صفحه اصلی | eslah | سرمقاله | پیامد مبارزه با فساد در نهادهای امنیتی بر سرنوشت جنگ

پیامد مبارزه با فساد در نهادهای امنیتی بر سرنوشت جنگ

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
پیامد مبارزه با فساد در نهادهای امنیتی بر سرنوشت جنگ

روز گذشته تفاهمنامه هایی میان مرکز عدلی وقضایی مبارزه با فساد اداری ونهادهای امنیتی به امضا رسید. غرض از امضای این تفاهمنامه ها مبارزه علیه فساد در فرایندهای مربوط به امور اجرایی در نهادهای امنیتی کشور گفته شده است. بحث موجودیت فساد در نهادهای امنیتی یکی از موضوعاتی بوده که همواره در رسانه ها در داخل وهم در خارج از کشور واز آدرس های مختلفی مطرح می گردد. موضوعاتی از قبیل موجودیت سربازان خیالی در صفوف نیروهای امنیتی، فساد در سیستم تدارکات این نهادها، حیف ومیل اعاشه واباطه سربازان، روغنیات وپرزه جات وسایط نقلیه وزرهی قطعات وعدم شفافیت در توزیع تسلیحات ومهمات و...، مسایلی بوده که گاهی در رسانه ها مطرح شده است. باری حیف ومیل تجهیزات طبی وادویه به ارزش میلیون ها دالر در شفاخانه سردار محمد داود خان در رسانه ها نیز مطرح گردید. رهبران حکومت وحدت ملی وهمچنان مسئولان در خود نهادهای امنیتی هیچگاهی موجودیت فساد در این نهادها را انکار نکرده اند. باری رییس جمهور، وزارت امور داخله را قلب فساد لقب داد. به همین خاطر هم بود که با آغاز به کار حکومت وحدت ملی مبارزه علیه فساد وآوردن اصلاحات در همه سطوح وبه ویژه در نهادهای امنیتی به یک راهکار جدی مبدل گردید. ادارة تدارکات ملی به همین خاطر ایجاد شد. مرکز عدلی وقضایی مبارزه علیه فساد برای این امر مهم به وجود آمد.

 موضوع فساد در نهادهای امنیتی یکی از عوامل مهم بدتر شدن اوضاع امنیتی در کشور وعامل مهم ازدیاد تلفات نیروهای امنیتی وسقوط ودست به دست شدن ولسوالی ها بین حکومت ومخالفان مسلح نظام به حساب آمده است.  بنا به آنچه که رییس جمهور در این نشست گفت، حتا از غذای سرباز دزدی شده است. از روغنیات وپرزه جات وسایط مورد استفاده نیرو های امنیتی، دزدی شده است. ومیزان کالوریی که در غذای سربازان وبریدملان وافسران نهادهای امنیتی در نظر گرفته شده، کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است.

    با این وصف مبارزه علیه فساد در این نهادها به یک اولویت ویک ضرورت مبرم مبدل شده است. نهادها وادارات امنیتی با امضای این تفاهمنامه ها در پی این است که مبارزه علیه فساد را بیشتر تشدید کرده و پس از ین تلاش خواهد شد که جلو خلاف ورزی ها و فساد موجود گرفته شود. به قول رییس جمهور پس ازین از غذای سرباز دزدی نخواهد شد.

    اهمیت مبارزه با فساد اداری وریشه کن کردن خلاف ورزی ها از فرایند های مربوط به امور اجرایی در نهادهای امنیتی در این است که این امر سبب میشود ضعف های که گهگذاری رونما میگردد مهار گردیده وتبدیل به قوت واستحکام بیشتر در قطعات مربوط به این نهادها در همه سطوح گردیده واز بروز ضعف ونیز از ظهور بی نظمی وسردر گمی جلوگیری شود.

 ازین گذشته، شفافیت در امور مربوط به اجراات در نهادهای امنیتی باعث تقویت تعهد وانگیزه ومورال نظامیان در قطعات مربوط به نهادهای امنیتی خواهد شد. زیرا از یک سو از بدنامی منسوبان این نهادها مانع میگردد واز سوی دیگر همه می بینند که پس از این حقوق وامتیازات شان حیف ومیل نگردیده وبه هیچ صورت زحمات وعرقریزی های آنان نادیده گرفته نخواهد شد.

 در قدم سوم در مواقعی که نیاز به امکانات ومواد لوژستیکی ورزمی و...، باشد این امکانات به دسترس شان قرار خواهد گرفت ودیگر این نگرانی که در یک چنین مواقع از رساندن امکانات مورد نیاز منسوبان نهادهای امنیتی در ساحه انجام عملیات دریغ می شود موجود نخواهد شد.  

 ازین گذشته، شفافیت در زمینه های فوق باعث تقویت اعتماد شرکای بین المللی افغانستان که در حال حاضر نهادهای ملی امنیتی کشور را حمایت مالی، تسلیحاتی، لوژشتیکی وآموزشی میکنند خواهد شد واین به تقویت وتسلیح بیشتر نهادهای امنیتی کشور خواهد گردید.

این کشور ها به کمک های خود به این نیرو بی اینکه کدام دغدغه ای داشته باشد ادامه خواهند داد. 

 بنا برین اذعان می توان کرد که مبارزه با فساد مطابق به مفاد تفاهمنامه های که به امضا رسیده میتواند باعث تقویت نهادهای امنیتی کشور ومؤثریت اقدامات این نهادها در دفاع از کشور ومردم افغانستان گردیده ودر راستای سرکوب دشمنان وتامین ثبات وامنیت بیشتر در کشور بیانجامد.

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha