صفحه اصلی | eslah | سرمقاله | باز نشسته‌گی، الزامی در فرایند کار ادارات رسمی

باز نشسته‌گی، الزامی در فرایند کار ادارات رسمی

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
باز نشسته‌گی، الزامی در فرایند کار  ادارات رسمی

محمد اشرف غنی رییس جمهور، باز نشسته گی 164 جنرال شاغل در نهاد های امنیتی ودفاعی را امضا کرده است. دلیل این کار اصلاحات در رژیم امنیتی کشور وایجاد فرصت برای نسل جوان ومتخصص به خدمت در نهاد های امنیتی ودفاعی گفته شده است. اما جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی به رسانه ها گفته که اکثریت قریب این تعداد جنرالان پیش ازین در احتیاط پیژنتون وزارت دفاع ملی حاضری امضا میکرده اند. هرچه باشد این به خوبی قابل درک است که باز نشسته گی مرحله ی از فرایند جاری وساری کار در ادارات رسمی می باشد. نیروهای سالخورده ی که سالها با افتخار در این ادارات کار کرده ودستاورد هایی را برای کشور ومردم خود رقم زده روزی باید به افتخار جا را برای نسل جوان خالی کنند تا زمینه خدمت به کشور ومردم برای همه مهیا شود. این امر در همه ی نظام ها ودر همه ی کشور ها می باشد اما چیزی که هست دولت ها ونظام ها ملزم اند تا زمینه ی زنده گی آبرومندانه وآرام را برای این تعداد خدمتگاران کشور در مدت زمانی باقیمانده ی عمر شان باید فراهم کنند.

  یکی از اهداف آوردن اصلاحات در نظام ورژیم امنیتی در یک کشور فعال سازی وجوان سازی بدنه ی نهاد های دخیل در پروسه ی تامین امنیت در کشور است. با زمینه سازی برای جذب نیروی جوان وتحصیل کرده وجا به جایی جوانان تحصیل کرده وبا دانش مسلکی در بدنه نهاد های امنیتی ودفاعی کشور در واقع این هدف محقق میشود. وصد البته که جوان سازی باعث تحرک بیشتر وفعال شدن زیاد تر قطعات شامل در نهاد های امنیتی ودفاعی خواهد شد. واین هیچ تضاد وتقابلی با لزوم بهره جویی از اندوخته های  نسل پیشین جنرالان وافسران با تجربه وصاحب اندوخته هم ندارد. دولت میتواند از آنعده افسران وجنرالان با تجربه وصاحب دانش مسلکی به عنوان استاد ویا مشاور در نهاد های امنیتی ودفاعی بهره بگیرد. افسران و جنرالان دارای اندوخته های مسلکی وصاحب تجربه که هنوز توان وانرژی برای کار دارند میتوانند در کسوت مشاور ویا استاد در نهاد های اموزشی برای بالا بردن دانش مسلکی وازدیاد تجارب نسل جوان و پر انرژی کار کند. ودولت باید این فرصت را برای شان فراهم کند. وافسران جوان وبا تحصیل وپر انرژی در بدنه ی نهاد های امنیتی ودفاعی گماشته شوند که بتوانند برای کشور خود خدمت کنند.  

از فصل جدید حیات ملی مردم افغانستان پس از استقرار نظام فعلی گذشت با همکاری دوستان بین ا لمللی افغانستان ونیز با تلاش وکوشش مراکز آموزشی وتربیتی متعلق به نهاد های امنیتی ودفاعی کشور جوانان با استعداد ودانش آموخته ی زیادی داریم که با اتکا بر آموخته های مسلکی ودانش جدید در عرصه های مختلف مورد نیاز فرایند های مربوط به دفاع وتامین امنیت کشور ومردم ما سر بلند کرده اند که میتوانند با افتخار از پس الزامات دفاع وامنیت کشور بدر آمده وبرای کشور ومردم خدمت کنند.

    ایجاب میکند که این مسأله همینگونه درک شود وانتظار دولت هم از همه جریانات سیاسی وسیاستگران کشور این است که بنا بر لزوم آمدن اصلاحات ونیز جوان سازی وتوانمند نمودن نهاد های امنیتی ودفاعی اقدامات واجراأت دولت را همانگونه که هست درک کنند ویاری رسانند که دولت بتواند اصلاحات در نهاد های امنیتی ودفاعی را عملی سازد. لازم است به نیروهای جوان وفعال وبا دانش وتحصیلکرده ی وطن اعتماد شود. این نیروها همانگونه که در سال های گذشته توانسته در برخی عرصه ها از خود شایسته گی نشان دهند بدون شک که در آینده نیز میتوانند نقش مهم وبه سزایی در فرایند های مربوط به امنیت وثبات در کشور بازی کنند. کافی است که به آنان اعتماد شود وفرصت برای شان مهیا گردد، امکانات وزمینه ها برای شان فراهم آید.      

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha