صفحه اصلی | eslah | فرهنگ و هنر | ساحۀ باستانی خواجه صفا، نمادی از فرهنگ بودایی و اسلامی

ساحۀ باستانی خواجه صفا، نمادی از فرهنگ بودایی و اسلامی

اندازه حروف Decrease font Enlarge font
ساحۀ باستانی خواجه صفا، نمادی از فرهنگ بودایی و اسلامی

عمارت خواجه صفا حاوی بر چهار مرتبه و بطول ۱۷ قدم میباشد ، از طرف علیا به حصۀ شمال مرتبۀ ‏اول یک اطاق کلان جانب شرق دارای یک ارسی دروازه و دوکلکین و طرف شمال یک دوازۀ درآمد،

 و نه اطاق خورد یک یک دروازه ای موجود و تمامأمکمل و آباد بوده که اکنون در حال ویرانی است و در حصۀ آخر آن مسجدی میباشد. در مرتبۀ دوم آن بطرف حصۀ آخرقبر این مرد مشهور است، که بطور اطاقی آباد و دروازه هم دارد و با اتصال آن جای رهایش باغبان و مجاورین آن بنا یافته است. در مرتبۀ سوم محل مذکور چشمه آب آنست که دایمأ بقدر پنج سانتی متر و در ابتدا به اندازۀ پانزده سانتی متر جریان دارد ، مرتبۀ چهارمش تنها گلکاری و اشجار است لیکن به هر چهار مرتبۀ مذکور بطور صفه سطح همواری وجود دارد که پیش روی آنها به کتاره چوبی آراسته شده که اکنون ازکتاره کدام اثری نیست، سه مرتبه علیائی یکی بدیگر به واسطۀ زینه راه دارند، اما مرتبۀچهأرمین بجز راهیکه سرک ادخال به آن منتهی میشود، و از همین طرف هرچهار مرتبه یکی به دیگری وصل میگردند و راه عمومی هرچهار مرتبه است، دیگر راه و زینه ندارد . این مقام دلپذیر از یکطرف به آب و هوای صاف و شفاف وفضای وسیع و فراخ و از طرف دیگر به زیادت اشجار ارغوان که همین حصه و اطرافش ارغوان زار انبوه این کوه بلند گفته میشود ،خیلی جالب انظار و کشندۀ دلهای اهالی بطرف خود است، علاوه بر اشجار ارغوان که از سالیان دراز غرس شده و صورت طبیعی را به خود گرفته در خود این محل اشجار دیگری به کثرت وجود دارد که از جمله درختان بادام میباشد و در وقت شکوفۀ خود جلب نظر میکند . به مسافۀ  صد قدم بالاتر کبوترخانه نیز از خشت پخته تعمیر یافته که به متصل آن اطاق ذخیره گاه دانۀ کبوتران نیز آباد شده و در سابق کبوتران زیاد در آن آشیان داشته و ذخیره گاه از دانه پر میبود و یومیه به مصرف آنها میرسید و حالا کبوتر خانه و اطاق دانۀ شان وجود ندارد زیرا همین کبوترخانه بالای استوپه بودایی اعمار گردیده بود وبه اثر کندن کاری تخریب گردیده است.

درخواجه صفا همه سال میله برپا میگردد که از اول ماۀ حمل آغاز  الی ماۀ جوزا ادامه پیدا میکند ، و چایخانه ها حصه به حصه از دامنه، خواجه صفا الی نزدیک خواجه روشنایی و فروتر از آن برپا بوده و دکانها و انواع نمایشات ملی و بازیچه های اطفال موجب مسرت تماشاچیان و تفریح کننده گان را فراهم مینماید، علاوه بر همه ‏چیزیکه بیشرتر سبب هجوم مردم به آمدن اینجا میگردد وسعت نمایش آن بود که تقریبأ تا حدود دوازده کروهی اطراف شهر را به ناظرین نشان میداد که در موسم بهار زمین آن از سبزه چون صحن بهشت بفرش زمردین آراسته و درختانش از برگ و بار پیراسته  می بود.زمانیکه غلام محمد فرهاد رئیس شاروالی وقت درین محل برق را تمدید نمود وبا 12 چراغ ساحه  را تنویر کرد وقریب شام طوری معلوم میشد، بصورت یک آسمان پرستاره که درچشم ناظرین جلوه میداد،همچنان آقای فرهاد در مسجد خواجه صفا نماز شام را ادا نموده وآهسته آهسته به طرف منزلش با یک دماغ تازه  روان شد. ( 2:39-41) اما در سالهای اخیر بنابر اعمار منازل خود سر منظره ساحه نسبتأ ازبین رفته است(1: 676) ساحه باستانی خواجه صفا در بهارسال 1383مطابق به سال 2004م توسط باستانشناسان افغان تحت حفریات قرارداده شد .آنها بعدازمطالعه ساحه را به سه قسمت تقسیم نموده اند: .(4: 131-132  )

1- ساحه ایکه در آن زیارت ومسجد گنبدی است که هم اکنون در حال تخریب قرار دارد.

2- موجودیت یک معبد تخریب شده بطرف جنوب: این محل باستانی توسط تیم مستقل افغان مورد حفریات وپژوهش قرار گرفت،که در نتیجه ساختمانهای عصر بودیزم با جمعی از مجسمه های گلی، تیل سوز های سفالی، سکه های مسی مربوط دوره کوشانی ها،عطر پاش  برونزی،سر مجسمه های گلی که در بعضی از آنها رنگ های سندری ،سفید ولاجوردی بکار رفته کشف وبدست آمد.( 5:78-108 )

3-  در ساحه سوم یک ستوپه دوره بودائی موجود بود که به اثر حفریات باستانشناسی از زیر خاک بیرون آورده شده ،این ستوپه در طی سالیان متمادی ودستبرد قاچاقبران آثار تاریخی وفرهنگی بویژه چارلس مسن انگلیس مورد حفاری غیر قانونی قرار گرفته است،ستوپه متذکره از سنگ پرچال ساخته شده  است.)تصاویر.1-8)(6:  87) و مشابهت به استوپه های ساحات تپه نارنج ،تپه مرنجان وساحات هده ننگرهاررا دارد که اکنون اکثریت حصص آن از بین رفته است

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha