صفحه اصلی | eslah | سرمقاله | ضرورت خشکانیدن ریشه های هراس افگنی

ضرورت خشکانیدن ریشه های هراس افگنی

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
ضرورت خشکانیدن ریشه های هراس افگنی

بر اساس رویکرد جدید ایالات متحده ی امریکا، پس از این نیروهای این کشور همه آن نقاطی را که وجود وحضور تروریستان در آن متصور است، مورد حمله قرار خواهد داد. بر اساس این رویکرد جدید، پناهگاه های امن گروه های تروریستی در آنسوی خط دیورند هدف قرار خواهند گرفت. این رویکرد پس از آن اتخاذ میگردد که ماه ها از اجرایی شدن راهبرد جدید ایالات متحده ی امریکا در قبال افغانستان وجنوب آسیا میگذرد. اهمیت هدف قرار گرفتن این مراکز وپناهگاه ها در آن است که در حقیقت خاستگاه های اصلی ترور و دهشت را نابود خواهد ساخت. این در حقیقت مبارزه با ریشه ها وخیزشگاه های اصلی تروریزم میباشد ومی تواند خشکاندن ریشه های بحران جاری را در پی داشته باشد. به باور افکار عمومی، پیش ازین آنچه که به عنوان مبارزه در برابر تروریزم انجام می یافت، معنای چسپیدن به شاخه ها و فروع را داشت. اگر این شاخه ها قطع هم میگردید؛ چون ریشه ها زنده وپا برجا بود، هیچگاه موج برخاسته به عنوان تروریزم هرگز نمی خوابیدو با هر بار شکست بار دیگر تجدید قوا کرده وبازهم موج جدید تری خلق میکردند.

   افغانستان سال ها گفته که ریشه های اصلی فرایندی به نام تروریزم در آنسوی خط دیورند قرار داشته و گروه های تروریستیی که در برابر دولت ومردم افغانستان میجنگند، در آنسوی خط دیورند ودر نقاطی از خاک پاکستان لانه های امن ومراکزی برای سیاست گذاری وبرنامه ریزی، آموزش وپرورش، جلب و جذب وتسهیلاتی برای گردآوری منابع مورد نیاز برای تامین هزینه های جنگ و...، دارند واز جانب سازمان استخبارات نظامی پاکستان حمایت وپشتیبانی می شوند. به باور افغانستان، پاکستان حیثیت عقبه ی جبهه ی جنگ گروه های تروریستی فعال در افغانستان را دارد. سازمان استخبارات نظامی این کشور زمینه های وسیعی را برای این گروه ها فراهم کرده است. علمای پاکستان جنگ این گروه ها را توجیه مذهبی میکنند و مدارس پاکستان برای این گروه ها افراد جدید را پرورش وآموزش میدهند. نهادهای دیپلماتیک پاکستان زمینه ی سفر فرماندهان وسران این گروه ها را به کشور های مختلف مهیا میسازند. سرانجام آی اس آی آموزش های نظامی، اطلاعات مورد نیاز استخباراتی و فرصت های برنامه ریزی و...، را برای این گروه ها زمینه سازی مینمایند.

    افغانستان همیشه خواسته که این پناهگاه ها ومراکز هدف قرار داده شود. زیرا حمله بالای این پناهگاه ها که به منزله ی ریشه های بحران وزمینه گسترده ای برای تجدید قوا و بستری برای برنامه ریزی وطراحی می باشد، به این میماند که ریشه های بحران را بخشکانیم، آبشخور اصلی افراطگرایی وتروریزم را نابود سازیم وعقبه ی جبهه ی این تعداد گروه ها را مسدود سازیم وبدینوسیله فشارها بر تیم های عملیاتی وگروپ های موجود در ساحه را ازدیاد بخشیده ومانع تحرک وفعالیت بیشتر آنان در انجام اعمال هراس افگنانه گردیم.

زیرا این بسیار مهم است که تروریزم در هیچ کجای منطقه در امان نباشندواز هرجا که سر بلند کند در جا سرکوب شوند. واین میتواند فشارها بر این گروه ها را ازدیاد بخشد و بر تصمیم آنان در دست برداشتن از جنگ وخشونت وپیوستن به روند صلح ومذاکرات تاثیرات مثبتی از خود بر جای بگذارد.

    هدف گرفته شدن مراکز وپناهگاه های تروریزم در کلیت منطقه واز جمله در قلمرو پاکستان میتواند گروه های تروریستی را زمینگیر کرده، قدرت مانور آن ها را کاهش داده ودامنه ی فعالیت های تروریستی آنان را گرد سازد. این حتا برتصامیم دولت پاکستان به عنوان دولت حامی این گروه ها میتواند تاثیرات سازنده ومثبت خود را برجای بگذارد.

زیرا وقتی پاکستان احساس کند که با حمله بر اماکن حضور ومراکز وپناهگاه های این گروه ها در قلمروش هم بازی های پنهان این کشور بیش از گذشته رو شده وبیش از هر زمانی افکار عمومی جهانی را در برابر این کشور تحریک میسازد وهم باعث میشود که خسارات فراوانی بر مراکزی در این کشور وتلفات بر گروه های تحت حمایتش وارد شده ونابودی چهره های کلیدی وافراد مهمی که این کشور بالای آنان سرمایه گذاری کرده را سبب شود، حتما در رویکرد فعلی خویش تجدید نظر میکند.

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha