صفحه اصلی | eslah | احکام و فرامین | فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد توزیع تذکره‌های الکترونیکی

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد توزیع تذکره‌های الکترونیکی

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد توزیع تذکره‌های الکترونیکی

به منظور تطبیق احکام قانون ثبت احوال نفوس منتشره جریدة رسمی شماره (1154) مورخ 25/9/1393 احکام فرمان تقنینی درمورد تعدیل برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس منتشره جریده رسمی شماره (1156 ) مورخ 2/13962 تثبیت دقیق هویت ملی شهروندان و همچنین فراهم آوری بستر مناسب برای اصلاحات و حکومتداری خوب وایجاد تسهیلات درارائه خدمات عمومی برای مردم مراتب آتی را منظور میدارم .

ماده اول : مرجع تطبیق

1-   اداره مرکزی ثبت احوال نفوس مسوول تطبیق برنامه توزیع تذکره الکترونیکی تابعیت درسراسر کشور می باشد.

2-  وزارت های امور داخله و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دفاتر مورد نیاز ، وسایط و تجهیزات غیر نظامی مورد استفاده و ضرورت اداره متذکره و سیستم و تجهیزات تکنالوژی معلوماتی را دراختیار اداره مرکزی ثبت احوال نفوس قراردهند.

3-  اداره مرکزی ثبت احوال نفوس نیازمندی های خویش را با وزارت مالیه شریک ساخته و وزارت مالیه وجوه مورد نیاز را دراسرع وقت به دسترس آن اداره قرار داده و نیازمندی های شان طبق قانون، تدارک گردد.

ماده دوم :تطبیق پلان عملیاتی

پلان عملیاتی مرحله آزمایشی توزیع تذکره الکترونیکی تابعیت که ازجانب اداره مرکزی ثبت احوال نفوس درجلسه مورخ 30/12/1395 ارائه و تائید گردید درظرف (90) روز بعد ازصدور این فرمان عملی گردد.

ماده سوم : تفتیش امورمالی و اجرائیوی

1-             امور مالی و اجرائیوی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس منبعد  توسط یکی از نهادهای معتبر بین المللی تفتیش گردد.

2-             نهادهای ذیربط، تسهیلات لازم جهت تفتیش امور مالی واجرائیوی اداره یاد شده را فراهم نمایند.

ماده چهارم : ایجاد کمیته رهبری

به منظور بهبود روند توزیع تذکره الکترونیکی تابعیت، رسیدگی به موقع به معضلات و مشکلات و نظارت از تطبیق موثر این برنامه کمیته ای تحت رهبری معاونیت دوم ریاست جمهوری و رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی ، با عضویت مشاور رییس جمهورو ادارات مربوطه، ایجاد گردد.

ماده پنجم: تأمین شفافیت درپروسه استخدام

1-         به منظورتأمین شفافیت درپروسه استخدام دراداره مرکزی ثبت احوال نفوس، کمیته ای تحت ریاست کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی با عضویت رؤسای منابع بشری اداره مرکزی ثبت احوال نفوس ووزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ایجاد می گردد.

2-             تشکیلات اداره مرکزی ثبت احوال نفوس از بودجه انکشافی به بودجه عادی انتقال گردد.

3-             مصئونیت وظیفوی کارکنان اداره مرکزی ثبت احوال نفوس طبق قانون تأمین بوده، هیچ شخص یا نهادی حق مداخله دراین روند را ندارد.


ماده ششم: مکلفیت و گزارش دهی

1-         تمام ادارات دولتی مکلف اند طبق ماده هشتم قانون ثبت احوال نفوس در زمینه تطبیق این برنامه همکاری همه جانبه نموده و اداره مرکزی ثبت احوال نفوس از پیشرفت کار، دستاوردها و استفاده موثر ازمنابع مالی به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ووزارت مالیه گزارش دهند.

2-             نهادهای داخلی و خارجی همکار، طبق تعهدات شان عمل می نمایند.

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha