صفحه اصلی | eslah | مقالات | اعلام تقویم انتخاباتی وچالش‎های موجود بر سر راه برگزاری انتخابات

اعلام تقویم انتخاباتی وچالش‎های موجود بر سر راه برگزاری انتخابات

اندازه حروف Decrease font Enlarge font

کمیسیون مستقل انتخابات، روز یکشنبه هفته‌ی جاری تقویم انتخاباتی انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها را اعلام کرد. بر اساس این تقویم، روند ثبت نام رأی دهنده گان قرار است تا روز 23 ماه ثور در مراکز ولایات، انجام شده واز 25 ثور تا هفتم جوزا در مراکز ولسوالی ها واز نهم تا بیست و دوم جوزا در روستاها ادامه یابد. فهرست کامل رأی دهنده گان به تاریخ بیست و سوم ماه اسد سال روان اعلام می شود.

   همچنان بر بنیاد این تقویم انتخاباتی، ثبت نام نامزدان انتخابات شورای ملی و شورا های ولسوالی ها از پنجم جوزا آغاز و تا بیست و دوم جوزا ادامه خواهد یافت. بررسی معلومات نامزدان انتخابات پیش‌رو از ششم جوزا آغاز و تا ششم سرطان ادامه می یابد. سرانجام فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات، در روز هفتم ماه سرطان از سوی کمیسیون مستقل  انتخابات اعلام خواهد شد. از روز اعلام فهرست ابتدایی تا نهم ماه سرطان برای آنعده از نامزدانی که صلاحیت کاندیداتوری شان از سوی کمیسیون رد خواهد شد، فرصت داده می شود تا اعتراضات و شکایات شان را نسبت به تصمیم کمیسیون درج کنند. نامزدان انتخابات اگر خواسته باشند میتوانند از تاریخ هشتم ماه سرطان تا دهم ماه اسد انصراف خود از کاندیداتوری را اعلام نمایند

     دوازدهم ماه اسد، تاریخ نشر فهرست نهایی نامزدان انتخابات شورای ملی و شورا های ولسوالی ها می باشد. دوره‌ی مبارزات انتخاباتی برای نامزدان عضویت در شورای ملی از ششم ماه میزان تا بیست وپنجم این ماه و دوره مبارزات انتخاباتی برای نامزدان عضویت در شوراهای ولسوالی ها 11 تا 25 ماه میزان میباشد. روز های 26و 27 ماه میزان دوره‌ی سکوت انتخاباتی بوده و تاریخ 28 ماه میزان روز برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها می باشد.

    بر بنیاد تقویم انتخاباتی اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، از 28 ماه میزان تا 18 عقرب آرای مردم جمع‌آوری شده ودر18 ماه عقرب، نتایج ابتدایی انتخابات شورا های ولسوالی ها و در 19 عقرب نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه خواهد شد. مسئوولان در کمیسیون مستقل انتخابات میگویند نامزدان انتخابات شورای ملی میتوانند شکایات شان نسبت به نتایج ابتدایی را از بیست تا بیست ویکم عقرب ثبت و نامزدان انتخابات شوراهای ولسوالی ها شکایات شان نسبت به نتایج ابتدایی را از هفدهم تا بیستم ماه قوس به ثبت برساند. براساس این تقویم، پس از رسیده گی به شکایات انتخاباتی سرانجام نتایج نهایی انتخابات شورای ملی در بیست ونهم ماه قوس و نتایج انتخابات شوراهای ولسوالی ها در چهارم ماه دلو اعلام خواهد شد.

    اعلام تقویم انتخاباتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در واقع یک گام به پیش بوده و بیانگر عزم روشن کمیسیون برای برگزاری انتخابات شورای ملی و شورا های ولسوالی ها و باعث بیرون کردن روند از سردرگمی می باشد. اعلام تقویم انتخاباتی توانست تا حدودی مسیر پیش‌رو را واضح سازد. با این وصف به نظر میرسد که پروسه‌ی انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها وارد مرحله حساسی شده وامیدها در برگزاری انتخابات در تاریخ تعیین شده بیشتر شده واین باور را ایجاد وتقویت می نماید که علی رغم برخی نگرانی ها انتخابات مطابق برنامه ریزی انجام یافته از سوی کمیسیون به موقع برگزار خواهد شد. اما در عین زمان برخی چالش ها و مشکلاتی که در راه برگزاری انتخابات موجود میباشد را هم نمی توان نادیده گرفت. ایجاب میکند که کمیسیون مستقل انتخابات و سایر نهادهای دولت افغانستان برای فایق آمدن بر این چالش ها و مشکلات تدابیر خاص و موثر اتخاذ نمایند.

چالش ها و مشکلات:

    شناسایی و ارزیابی مشکلات و چالش های موجود بر سر راه برگزاری انتخابات، ایجاب مطالعه‌ی وسیع وگسترده‌ای را می نماید. اما برخی مشکلات در حدی واضح است که ضرورت به مطالعه‌ی مسلکی ندارد و واضحا در برابر دیده‌گان همه خودنمایی میکند. در این جا فقط به برخی از این مشکلات می پردازیم.

پدیده‌ی روز افزون نا امنی؛

    با توجه به اینکه تاریخ تعیین شده برای برگزاری انتخابات و محدوده‌ی زمانی تطبیق برنامه‌ی تدوین شده کمیسیون مستقل انتخابات همزمان است با مدت زمانی که معمولا فصل جنگی خوانده می شود و پیشبینی ها قسمی است که در این فصل جنگی نا امنی اوج گرفته و ساحات عمل کمیسیون مستقل انتخابات شاهد رویداد های مخل امنیت باشد. چنانکه این احتمال قویاً مطرح است که گروه های مسلح مخالف در طول این مدت‌زمانی، بالای مراکز متعلق به کمیسیون به ویژه در مناطق دور دست به شمول ولسوالی ها حملات خود را دوام وگسترش دهند.  گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان از همان اول مخالفت خود را با برگزاری انتخابات اعلام داشته و تا این زمان برخی حملات انتحاری وانفجاری بر  مراکز ثبت نام و توزیع شناسنامه ها را سامان داده و از مردم قربانی گرفته اند. تنها در حمله‌ی روز یکشنبه بر یک مرکز توزیع تذکره  ورقی  در غرب شهر کابل، بیش از شصت تن شهید و بیش از یکصد تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که پیش ازین حملات مشابهی در برخی ولایات قربانی های از مردم گرفته است.

بی اعتمادی نسبت به کمیسیون؛

    با آنکه کمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی از مدت ها پیش فعالیت خود را آغاز نموده وتا اکنون کار هایی را برای برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها انجام داده و اکنون تقویم انتخاباتی را اعلام داشته است. اما هنوز نتوانسته باور عمومی را نسبت به توانایی های خود در امر برگزاری موفقانه‌ی انتخابات جلب نموده واین اعتقاد را در میان شهروندان کشور ایجاد نماید که میتواند آنگونه که گفته شده انتخابات را در زمان تعیین شده وبا موفقیت برگزار نماید. هنوز شک و تردیدهایی نسبت به توانایی های کمیسیون های انتخاباتی در میان افکار عمومی مطرح است. برخی جریانات سیاسی و نیز تعدادی از نهادهای مدنی و حلقات فکری در رقم زدن این بی باوری در میان شهروندان نقش داشته اند و همین اکنون هم برخی تحلیلگران با حضور در رسانه ها و سخنرانی در محافل و مجالس و...، نسبت به توانایی وحتا نیت و هدف پاک کمیسیون تشکیک کرده و در اذهان شهروندان شک وتردید ایجاد میکنند.

ضعف آگاهی میان شهروندان؛

    ضعف اگاهی در حدی است که با گذشت روز ها از آغاز روند ثبت نام رأی دهنده گان هنوز که هنوز است تعداد اندکی از شهروندان از شروع شدن و نیز اهداف ثبت نام رأی دهنده گان، اهمیت وارزش مشارکت شهروندان در این روند آگاهی دارند. عمده ترین دلیل کمرنگ بودن حضور شهروندان به مراکز ثبت نام و ناکافی بودن مشارکت شهروندان در این پروسه، عدم آگاهی شهروندان دانسته می شود. این امری است که حتا عالی رتبه ترین مقامات در  دولت افغانستان آن را مطرح کرده اند وگفته اند که لازم است کمیسیون بیشتر ازین به شهروندان نسبت به فرایند، اهداف و مزایای این برنامه آگاهی دهد. مقام های حکومت افغانستان گفته اند که لازم است ریاست آگاهی عامه‌ی کمیسیون های انتخاباتی بیش ازین فعال شده و با برنامه های موثر به شهروندان نسبت به این روند آگاهی دهند.

ضعف اقتدار قانون و مداخله‌ی زورمندان؛

    یکی دیگر از نگرانی ها، ضعف اقتدار قانونی در شهر ها و ولایات دور تر از پایتخت و نیز مداخله‌ی زور مندان محلی در فرایند های مربوط به پروسه ی انتخابات دانسته می شود. مداخله‌ی زورمندان محلی در این روند یکی از نگرانی های اصلی شهروندان میباشد. به باور شهروندان، مداخله‌ی زور مندان میتواند شفافیت و تحقق اراده‌ی آزاد شهروندان در پروسه‌ی انتخابات را زیر سوال برده، مشکلات وچالش ها را افزون سازد.

    گزارش هایی که از جریان انتخابات های گذشته در رسانه ها بازتاب یافته بود، حکایت از آن داشت که زورمندان محلی نه تنها صندوق ها را به نفع خود پر میکردند، بلکه برخی از رأی دهنده گان را زیر فشار گذاشته بوده اند که رأی خود را به نفع آنان و یا بسته‌گان شان به صندوق ها بریزند. این احتمال اکنون نیز مطرح است که این زورمندان با سوء استفاده از ضعف اقتدار قانونی و نیز ضعف تسلط نهاد های تنفیذ قانون در برخی از ولایات و ولسوالی ها در کار انتخابات مداخله نموده و نتایج را به گونه‌ی دلخواه رقم زنند.

چه باید کرد؟

    با توجه به موارد یاد شده، ایجاب میکند که همزمان با اعلام تقویم انتخاباتی و نیز در ادامه‌ی آنچه که تا الحال انجام یافته، کمیسیون مستقل انتخابات مشکلات و چالش های موجود بر سر راه برگزاری انتخابات را همه جانبه مطالعه و ارزیابی نموده و برای دور ساختن آن از سر راه، تدابیر لازم را اتخاذ نماید. کمیسیون مستقل انتخابات برای رسیده گی و مقابله با مشکلات و چالش ها، نظر به تناسب آن با ساحه‌ی کاری سایر نهاد ها به شمول نهاد های دولتی میتواند طالب همکاری شود.

    بنا به مفاد احکام مواد قانون اساسی و قانون انتخابات، هیچ نهادی حق مداخله در کار کمیسیون مستقل انتخابات را ندارد؛ اما بر اساس مفاد احکام قانون انتخابات هر یک از نهاد های دولتی موظف به همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات اند و باید مطابق با لایحه‌ی وظایف مدون خویش و نظر به قوانین نافذه، با این کمیسیون همکاری کنند.

   نهاد های امنیتی و دفاعی مطابق با قوانین نافذه و نظر به تفاهمنامه های که با کمیسیون مستقل انتخابات به امضا رسانیده اند، باید در زمینه تامین امنیت کلیت پروسه‌ی انتخابات به شمول امنیت روند ثبت نام رأی دهنده گان و به تعقیب آن امنیت مراکز رأیدهی و امنیت شهروندان، تدابیر موثر وکار آمدی را روی دست بگیرند.

   کمیسیون در قسمت اعاده‌ی اعتماد و باور شهروندان باید تلاش نماید و لازم است تا برای شهروندان در زمینه‌ی توانایی ها و عزم این کمیسیون برای شفافیت و عدالت وآزادی که مورد تاکید قانون انتخابات است آگاهی دهد. کمیسیون زمینه‌ی نظارت نهادهای ناظر انتخاباتی و نیز احزاب و حلقات سیاسی و رسانه ها و...، را باید فراهم نمایند ونسبت به همه فرایند های اجرا شده و در حال اجرا به شهروندان آگاهی دهی کند.

    کمیسیون باید با احزاب و شخصیت های سیاسی هر از گاهی بنشیند وقناعت آنان را نسبت به پروسه و نسبت به شفافیت فرایندهای مربوط به انتخابات جلب نماید. اقناع جریانات احزاب واشخاص سیاسی نه تنها در این مرحله نیاز است؛ بلکه برای فردای انتخابات و امور پسا انتخاباتی نیاز بیشتر بوده و از ضروریات مبرم می باشد.

عنابی

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha