صفحه اصلی | eslah | مقالات | دست‌آوردهای حکومت در رسیده‌گی به پدیده‌ی مهاجرت

دست‌آوردهای حکومت در رسیده‌گی به پدیده‌ی مهاجرت

اندازه حروف Decrease font Enlarge font

سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در سیمینار " مهاجرت؛ فرصت ها و چالش ها" که روز پنجشنبه هفته ی گذشته از سوی موسسه تحقیقات سیاسی و حقوق افعانستان در کابل برگزار شده بود، افغانستان را یکی از سه کشوری دانست که بیشترین تعداد مهاجر را دارد. وزیر امور مهاجران وعودت کننده گان گفت در حال حاضر حدود 5 میلیون افغان به عنوان مهاجر وپناهنده در دیگر کشورها به سر می‌برند.

اوافزود که: تنها در سال 2015 حدود 250 هزار افغان به کشورهای اروپایی تقاضای پناهنده گی داده‌اند. آقای بلخی گفت:  از آنجایی که مهاجرت اجتناب‌ناپذیر است، حکومت وحدت ملی در کنار پرداختن به حل وکاهش اثرات اجتماعی معضلات مهاجرت، کوشش نموده که به فرصت‌های نهفته در آن نیز توجه نماید. استفاده از سرمایه ‌های معنوی و مادی کسب‌شده مهاجرین از جمله فرصت‌ هایی است که در این بخش نهفته است. طبق یک تحقیق صورت‌گرفته توسط وزارت امور مهاجرین و عودت ‌کنندگان درباره حواله‌های مهاجرین به داخل کشور، حدود 7 میلیارد دالر در سال 2016 از این مجرا وارد کشور شده است که با توجه به وضعیت اقتصادی ضعیف شهروندان، رقم قابل توجهی است.

بیجا شده گان داخلی یکی دیگر از چالش هایی بوده که دولت  افغانستان با آن مواجه است. به گفته وزیر امور مهاجران وعودت کننده گان در کنار تعداد (2.25 میلیون) بازگشت کننده در یک سال گذشته در این دوره میزان بیجا شده گی داخلی بی‌سابقه بوده است، بیش از 950 هزار تن در سال 1394 و بیش از 830 هزار تن در سال 1395. در سال‌های 1394 تا 1396 تعداد 2.32 میلیون تن از مسکن آبایی خود بیجا شده اند.

در زمینه مدیریت موضوع مهاجرت وبیجا شده گی آقای بلخی گفت: برای مدیریت این حجم گسترده جابه‌جایی بشری، حکومت توانست موفقانه برنامه ‌ها را طرح و مدیریت کند و همکاری بی‌سابقه نهادهای بین‌المللی مربوط را جلب نموده اعتماد ازدست‌رفته به دستگاه مدیریتی مهاجرت را باز ستاند. جذب و مصرف حدود 711 میلیون دالر کمک‌های جهانی و دریافت تعهد بیش از 330 میلیون دالر دیگر نتیجه این تلاش‌ها بود. همچنین کارهای عملی پروژه‌های سرک، چاه و... در شهرک‌های مهاجرین توسط حکومت وحدت ملی آغاز شد.

آقای بلخی افزود: دستاورد های سکتور مهاجرت را  در موارد زیر میتوان مورد مطالعه قرار داد.

انکشاف نهادی. نهاد دولتی که به شکل مستقیم امور مهاجرت را مدیریت کرده وبه مشکلات مهاجرین وعودت‌کنندگان و بیجاشدگان رسیدگی نموده و به آنان عرضه خدمات می‌کند، وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان است. به قول آقای بلخی حکومت وحدت ملی با توجه به ارتباط کاری این اداره دولتی با کتله بزرگ و نیازمند، به ظرفیت نهادی این اداره توجه داشته تا تبدیل به اداره‌ای فعال و مؤثر گردد. در این راستا اسناد لازم ترتیب و بازنگری شدند، تشکیلات و منابع بشری ارتقا داده شد، با فساد مبارزه شد و تکنالوژی روز در امور اداری مورد استفاده قرار گرفت.

وزیر امور مهاجران وعودت کننده گان  از نه سند مانند: پلان استراتیژیک پنج‌ساله وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان، پلان تطبیقی پلان استراتیژیک پنج‌ساله، پالیسی های جامع عودت، بیجاشدگان داخلی، چارچوب پالیسی عودت و بیجاشدگی وپلان تطبیقی آن، تدوین طرح سروی بیجاشده گان داخلی، مبارزه علیه فساد اداری وپلان تطبیقی آن، مسوده قانون امور پناهنده گی وطی مراحل تصویب آن، مقرره تنظیم اجراأت وزارت امور مهاجرین وعودت‌کنندگان نام برد که در این مدت تهیه وترتیب گردیده.

آقای بلخی در زمینه اصلاح تشکیلات وارتقای منابع بشری افزود: در این زمینه نیاز سنجی مبتنی بر ارائه خدمات بهتر انجام شد وتشکیل تعدیل یافت، لایحه وظایف بازبینی شد و موارد مجهول و نامرتبط اصلاح و حذف شدند. در این راستا، معینیت امور پناهنده گان، ریاست عمومی عودت وریاست عمومی بیجاشدگان ایجاد گردید وهمچنین 6 بست آمریت ولایت به ریاست ارتقا داده شد. این وزارت توانست برنامه سی‌بی‌آر را به شکل موفق تطبیق نماید و 3 بست تشویقی از این برنامه دریافت کند. 34 تن در قالب سی‌بی‌آر قرارداد شده و 3 بست تشویقی در طی مراحل است.

وزیر امور مهاجران وعودت کننده گان افزود: در نتیجه ایجاد شفافیت در استخدام‌ها، ارتقای سطح تحصیلی کارمندان و کاهش دارندگان بکلوریا از 56 درصد در سال 1393 به 36 درصد در سال 1396 بود. همچنین برای ظرفیت‌سازی کارمندان، 58 بورسیه تحصیلی و برنامه آموزشی درازمدت فراهم شد. 6 کارمند خانم وزارت برای سپری نمودن دوره ماستری به خارج کشور اعزام شدند و برای 17 تن دیگر زمینه ادامه تحصیل در دوره‌های ماستری ولیسانس در کابل فراهم گردید.

در زمینه ی مبارزه با فساد و اصلاحات  وزیر امور مهاجران گفت: بررسی اداره عالی تفتیش از اجراأت سال‌های مالی 1394 و 1395 وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان، مبین هیچ مورد فساد اداری و سوءاستفاده نیست. طبق این بررسی، از مجموع مبلغ 947 میلیون افغانی بودجه دوساله وزارت، 825 افغانی اضافه‌پرداخت کریدت تیلفون دو کارمند مشاهده شده است. همچنین کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (MEC)، این وزارت را در امر مبارزه با فساد، پیشتاز اعلام نمود و پس از تطبیق کامل تمامی سفارشات، آن را در لست سبز قرار داد.

در مورد افزایش ظرفیت تدارکاتی وزارت آقای بلخی گفت: با ظرفیت تدارکاتی وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان این اداره تصدیق‌نامه تدارکاتی را از اداره تدارکات ملی به دست آورد. در سال‌های 1394 الی 1396 شاهد اجرای 46 پروژه انکشافی در مورد شهرک‌های عودت‌کنندگان هستیم. همچنین مصرف بودجه انکشافی این وزارت از 13.3 درصد در سال 1393 به 83.27 درصد در سال مالی 1396 طبق ارقام سیستم افمیس، رسیده است.

وزیر امور مهاجران از ایجاد مرکز معلومات مهاجرت به عنوان یک دستاورد یاد کرده گفت: در حالی که آمار و ارقام پراکنده درباره مهاجرت و مهاجرین ارائه می‌شده است، حکومت اقدام به ایجاد «مرکز معلومات مهاجرت» نمود. این مرکز دسترسی نهادهای ملی به معلومات مهاجرین، عودت‌کنندگان و بیجاشدگان را فراهم می‌کند و ثبت نیازمندی‌های عودت‌کنندگان و اولویت‌بندی آنها را تسهیل می‌بخشد.

مرکز معلومات مهاجرت به 12 ولایت و 5 مرز متصل شده و به شکل روزمره به‌روزرسانی می‌شود. این مرکز معلومات با اتصال به دیتاسنتر مرکزی، دیتای مراکز ثبت آنلاین عودت‌کنندگان را از 17 نقطه دریافت می‌کند. در مرحله دوم که آغاز شده است، 22 ولایت دیگر نیز از طریق این مرکز به دیتاسنتر اتصال می‌یابد.

وي در مورد بهبود مدیریت مهاجرت گفت: مدیریت مهاجرت در افغانستان دشواری ‌های خود را دارد. برای فایق شدن بر این دشواری‌ ها ساختارهای مدیریتی، ابتکارات جدیدی را تجربه کرده است. کمیسیون عالی امور مهاجرت به ریاست رئیس‌جمهور وعضویت رئیس اجرایی، معاون دوم رئیس‌جمهور، 15 وزیر و رؤسای 7 اداره مستقل ایجاد شد که تا کنون 5 جلسه آن تدویر شده است. این کمیسیون متناسب با ظرفیت‌های موجود تصامیم اتخاذ می‌کند. تطبیق تفاهم‌نامه‌ها، امضای اسناد جدید، مبارزه با قاچاق انسان، رسیدگی به امور مهاجرین و پناهجویان در کشورهای مختلف از دیگر اقدامات مدیریت مهاجرت بوده است.

وی افزود: علاوه به کمیسیون عالی امور مهاجرت به ریاست رئیس‌جمهور برای سیاست‌گذاری و هماهنگی ‌های کلان ملی، کمیته فرعی شورای وزیران به ریاست رئیس اجرایی و عضویت 15 وزیر و رؤسای 7 اداره مستقل جهت هماهنگی میان وزارت‌ ها و نهادهای ملی، کمیته اجرایی بیجاشدگان و عودت ‌کنندگان (DIREC)  برای اجرای پالیسی بیجاشدگان و عودت‌کنندگان وکمیته راهبردی تحقق اهداف «استراتیژی راه‌حل‌های منطقه‌یی نیز تشکیل شده.

وی علاوه کرد: حکومت وحدت ملی توانسته است که با تأکید بر اجرای کامل تفاهم‌نامه‌های امضاشده با کشورهای مهاجرپذیر، به مدیریت مشترک با آنها در زمینه کنترول مهاجرت دست یابد. این سبب شد که از اخراج اجباری به شکل بی‌سابقه‌ای جلوگیری شود و حق بشری مهاجرت شهروندان تأمین گردد. در این راستا اکثر موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه با کشورها و نهادهای بین‌المللی بازنگری شده است. همچنین موارد تخطی از تفاهم‌نامه‌ها از طریق مصاحبه با هر یک از عودت‌کنندگان ثبت شده و جهت رسیدگی به وزارت امور خارجه راجع شده است.

آقای بلخی در مورد مبارزه با قاچاق انسان از ایجاد کمیسیون مشترک نهادهای ملی و بین‌المللی مبارزه با قاچاق انسان، الحاق افغانستان به پروتوکول منع قاچاق انسان ومهاجر از طریق خشکه، دریا و هوا، انتقال 1124 جسد مهاجر قربانی قاچاق ومهاجرت غیرقانونی، نهایی‌سازی طرح قانون قاچاق انسان و مهاجران از دستاورد های این وزارت در این زمینه یاد کرده و در مورد رسیده گی به پناهجویان افغان در اروپا که بیش از 487 هزار تن را در بر میگیرد با تاکید بر اینکه این افراد برای رسیدن به این کشورها هزینه‌ های جانی و مالی هنگفتی را متحمل شده‌اند؛ از این رو، برخورد با آنان نیازمند رعایت معیارهای حقوق بشری است؛ گفت که حکومت وحدت ملی با تأکید بر ناقص بودن پیکر جامعه افغانی تا بازگشت آبرومندانه شهروندان به خاک کشور، سعی در ایجاد مدیریت مشترک با کشورهای اروپایی در این زمینه داشته است. وزیر امور مهاجران از جلوگیری از اخراج اجباری پناهجویان و ارائه خدمات لازم در نتیجه 160 جلسه کاری وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان با نهادهای ملی و بین‌المللی، تغییر تصمیم کشور های اروپایی از اخراج بدون قید و شرط یکصد هزار پناهجوی افغان،  امضای سند «راه مشترک پیش رو» با اتحادیه اروپا، دو اعلامیه جداگانه با دولت‌های آلمان و فنلند و یادداشت تفاهم با سویدن در سال 2016؛

بازنگری تفاهم‌نامه منعقده با استرالیا در مورد حمایت حقوقی از مهاجرین و پناهندگان و آماده ‌سازی تفاهم ‌نامه با اتریش جهت مطرح ساختن آنها با جانب مقابل،کاهش اخراج پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی به 580 تن در سال 2016 و 800 تن در سال 2017 پس از بررسی کیس‌های‌شان، امتناع از پذیرش 34 پناهجوی اخراجی از هالند، ناروی، دنمارک، سویدن، انگلستان و آلمان برخلاف تفاهم‌نامه‌های سه‌جانبه که با اخذ رضایت‌شان دوباره بازگردانده شدند به عنوان دستاورد ها در این زمینه یاد کرد.

در خصوص رسیدگی به امور مهاجرین در پاکستان، جمهوری اسلامی ایران وکشور های حوزه خلیج وزیر امور مهاجران گفت:  در چارچوب «استراتیژی راه‌حل‌های منطقه‌یی» نشست‌های کمیسیون‌های سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به منظور رسیدگی به مشکلات 1.94 میلیون افغان در پاکستان، دایر گردیده که نتایجی چون رفع برخورد سیاسی با پدیده مهاجرت، ثبت و راجستر بیش از 700 هزار مهاجر بدون اسناد مهاجرت، تمدید اقامت 1.4 میلیون مهاجر دارای کارت مهاجرت الی پایان سال 2018، ایجاد رژیم ویزه برای تاجران و سرمایه‌گذاران، محصلان، مریضان و افراد ازدواج‌کرده با اتباع پاکستان، رهایی 500 مهاجر افغان زندانی در سال 1393 و فراهم‌سازی زمینه اعزام مهاجرین به حج و اعزام 144 تن در سال 1396 در قبال داشته است.

جمهوری اسلامی ایران اکنون بالاترین رقم مهاجرین و پناهندگان افغان (2.16 میلیون) را در سطح جهان میزبانی می‌کند. افغانستان با جانب ایران همه ‌ساله نشست‌های سه‌جانبه را در چارچوب «استراتیژی راه ‌حل ‌های منطقه‌یی» با حضور کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برگزار کرده که این دستاورد ها را در قبال داشته:  تمدید کارت‌های آزمایش (پناهندگی موقت) 848 هزار مهاجر در سال‌های 1393 الی 1396، تمدید پاسپورت و اقامت 450 هزار مهاجر در دو دوره شش‌ماهه و هشت‌ماهه در سال‌های 1394 و 1395، کسب توافق قانونمند ساختن حضور افغان‌های بدون مدرک در ایران و ثبت بیش از 700 هزار مهاجر در این مورد، شمولیت 78 هزار طفل افغان بدون مدرک در مکاتب علاوه بر 360 هزار متعلم دارای مدرک، معافیت متعلمین از هزینه‌ های شمولیت در مکاتب، توافق در اخذ معلومات مهاجرین ثبت ‌شده، پناهندگان ومتخصصین مهاجر از دیتابیس ایران، توظیف تیم تثبیت هویت وتوزیع پاسپورت الکترونیک که توزیع 13.8 هزار پاسپورت و 6.7 هزار تذکره انجام شده است، فراهم شدن زمینه سفر مهاجرین به افغانستان با اخذ خروجی بامراجعت بدون ابطال کارت آمازیش و فراهم‌سازی زمینه اعزام مهاجرین به حج و اعزام 127 مهاجر به حج در سال 1396.  

مهاجرین افغان در کشورهای عربی حوزه خلیج، برای سال‌ها در زمینه اسناد هویتی خود با مشکل مواجه بودند. حکومت وحدت ملی توانست برای افغان‌های مهاجر پاسپورت تابعیت افغانستان را توزیع نموده و سهولت‌های لازم را برای آنان فراهم نماید. اکنون زمینه ثبت نام اتباع افغان مقیم در کشورهای حوزه خلیج به منظور صدور تذکره و پاسپورت برای آنان فراهم شده است و همچنین دیتابیس آنلاین برای ثبت این افراد ایجاد شده است.  در مورد اسکان عودت‌کنندگان وزیر  امور مهاجران وعودت کننده گان از انتقال 102.4 هزار جریب زمین مطابق قانون تنظیم امور زمینداری، اختصاص 61 شهرک در 29 ولایت به مساحت 162.9 هزار جریب زمین برای اسکان، توزیع 6507 نمره زمین در 12 ولایت و خط‌اندازی 9 هزار نمره رهایشی در ولایات سمنگان، هرات، جوزجان، پروان، بلخ، کابل، کندز، ننگرهار، لغمان و لوگر، اجرای داو طلبی ساحات تجاری شهرک‌های مهاجرین ننگرهار، خوست و پروان به سکتور خصوصی، افتتاح شهرک دشت باباصاحب لغمان در 3 هزار جریب برای 13 هزار فامیل، افتتاح شهرک مهاجرین بامیان در 775 جریب زمین برای 595 فامیل،آغاز کار عملی شهرک‌های رهایشی در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار، باریک ‌آب، گوسفنددره و کوه قوریغ به شمول احداث سرک، اعمار پلچک شهرک یکاولنگ، حفر چاه نیمه‌ عمیق وچاه عمیق، ساخت ذخیره آب وتمدید شبکه آبرسانی و احاطه دیوار چاه وتأمین برق با سیستم سولر و...، در برخی شهرک ها ومحلات اسکان مهاجران عودت کننده گان وبیجا شده گان از دیگر کار های یاد کرد که این وزارت توانسته به انجام رساند.

وزیر  امور مهاجران وعودت کننده گان در اخیر در مورد بیجا شده گان داخلی گفت: پالیسی حکومت در مورد بیجاشده گی، گذاشتن نقطه پایان به آن می‌باشد. از این رو کوشش نموده که برنامه‌ها را به سمتی سوق دهد که منجر به بازگشت، ادغام و اسکان آنان شده و کمک‌های بشری مبدل به اجرای خدمات اساسی شود. واز تغییر روش‌های کاری از جمله توجه بیش‌تر به پروسه ختم بیجاشدگی از طریق خدمات اساسی به جای خدمات بشری، وضاحت در لایحه وظایف وزارت امور مهاجرین با سایر نهادهای ملی و بین‌المللی در عرصه حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیجاشدگان داخلی، تشکیل گروه ‌های کاری مؤظف ملی بیجاشدگان داخلی در 34 ولایت، تثبیت 426.7 هزار خانواده بیجاشده و تنظیم برگشت 170 هزار خانواده، استقرار پایدار 7 هزار بیجاشده دوامدار در ولایت هرات تحت برنامه معیشت پایدار ، امضای تفاهمنامه‌ها به خاطر حل مشکلات آنی (سرپناه موقت، آب آشامیدنی، مواد غذایی، خدمات صحی، تعلیم و تربیه) و خدمات اساسی زیربنایی (مرغداری، پروسس میوه، ایجاد کانال‌های آب، توزیع ماشین جوجه‌کشی، اعمار پلچک)، تنظیم مساعدت‌های زمستانی و تسریع دسترسی خانواده‌های بیجاشده به مواد غذایی و غیرغذایی و توزیع مساعدت بشری به 462.1 هزار خانواده بیجاشده (3.23 میلیون تن) شامل غذایی، غیرغذایی، مواد محروقاتی، و پول نقد 6 الی 30 هزار افغانی  از عمده ترین دستاورد ها در این زمینه یاد کرد.

 عنابی

نظرات (0 نوشته شد)

مجموعه نتایج: | نمایش:

نظر خود را بنویسید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید:

Captcha