بر روی تاجران باز خواهد شد اما تا اکنون کدام تغییری در وضعیت نیامده واین بنادر همچنان بسته است. در این میان وزارت تجارت وصنایع افغانستان بستن این بنادر را بر روی تجارت خلاف قوانین ومقررات سازمان تجارت جهانی دانسته وگفته که ازین بابت به این سازمان شکایت خواهد کرد. قربان حقجو معین وزارت تجارت وصنایع به رسانه ها گفته : بر اساس قوانین ومقررات سازمان تجارت جهانی، هیچ کشوری حتا در شرایط جنگی حق ندارد بنادر خود را بر روی تجارت ببندد. معین وزارت تجارت وصنایع گفته این وزارت در حال حاضر سرگرم گردآوری اسناد ومدارک است ودر آینده نزدیک به سازمان تجارت جهانی از انچه که به گفته وی پاکستان از بنادر خود منحیث ابزار سیاسی علیه دولت ومردم افغانستان استفاده میکند شکایت خواهد کرد. ... ادامه

پاکستان از اذیت وآزار مهاجران دست بردارد

یکی از پیامدهای شوم جنگ، مهاجرت کتلوی افغان ها به کشور های دیگر است. مهاجرت، افغانهای ساکن در کشور های دیگر را بی پناه ساخته است. این مهاجران در کمتر کشوری در پناه قانون قرار دارند. چنانکه نیاز واحتیاج، آنان را به شهروندان درجه چندم مبدل نموده است. در انسانی ترین حالت یک مهاجر با انواع مشکلات روحی – روانی، اقتصادی واجتماعی مواجه می باشد. حتا کشورهای اروپایی وغربی که پیش از این در برخورد انسانی با مهاجران زبانزد بود، در حال حاضر بستر زایش مشکلات واز جمله مشکلات روانی برای مهاجران مبدل شده است. این مهاجران در کشورهای همسایه ازین حیث با وضعیت ناگوار تری مواجه بوده اند ودر حال حاضر می باشند. دولت ها ورهبران این کشور ها همیشه بالای افغانها منت گذاشته وگفته اند که در روزگار سخت و طاقت فرسای تجاوز قوای سرخ اتحاد جماهیر شوروی ونیز در دوره جنگ های ذات البینی احزاب وگروه های سیاسی در دهه هفتاد وهشتاد میلادی این کشورها میزبان میلیون ها تن از مهاجران بوده اند ودر حال حاضر میباشند. مهاجران از امکانات امنیتی، رفاهی، تحصیلی واقتصادی این کشورها بهره گرفته وزنده گی خود را به پیش برده اند. اما کل موضوع این نیست. زنده گی میلیون ها تن از مهاجران در این کشورها اگر هزینه هایی را بر کشورهای میزبان تحمیل کرده از سوی دیگر استفاده وبهره هایی هم به این کشورها در قبال داشته است. مهاجران معماران خوب این کشورها بوده ودر این زمان با نیروی کاری ارزان، مهارت ها وتجارب واندوخته های خویش در حقیقت در روند سازنده گی این کشورها نقش به سزایی را از خود به نمایش گذاشته اند. ... ادامه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last مجموعه نتایج: 400 | نمایش: 1 - 10