صفحه اصلی | eslah | سرمقاله | وضعیت کودکان کارگر نگران کننده است

وضعیت کودکان کارگر نگران کننده است

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
وضعیت کودکان کارگر نگران کننده است

یک تحقیق تازه‌ی کمیسیون مستقل حقوق بشر بیانگر وضعیت ناگوار کودکان کارگر در کشور است. این کمیسیون در گزارشی که از مصاحبه با بیش از 700 تن کودک کار ولایات تهیه شده و روز گذشته در یک کنفرانس خبری با رسانه ها شریک شد، بدرفتاری، لت وکوب، مزد اندک، فشار های روانی، آزار واذیت جنسی و محرومیت از آموزش را از عمده ترین مشکلات و چالش های فرا راه کودکان کارگردر کشور دانسته است. گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر بیانگر این است که یک میلیون کودک در کشور کار میکنند و سه میلیون تن از کودکان زیر خط فقر زنده گی میکنند. کودکان کارگرکه عمدتا تنها نان آور خانواده اند ویا مربوط به خانواده های فقیری میشوند، تحت بد ترین شرایط به کار های شاقه مصروف اند ودر سکتور های مختلف کار میکنند.

   کمیسیون مستقل حقوق بشر وضعیت این کودکان را نگران کننده دانسته و میگوید 56 در صد کودکان کارگر از تعلیم محروم اند و 32 فیصد ازین کودکان در معرض قطع عضو در جریان کارقرار دارند، 40 درصد کودکان گفته اند که برای انجام کار مجبور می شوند، 16 در صد گفته اند که در معرض آزار واذیت جنسی که 43 فیصد تماس های جسمی را شامل می شود قرار میگیرند و یک فیصدی بلندی اظهار داشته اند که مورد لت وکوب واقع قرار می گیرند.  گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر، کوتاهی قد، کاهش وزن، بیماری های چشمی، قلبی، گوش وگلو و بینی وکاهش حافظه را از عمده ترین پیامد های کار برای کودکان عنوان کرده است.

این همه به معنای این است که وضعیت زنده گی کودکان در کشور غیر قابل قبول و نگران کننده است و این وظیفه همه نهاد ها ودر رأس دولت افغانستان را سنگین می سازد. ایجاب میکند که فکری به حال این کودکان شود. بی تردید این کودکان سرمایۀ انسانی کشور وآینده سازان کشور اند و هر گاه این وضع ادامه یابد، افغانستان این سرمایه انسانی وآینده سازان خود را از دست داده واز آنچه که این کودکان میتوانند برای کشور در آینده به ارمغان آورد، محروم گردد. ایجاب می‎کند که فکری به حال اقتصاد خانواده ها شود تا با ایجاد تغییر در زمینه های اقتصادی آنان و بهبود وضعیت اقتصادی این خانواده ها مانع کار کودکان متعلق به این خانواده ها شود، زمینه ی تعلیم و تحصیل برای کودکان فراهم گردد،کودکان بتوانند به مراکز تعلیمی و تحصیلی رفته و برای آینده ی خود وکشور اندوخته های علمی خود را انکشاف دهند.  این نیازمند این است که هرچه زودتر وضع امنیتی به سمت مثبت تغییر کرده و زمینه سرمایه گذاری و ایجاد کار و اشتغال برای اعضای خانواده های مستمند و نیازمند کار عواید و درآمد برای آنان رقم زده شود تا آنان بتوانند از درآمد حاصله زنده گی خود را به پیش برده و از فرستادن کودکان شان به مارکیت کار مانع شوند.     از سوی دیگر زمینه‌ی مجازات آن عده کار فرمایانی که مرتکب جرایمی که از آنها نام گرفته شد در مورد کودکان ونیز دسترسی کودکان قربانی به عدالت باید فراهم گردد و میزان نظارت بر مراکزی که این کودکان در آنها مصروف کارند از سوی نهاد های مسئوول بیشتر شده و مسئوولان هر یک ازین مراکز در هنگام اخذ جواز باید تعهد معتبر بسپارند که از استخدام کودکان حتی المقدور خودداری میکنند ودر مواقعی که مجبور باشند کودکان را استخدام کنند، باید شرایط خاصی واز جمله پرهیز از خشونت واعطای مزد کافی در برابر کار شان وکاستن از ساعات کاری وحفاظت آنان از قرار گرفتن در معرض آزار واذیت جنسی و...، را در مورد شان رعایت کنند. نهاد های ذیربط دولتی و وزارتخانه های مسئوول طرح هایی را به وجود آورند که بتواند مصئوونیت و زمینه دسترسی به همه ی حقوق واز جمله تعلیم برای این کودکان را تامین وتضمین کنند.

    و در اخیر لازم است تا به همه ی شهروندان کشور آگاهی داده شود که با کودکان کارگر مانند کودکان خودشان رفتار کرده ودر حق آنان تمام موارد شرعی وقانونی را مراعات واز تمام تعرضات وتجاوزات به شخصیت، حقوق وجایگاه آنان پرهیز صورت بگیرد. همه باید بدانند که در صورت تخلف با آنان برخورد قانونی شده و متخلفان با شدید ترین وجهی مجازات  خواهند شد.

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha