صفحه اصلی | eslah | سرمقاله | جوانان، نیروی بالنده و پتانسیلی برای صلح و رشد اقتصادی

جوانان، نیروی بالنده و پتانسیلی برای صلح و رشد اقتصادی

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
جوانان، نیروی بالنده و پتانسیلی برای صلح و رشد اقتصادی

از دوازدهم اگست، روز بین المللی جوانان در افغانستان بزرگداشت به عمل آمد. در محفلی که در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردیده بود؛ دکتور محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور نقش جوانان را در حرکت به سوی شگوفایی اقتصادی، تحقق صلح، تحکیم امنیت وتقویت وحدت ملی در افغانستان مهم دانسته؛ از آنان خواست تا گروه های تروریستی وهراس افگن را به سوی انزوا سوق دهند. این قضاوت با توجه به دو واقعیت انکار ناپذیر صورت گرفته است. یکی اینکه جامعه افغانی در کلیت یک جامعه ی جوان است. بیشترینه نفوس کشور را جوانان تشکیل میدهند. افغانستان ازین جهت یک کشور جوان است. دو اینکه جوانان بالنده ترین نیروی انسانی یک جامعه را تشکیل میدهد. جوانان در هر جامعه ی نیروی تحول آفرین است. جوانان ازین نظر که توانایی های ویژه ی در کسب دانش وتجربه، پتانسیلی برای کار وتلاش وپیکار وحوصله ی بی نظیر در پذیرفتن مسئوولیتهای سنگین دارند در هر زمان وهر عصری مورد توجه مدیران بلند پایه کشورها وحتا احزاب سیاسی قرار گرفته اند.

     حکومت وحدت ملی چشم امید به اقشار مختلف جوان دوخته است. مساعی بیدریغی به کار بسته تا اقشار جوان کشور را حمایت نماید که به تحصیل بپردازد. دانش وعلم بیندوزند. تجارت واندوخته های خود را روز تا روز انکشاف دهند وفزونی ببخشد. حکومت کوشیده، راه جوانان دارای تحصیلات واندوخته های علمی وصاحب تجارب را برای رسیدن به پست های حکومتی باز کرده است. بیش از هر زمان دیگر دراین زمان جوانان دارای تحصیلات وصاحب تجارب واندوخته به بدنه حکومت راه یافته وبخش قابل توجه  اداره کشور جوان شده است.

    جوانگرایی در حکومت وحدت ملی بر این چند فرضیه استوار است. یکی اینکه به حکم طبیعت نسل دیروزی ما دیر یا زود به بازنشسته گی میرود ولازم این است که نباید خلایی در کار اداره ومدیریت امور به وجود آید. دو اینکه برخی از این جوانان با بهره گیری از شرایط واوضاع این چند سال به نیکی توانسته اند تحصیلات عالی ومطالعات وسیع وگسترده ی را به سر رسانیده وآماده گی های خوبی را در امر اداره ومدیریت از خود به نمایش بگذارند. سه اینکه جوانان انرژی وپتانسیل بیشتری در تحمل سختی ها، مرارت ها ودشواری فرایند های مربوط به دولتداری واداره امور سیاسی، اقتصادی واجتماعی دارند.

    انتظار از نسل جوان کشور این است که بکوشند در گام نخست استعداد های خفته خود را بیدار وبه فعلیت برسانند وبا سلاح علم ودانش ومهارت های کار آمد امروزی خود را مسلح بسازند. در گام بعدی درک خود را از اوضاع وشرایط حاکم بر کشور، معضلات ومشکلات موجود وایجابات زمان کامل بسازند  ودر گام سوم بکوشند توطیه ها ودسایس دشمنان این آب وخاک و برنامه های ویرانگر آنان را به نیکی مورد شناسایی قرار داده وآنچه را که لازمه نجات میهن ومورد نیاز دفع وطرد سیاست های مخرب بیگانه‌گان می باشد را به کار گیرند. جوانان آگاه وبیدار میدانند که لازمه وطن دوستی این است که بر تمام این جریانات مخرب کشور وخاین به آرمان مردم افغانستان که سر نخ دسایس شان به اراده سازمان های استخباراتی بیرونی بند است خط بطلان بکشند وبا آن به مبارزه بر خیزند وهمان گونه که رییس جمهور گفته این جریانات را به انزوا ببرند.

     این تنها گروه های هراس افگن ودسایس مخرب سازمان های استخبارات بیرونی نیست که دام هایی در مسیر جوانان ما نشانده اند. بلکه طاعون اعتیاد، آفت بی انگیزه گی، مصیبت تنبلی وخواب رفته گی وچالش بی برنامه گی وامثال آن از آسیب های رایج در زمان ما بر سر راه جوانان کشور قرار دارند. جوانان زمانی میتوانند نقش برازنده ی را به هدف خدمت به وطن ومردم افغانستان بر دوش بگیرند که با اراده خدشه نا پذیر به جنگ هر چه ازین قبیل مسایل است بروند وبا تکیه بر اراده ی جوان خود، راه خود را به سوی ایفای نقش مثبت وسازنده در خدمت به وطن ومردم افغانستان باز نمایند.

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha