صفحه اصلی | eslah | سرمقاله | اولویت منافع ملی و مصالح علیای کشور

اولویت منافع ملی و مصالح علیای کشور

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
اولویت منافع ملی  و مصالح علیای کشور

فضای جامعه در این روز ها به گونۀ بی پیشینه ای شاهد بروز بحث ها وجنجال های لفظی میان نماینده گان پارلمان، مقامات حکومت وبرخی سیاستگران درخصوص موضوعات مختلفی چون محتوای قابل درج در تذکره های برقی، انتخابات، برطرفی وجابه جایی مسئوولان وصلح و...، میباشد. گاهی این بحث ها شیوه ی را به خود میگیرد که جای هیچ تردیدی باقی نمیماند که با منافع ملی ومصالح علیای کشور در تضاد می باشد. این در حالی است که توجه به نگهداشت وحراست از منافع ملی ومصالح علیای مملکت ظاهرا مخالفی ندارد وهمه در لزوم پرهیز از برخورد ها وبگو ومگوهای که آنها را به مخاطره بیاندازد اتفاق نظر دارند. از نگاه عموم اندیشه ورزان وسیاستگران کشور منافع ملی ومصالح علیای مملکت در اولویت همه ی مسایل کشور قرار دارد. واز هر چیز دیگری از اهمیت برخوردار است. اولویت دادن به منافع ملی مستلزم این است که همه سیاستگران کشور برای موضعگیری های شان باید حد ومرزی را به رسمیت بشناسند. برای هریک از جریانات سیاسی وسیاستگران خطوط قرمزی باید وجود داشته باشد که همه در آن به وفاق برسند والزاما آن را مراعات کنند. حفظ وفاق ووحدت مردم افغانستان از جمله ی این خطوط است. جریانات سیاسی وسیاستگران کشور نباید طوری موضعگیری کنند وطوری حرف بزنند که عواقب و پیامد های آن آسیب زدن به وحدت وهمدلی مردم افغانستان باشد.

   دوکتور عبدالله عبدالله، رییس  اجراییه ی کشور با اشاره به برخی تنش های لفظی بین جناح های تشکیل کننده ی حکومت وحدت ملی ودر واکنش به زیاده روی بعضی چهره های سیاسی وحکومتی در اتهام زنی بر سیاستگران وجریانات سیاسی رقیب وبه کار گیری جملات رکیک وزننده در این روند، روز پیش گفت که: منافع ملی در اولویت کارش قرار دارد، وتاکید ورزید که سکوت وی در برخی موارد به معنای این نیست که وی پاسخ لازم وگپی برای گفتن ندارد.  

    این موضعگیری ریاست اجراییه از سوی آگاهان به این معنا تلقی شد که در حال حاضر درگیری سیاست گران کشور در حد تنش لفظی هم به صلاح مملکت نیست. چون در شرایط کنونی سرنوشت کشور ومردم  افغانستان به گونه ی رقم خورده که دشمنان از هر سو بالای کشور ومردم  افغانستان در حال تعرض اند وپی هم تلاش وکوشش میکنند که افغانستان را به سوی پرتگاه سیاسی واقتصادی سوق نموده ونگذارند که در آینده ی نزدیک از بحران وجنگ وخشونت بیرون شود. دشمن هرگز نمی تواند تحمل کند که شهروندان افغانستان یکپارچه وهمدل برای تحقق اهداف متعالی نجات کشور، رشد وبالنده گی اقتصادی، توسعه ی پایدار در هر بخشی وسرانجام وصول به  امنیت وثبات

دایمی در کشور خود باهم همکاری کنند. دشمنان افغانستان در پی برهم زدن اتفاق ووحدت افغانها اند. وفکر میکنند از طریق نفاق افگنی وایجاد اختلاف این همدلی افغان ها را نابود کرده میتوانند.

    ایجاد اختلاف ودامن زدن به نفاق وتفرقه زیر عناوین مختلف یکی از سیاست های شناخته شده ی دشمن برای تضعیف دولت ومردم افغانستان است. وبرای شکستن سد آهنین میلیونی مردم افغانستان، دشمنان مردم ما پیوسته میکوشند تا مردم افغانستان به جان هم بیافتند ومیان مردم ودولت فاصله ایجاد ودیوار بی اعتمادی ایستاد کنند وازین رهگذر قدرت مقاومت در برابر توطیه ها ودسایس خود را بشکند وراه خود برای رسیدن به اهداف تعیین شده کوتاه تر سازند.

    ایجاب میکند که جریانات سیاسی وسیاستگران کشور با در نظرداشت همین موضوع باید متوجه آنچه را که بیان میکنند ورسانه ی میسازند باشند وبا درک درست از عواقب وپیامد های بیانیه های خود بوده باشند.

آزادی بیان وفعالیت آزاد رسانه ی وهم چنان فعالیت آزاد سیاسی واجتماعات هرگز به این معنا نیست که از آن ها در جهت نفاق افگنی واختلاف اندازی بهره گرفته شود. حد اقل میتوان مدعی شد که در کشور های دیگر همه چیز را رسانه ی نمی سازند. جایگاه خاص برای مباحثات وبگو مگو های تنش زا وجود میداشته باشد. همه مباحث را به افکار عمومی پرتاب نمیکنند ودر عوض این مباحث را پشت در های بسته ودر حضور کارشناسان ومسئوولان انجام داده وبه نتیجه میرسانند. افکار عمومی از تنش ودرگیری به دور نگه داشته میشود. واین به هیچ صورت به معنای حرمان از حق دسترسی به اطلاعات نمی باشد. ومعنای مخفی کاری نمیداشته باشد. بلکه معنای اینکار این است که نماینده گان مردم وسیاستگران واعضای جریانات سیاسی به جای آنان مشکلات ومسایل چالش زا را با بحث های وطرح دیدگاه های علمی ودقیق حل وفصل مینمایند.

 

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha