صفحه اصلی | eslah | مقالات | ثبت نام رأی دهند‌گان و لزوم اعتماد سازی میان شهروندان

ثبت نام رأی دهند‌گان و لزوم اعتماد سازی میان شهروندان

اندازه حروف Decrease font Enlarge font

کمیسیون مستقل انتخابات برای اولین بار برنامۀ ثبت نام رأی دهنده گان را به اجرا گذاشته است. این برنامه با ثبت نام محمد اشرف غنی، رییس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، بانوی اول، جمعی از وزرا وتعدادی از اعضای کابینه و مقامات دولتی، روز شنبه هفتۀ جاری عملاً آغاز شد و همزمان برنامۀ ثبت نام در تعدادی از ولایات نیز شروع شده است. گفته شده تا اکنون در این ده روز در یک هزارو چهار صد و نوزده مرکز ثبت نام پیش از شش هزار تن ثبت نام کرده اند.

    ثبت نام رأی دهندگان از آن جهت مهم دانسته می شود که با تهیۀ فهرست رای دهنده گان، شفافیت انتخابات پیش رو بهبود یافته واز تخلفات و تقلبات انتخاباتی جلوگیری می شود. معلوم شدن میزان مجموعی رأی دهنده گان در کشور و مشخص شدن میزان رأی دهنده گان در هر حوزۀ انتخاباتی، کمک شایانی در شکل گیری اجماع میان نیروهای سیاسی و احزاب و همچنان تامین شفافیت پروسۀ انتخابات کرده میتواند.

 در انتخابات های گذشته از این که آمار دقیق و قابل اعتماد میزان مجموعی رأی دهنده گان در کشور وجود نداشت و عملیۀ رأیدهی با استفاده از کارت هایی صورت میگرفت که از سوی کمیسیون به شهروندان توزیع گردیده بود وگفته می شد که چند برابر شمار رأی دهنده گان در کشور است، همیشه اعلام نتایج انتخابات با جار و جنجال ها وکشمکش های نیروهای سیاسی وکاندیداهای حوزه های انتخاباتی در کشور همراه گردیده و مشکلات فراوانی پس از انتخابات به وجود می آمد.

    کمیسیون مستقل انتخابات انتظار دارند که با مشخص شدن میزان مجموعی رأی دهنده گان کشور، پس از پایان روند ثبت نام رأی دهنده گان بتواند تا حدودی از بروز کشمکش ها و جار وجنجال های پسا انتخاباتی جلوگیری و زمینۀ قناعت نیروهای سیاسی و نامزدان را فراهم سازد. دولت وکمیسیون مستقل انتخابات فکر میکند که وقتی میزان مجموعی آمار رأی دهنده گان کشور و میزان رأی دهنده گان در هر حوزۀ انتخابیه معلوم باشد، آرای ریخته شده به صندوق ها به نفع کاندیدا های هر حوزه در هنگام شمارش آرا با آن به خوبی مقایسه شده می تواند و می تواند قناعت کاندیداها و نیروهای سیاسی شرکت کننده در انتخابات را فراهم سازد.

    ازین جهت است رییس جمهور، رییس اجراییه و نیز مسؤولان در کمیسیون مستقل انتخابات از  ثبت نام رأی دهنده گان به عنوان یک گام مهم در راستای تامین شفافیت انتخابات یاد کرده و هنگام ثبت نام طی سخنانی آن را برای برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه وآزاد یک امر لازم و ضروری دانستند. رییس جمهور با تاکید بر اینکه او امروز (روز آغاز پروسه‌ی ثبت نام رأی دهنده گان) را به فال نیک می گیرد، زیرا به قول وی « یک گام بزرگ برای عملی شدن قانون انتخابات و فرمایش قانون اساسی برداشته شده» گفت که: حق رأی دهی و حق انتخابات شدن از خصوصیات بارز یک نظام مردمسالار است وحکومت برای برگزاری انتخابات، نیت، اراده وتعهد واضح دارد. در همین حال رییس اجراییه گفته که: ثبت نام رأی دهنده گان از جملۀ تعهدات ما در زمینۀ اصلاحات انتخاباتی بود.

مشکلات و چالش ها بر سر راه این برنامه:

   با این‌همه برخی نگرانی هایی در خصوص حسن اجرا و پایان موفقیت آمیز این پروسه نزد شهروندان کشور موجود است. 

    یکی از نگرانی ها، این است که هنوز رقم دقیق میزان نفوس کشور معلوم نیست. دولت های افغانستان در گذشته هیچ وقت نتوانسته یک احصاییۀ دقیق از نفوس کشور را عملی سازند وتا اکنون آمار واحصاییۀ دقیق از میزان نفوس در افغانستان معلوم نیست. ریاست احصاییۀ مرکزی در گذشته ونیز در سال های پسین با بهره گیری از برخی پیمایش های تخمینی، فقط توانسته یک رقم تخمینی از میزان کل نفوس کشور را تهیه وبه نشر برساند. در گذشته همین آمار و ارقام تخمینی ریاست احصاییۀ مرکزی، مبنای قضاوت نسبت به میزان مجموعی نفوس کشور واساس کار کمیسیون مستقل انتخابات قرار گرفته است. این بدون شک میتواند کار را بر کمیسیون مستقل انتخابات مشکل بسازد.

   مشکل دیگر، اسنادی است که بر مبنای آن ثبت نام رأی دهنده گان صورت میگیرد وآن عبارت است از تذکرۀ کاغذی که در اختیار شهروندان کشور قرار دارد. از اینکه ولادت ها و نیز وفیات هیچ گاهی در کشور به گونۀ علمی و دقیق در هیچ اداره‌ای به ثبت نمی رسد، فراوان تذکره های کاغذی نزد خانواده ها موجود می باشد. از سوی دیگر، پیش ازین و حتا در حال حاضر اکثر ولادت ها در خانه ها صورت میگیرد و آنعده از ولادت هایی هم که در شفاخانه ها انجام می شود، به استثنای موارد اندک، برای نوزادان از سوی شفاخانه ها کارت تولد صادر نمی گردد وخانواده ها کارت تولد فرزندان خود را در اختیار ندارند واین میتواند روند تثبیت سن را دچار مشکل سازد. زیرا تثبیت سن افراد واشخاص به صورت دلبخواهی و به گونۀ غیر علمی از سوی رؤسای ادارات ثبت احوال و نفوس تعیین میگردد. پیامد این دو موضوع این می تواند باشد که اشخاص و افرادی با سوء استفاده از تذکره های اموات و مرده ها ویا هم افراد زیر سن قانونی به مراکز ثبت نام مراجعه وثبت نام کنند و بعد زمینۀ آن را بیابند که در انتخابات شرکت کرده وبه نفع نامزدان مشخصی رأی دهند.

    علاوه بر این ها، این هم از سوی برخی رسانه ها و نیز برخی تحلیلگران و ناظران انتخاباتی و برخی سیاسیون مطرح گردیده که پیش از این نظارت دقیق و درست بر روند توزیع تذکره های کاغذی به ویژه در ولایات دور دست اعمال نگردیده و فراوان تذکره های کاغذی برای اشخاص وافراد توزیع گردیده است. بار ها این که برخی ادارات ثبت احوال و نفوس برای برخی اتباع خارجی به ویژه شهروندان ممالک همسایه تذکره توزیع کرده، در رسانه ها به نشر رسیده است.

بگذریم از صحت و سقم این گزارش ها، اما چیزی را که نمی توان نادیده گرفت، این است که این احتمالات سبب می شود انتقاداتی مطرح گردد و پس از انتخابات میتواند مبنای جار و جنجال ها و مباحثات و بگو مگو ها واقع شود.

    سومین مشکل، موضوع نا امنی در برخی از حوزه های انتخاباتی می باشد. نا امنی سبب شده میتواند که روند ثبت نام رأی دهنده گان در حوزه هایی که در آن امنیت پایدار وجود ندارد، کمیسیون نتواند رأیدهنده گان آن حوزه ها را ثبت نام کرده و لیست رأی دهنده گان آن حوزه را تهیه و زمینه را برای برگزاری انتخابات در آن حوزه ها مهیا بسازد. عدم برگزاری انتخابات در این حوزه ها میتواند تاثیرات خود را بر مشروعیت پارلمان و شورای ولسوالی ها در آن ولایت بر جای بگذارد.

ضرورت اعتماد سازی:

    این ها را که بر شمردیم و مانند این ها، فراوان مسایلی است که همزمان با شروع پروسۀ ثبت نام از سوی افراد و اشخاص در رسانه ها و میان افکار عمومی مطرح میگردد. مسایلی که عمدتاً با فقدان اعتماد شهروندان نسبت به موفقیت این روند و نیز تهیه فهرست واقعی و قابل اعتماد از مجموع رأی دهنده گان واقعی کشور پیوند می خورد. شهروندان میگویند با موجودیت نگرانی های فوق، مشکلات و چالش هایی که بر سر راه پروسۀ ثبت نام رأی دهنده گان وجود دارد، کمیسیون مستقل انتخابات چگونه خواهد توانست که یک فهرست قابل قبول و مورد اعتماد همه را در این زمینه تهیه نماید.

    بر این اساس به نظر می رسد لازم باشد که کمیسیون همزمان با پیشبرد پروسۀ ثبت نام رأی دهنده گان، با همه‌ی نیروهای سیاسی، احزاب، تشکل های مدنی، نهاد های ناظر بر انتخابات و در مجموع افکار عمومی کار کند وآنان را نسبت به پروسیجر ها، طرز العمل ها ونحوۀ عملکرد تیم های موظف و دیتا بیس ها و مراکز ثبت و نگهداری امار وارقام و...، مطمین بسازد. کمیسیون به این اعتماد سازی نیاز دارد. بدون این اعتماد مشکل است که کمیسیون بتواند بعدها نتایج کار خود را به افکار عمومی، نیروهای سیاسی و نماینده گان احزاب و همچنان نهاد های مدنی وتشکل های فرهنگی و...، بقبولاند.

    فراموش نباید کرد که نحوۀ عملکرد کمیسیون های انتخاباتی در گذشته ها و در جریان انتخابات های که در سالیان پیش در کشور صورت گرفته است، افکار عمومی را نسبت به پروسۀ انتخابات تا اندازه‌ای بی اعتماد ساخته، اطمینان آنان را نسبت به کار کمیسیون های انتخاباتی آسیب رسانده و شهروندان را در خصوص شفافیت لازم در کار کمیسیون ها بی باور کرده است. جار و جنجال هایی که پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری به وجود آمد و مشکلات وچالش هایی که عرض اندام کرد، سبب شد که مقامات در کشور موضوع اصلاحات در نظام وکمیسیون های انتخاباتی را پیش بکشند و جامعۀ جهانی همکار دولت افغانستان وکمیسیون های انتخاباتی نیز از آن حمایت کرد، برخاسته از همین بی اعتمادی و بی باوری نسبت به شفافیت پروسه های انتخاباتی بوده است.

    با این وصف ایجاب میکند که دولت وکمیسیون به گونۀ همزمان و هماهنگ در زمینۀ احیای اعتماد شهروندان و قناعت دادن نیروهای سیاسی، احزاب، نهاد های مدنی و نهاد های ناظر انتخابات کاری بکنند و برنامۀ ثبت نام را به گونه‌ای به پیش ببرند که نتایج به دست آمده و مشخص شدن میزان مجموعی رأی دهنده گان در کشور و میزان رأی دهنده های هر حوزۀ انتخاباتی با مقبولیت همراه گردیده و با قناعت همه همراه گردد.

عنابی

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha