صفحه اصلی | eslah | سرمقاله | مصئونیت اطفال مصئونیت آینده است

مصئونیت اطفال مصئونیت آینده است

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
مصئونیت اطفال مصئونیت آینده است

افغانستان در حالی از روز جهانی اطفال بزرگداشت کرد که اطفال وکودکان کشور در شرایط خوبی به سر نمی برند. زنده گی اطفال وکودکان با چالش های زیادی مواجه می باشد. سوء استفاده وهمچنان نقض حقوق کودکان واطفال به رویه‌ی معمول نزد بخش هایی از جامعه‌ی ما مبدل گردیده است. آمار ها حاکی از آن است که در حال حاضر بیش از دومیلیون تن از کودکان به کار های شاقه به شمول کار در کارخانه ها، کوره پز خانه ها، کار روی جاده و...، مصروف اند. با تمام تلاش ومساعی‌ای که دولت افغانستان برای دسترسی کودکان واطفال به تعلیم وآموزش به کار گرفت وهزینه هایی را در این راه به مصرف رساند، اما با تاسف هنوز نزدیک به سه ونیم میلیون تن کودک از دسترسی به تعلیم وآموزش محروم اند. علی رغم تلاش های مستمر وگسترده‌ی دولت در زمینه تعمیم دسترسی شهروندان به خدمات، تعداد قابل توجهی از کودکان و اطفال به صورت دوامدار به خدمات اساسی دسترسی ندارند. وضعیت زنده گی کودکان و اطفال مناطق روستایی حالت بدتری را به نمایش میگذارد.

    از همه بدتر مشکلات وچالش های امنیتی بیش از همه زنده گی کودکان و اطفال را متاثر ساخته است. گروه های هراس افگن وتروریست در جنگ علیه دولت از اطفال و کودکان استفاده میکنند. اخیراً زیاد دیده شده که از اطفال وکودکان به عنوان انتحاری و عامل عملیه های انفجار استفاده شده اند. کودکان واداشته شده که مواد انفجاری را از یک نقطه به نقاط دیگر انتقال دهند. در مناطق مربوط به قلمروهای که زیر نفوذ این گروه ها قرار دارند اطفال وکودکان در قرار گاه وپایگاه های شان حضور پر رنگ داشته واز کودکان و اطفال در انجام کارهای مختلف مربوط به قرارگاه ها وپایگاه های آنان استفاده شده است.

    یکی از پیامد های نا امنی وجنگ، تلفاتی است که به کودکان واطفال وارد می شود. دفتر معاونت  سازمان ملل متحد ( یوناما) پیش ازین در گزارشی که از میزان تلفات در جریان جنگ وخشونت در افغانستان ارایه داد، از ازدیاد تلفات در جریان سال جاری در مقایسه با سال گذشته ابراز نگرانی کرد. یوناما تاکید نمود که تعداد قابل ملاحظه‌ای از تلفات به کودکان و اطفال اختصاص می یابد. تلفات کودکان و اطفال بخش مهمی از تلفات افراد ملکی در افغانستانرا تشکیل می دهد. بنا به گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد، تلفات اطفال وکودکان نیز نسبت به سال گذشته ازدیاد قابل ملاحظه‌ای را نشان میدهد.

    به نظر میرسد لازم باشد که دولت افغانستان وشرکای بین  المللی اش و همچنان نهادهای مختلف فعال در زمینه های حقوق بشری و...، کار بیشتری بکنند تا وضعیت موجود را به نفع بهبود در زمینه حقوق کودکان واطفال تغییر دهند. برنامه های موثرتری را به کار گیرند تا بتوانند زنده گی اطفال وکودکان را مصئوون بسازند. این تنها از آن حیث نیست که کودکان واطفال انسان و بشر اند وحقوق انسانی و بشری شان ایجاب این را مینماید که در زمینه تحفظ حقوق بشری شان کار صورت بگیرد؛ بلکه ازین جهت هم که مصئون سازی زنده گی کودکان در حقیقت به معنای مصئون سازی آینده کشور ومردم افغانستان است. اطفال و کودکان آینده سازان کشور اند وسرمایه انسانی آینده کشور. هر گاه اطفال وکودکان کشور مصئونیت داشته باشند میتوان به مصئونیت کشور در آینده ایمان داشت.

    ایجاب میکند که برابر با کنوانسیون حقوق طفل وهم مطابق با قوانین نافذه کشور و بر اساس ایجابات مربوط به مکلفیت دولت های ملی در زمینه مصئون سازی زنده گی  کودکان واطفال کار بیشتری را باید به منصه اجرا گذاشت وزمینه های دسترسی آنان را به حقوق قانونی و بشری شان فراهم آورد. دولت در سال های که گذشت برای دسترسی اطفال وکودکان هزینه های زیادی را در این راه به مصرف رساند و مساعی و تلاش های گسترده‌ی را به کار بست.

اما به نظر میرسد که این همه بسنده نبوده است. موانع وچالش ها بسی گسترده وفراگیر بوده است. ایجاب میکند که در این زمینه مطالعات وسیعی انجام گیرد و اقدامات بیشتری به عمل آید.

شرکای بین المللی دولت افغانستان نیز تعهدات مشخصی را بر دوش بگیرند ودر زمینه‌ی تأمین هزینه های مورد نیاز دولت افغانستان را کمک و مساعدت نمایند.

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha